خرید و فروش در اینترنت

کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

مجموعه : اس ام اس جدید
کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید، زیباترین و جدیدترین کاریکلماتور ها

 

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

 

شیرین ترین بازی ها نامزد بازی است، به شرطی که به ازدواج منتهی شود!

 

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ کاریکلماتور ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

 

ازدواج بد وجود ندارد، این زن و شوهرها هستند که بد می شوند.

 

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

 

قلم کم حرف، عمرش طولانی است

 

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

 

ذهنم کلمات را به بازی گرفته و رفتارم زندگی را.

 

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

 

انسان در بازی گاهی می‌برد و گاهی چیز یاد می‌گیرد.

 

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

 

بجز سیاستمدران بنی آدم اعضای یک پیکرند.

 

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

 

دنیا را دوگونه می‌توان تغییر داد: با قلم(کاربست اندیشه) و با شمشیر (کاربست زور)

 

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

 

پلیس شخصی است که
نبودن او باعث ایجاد امنیت برای مجرمان خواهد بود.

 

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

 

پیری دورانی است
که انسان قادر به بی وفایی به همسرش نیست

 

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

 

اگر همه چیز مهم باشد, پس بدان که هیچ چیز مهم نیست.

 

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

 

وجدان چیزی است که انسان را از لذت بردن
هنگام گناه باز می دارد

 

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

 

دروغ یعنی تقدیم هدیه شیطان به دیگران.

 

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

 

صدای کردار, از صدای گفتار بلندتر است.

 

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

 

دیوار جدایی را عدم تفاهم می چیند

 

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

 

آن هایی که زبانشان دراز است شخصیتی کوتاه دارند.

 

اس ام اس های زیبا و امیدواری دهنده

اس ام اس های جالب کاریکلماتور

اس ام اس جدید شب بخیر