بروزرسانی : 10 بهمن 1394

کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید، زیباترین و جدیدترین کاریکلماتور ها

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

شیرین ترین بازی ها نامزد بازی است، به شرطی که به ازدواج منتهی شود!

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ کاریکلماتور ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

ازدواج بد وجود ندارد، این زن و شوهرها هستند که بد می شوند.

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

قلم کم حرف، عمرش طولانی است

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

ذهنم کلمات را به بازی گرفته و رفتارم زندگی را.

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

انسان در بازی گاهی می‌برد و گاهی چیز یاد می‌گیرد.

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

بجز سیاستمدران بنی آدم اعضای یک پیکرند.

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

دنیا را دوگونه می‌توان تغییر داد: با قلم(کاربست اندیشه) و با شمشیر (کاربست زور)

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

پلیس شخصی است که
نبودن او باعث ایجاد امنیت برای مجرمان خواهد بود.

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

پیری دورانی است
که انسان قادر به بی وفایی به همسرش نیست

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

اگر همه چیز مهم باشد, پس بدان که هیچ چیز مهم نیست.

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

وجدان چیزی است که انسان را از لذت بردن
هنگام گناه باز می دارد

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

دروغ یعنی تقدیم هدیه شیطان به دیگران.

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

صدای کردار, از صدای گفتار بلندتر است.

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

دیوار جدایی را عدم تفاهم می چیند

♠ کاریکلماتور زیبا و خواندنی جدید

آن هایی که زبانشان دراز است شخصیتی کوتاه دارند.

اس ام اس های زیبا و امیدواری دهنده

اس ام اس های جالب کاریکلماتور

اس ام اس جدید شب بخیر

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت