اس ام اس های زیبا و امیدواری دهنده

مجموعه : اس ام اس جدید
اس ام اس های زیبا و امیدواری دهنده

اس ام اس های زیبا و امیدواری دهنده

 

  این همه خود را تحقیر نکنید، خداوند پس از ساختن شما به خود تبریک گفت.
قدر تو به اندازه ی صبر توست … و رازهایت ، نهفته در صبرهایت اصلا تو آمده ای که صبر کنی !

 

♥ اس ام اس های زیبا و امیدواری دهنده ♥ 

 

روزی که خدا همه چیز را قسمت کرد، خود را به خوبان بخشید.

 

♥ اس ام اس های زیبا و امیدواری دهنده ♥ 

 

جاده ی زندگی نباید صاف و مستقیم باشد و گرنه خوابمان می گیرد دست اندازها نعمتند

 

♥ اس ام اس های زیبا و امیدواری دهنده ♥ 

 

این همه خود را تحقیر نکنید، خداوند پس از ساختن شما به خود تبریک گفت.

 

♥ اس ام اس های زیبا و امیدواری دهنده ♥ 

 

به همه عشق بورز، به تعداد كمی اعتماد كن، و به هیچكس بدی نكن.

 

♥ اس ام اس های زیبا و امیدواری دهنده ♥ 

 

هر وقت رسیدی آخر خط یادت باشه معلم کلاس اول می*گفت: نقطه سر خط

 

♥ اس ام اس های زیبا و امیدواری دهنده ♥ 

 

همه دنیا در حکم یک دوربین عکاسی است ، لبخند بزنید . . .

 

♥ اس ام اس های زیبا و امیدواری دهنده ♥ 

 

شادی و غم هر دو به موازات هم میروند. زمانی که یکی استراحت می کند دیگری جبران می کند …

 

♥ اس ام اس های زیبا و امیدواری دهنده ♥ 

 

باد با چراغ خاموش کاری ندارد

اگر در سختی هستی ، بدان که روشنی …

 
♥ اس ام اس های زیبا و امیدواری دهنده ♥ 

زندگی کن ، حتی اگر بهترینهایت را از دست دادی

چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر برایت میسازد …

 

♥ اس ام اس های زیبا و امیدواری دهنده ♥ 

 

سخن گفتن با خداوند مانند صحبت کردن با یک دوست پشت تلفن است؛

ممکن است او را در طرف دیگر نبینیم، اما می دانیم که دارد گوش می دهد …

 

♥ اس ام اس های زیبا و امیدواری دهنده ♥ 

 

به خاطر بسپاریم که ،

همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است ؛

آرام، بی صدا، همیشگی …

 

♥ اس ام اس های زیبا و امیدواری دهنده ♥ 

 

داستانش رو که شنیدم گفتم : اتفاق بدی بود !

لبخندی زد و گفت : بله ، ولی می تونست خیلی بدتر از این باشه !

بهرحال خداست و همیشه جای شکرش را باقی میگذاره حتی در بدترین شرایط …

خدایا شکرت …

 

♥ اس ام اس های زیبا و امیدواری دهنده ♥ 

 

قدر تو به اندازه ی صبر توست …

و رازهایت ، نهفته در صبرهایت

اصلا تو آمده ای که صبر کنی !

 

♥ اس ام اس های زیبا و امیدواری دهنده ♥ 

 

وقتی ناراحتید از اینكه به چیزی كه می خواستید نرسیدید ، محكم باشید و خوشحال….

خداوند در فكر چیز بهتری برای شماست…

 

♥ اس ام اس های زیبا و امیدواری دهنده ♥ 

 

بیشتر انسانها، زمانی نا امید میشوند که چیزی به موفقیت آنها باقی نمانده …

 

♥ اس ام اس های زیبا و امیدواری دهنده ♥ 

 

همیشه از “ چوب خدا ” ترسوندنمون

ولی حتی یه نفر هم به “ بوس خدا ” امیدوارمون نکرد !!!

 

اس ام اس های فلسفی (5)

اس ام اس های زیبای نیمه شعبان 94

اس ام اس های فلسفی و عرفانی جدید