بروزرسانی : 25 فروردین 1399

اس ام اس مخصوص سلام کردن

اس ام اس مخصوص سلام کردن

ساقیا! باز خماریم به جامی بنواز 

خاطر خسته ما را به سلامی بنواز

گر میسر نشود بگذری از کوچه ما 

گاه گاهی دل ما را به پیامی بنواز

* * * *  اس ام اس مخصوص سلام کردن * * *

سلامت میکنم ای غنچه ی راز 

تو بودی از برای عشقم آغاز

تویی تنها دلیل زنده بودن 

ندارم طاقتت با چشم در ناز

* * * *  اس ام اس مخصوص سلام کردن * * *

سلام من به غنچه ای كه صبحدم به خنده باز می شود

* * * *  اس ام اس مخصوص سلام کردن * * *

سلام  بهونه قشنگ من برای زندگی آره بازم منم همون بهونه همیشگی
فدایه مهربونیات چه میکنی با سرنوشت دلم برات تنگ شده بود این نامه و واست نوشت

* * * *  اس ام اس مخصوص سلام کردن * * *

سلام ،
 ببخشید ما داشتیم تو کوچه اس ام اس بازی میکردیم
یکی از سلاماافتاد تو خونتون ! میشه پسش بدین !؟؟
ما منتظریم !

* * * *  اس ام اس مخصوص سلام کردن * * *

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند و سلام به شقایقهایی که
 محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی,

* * * *  اس ام اس مخصوص سلام کردن * * *

(اس ام اس برای جواب سلام)
سلام ای كهنه عشق من كه یاد تو چه پا برجاست
سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست

* * * *  اس ام اس مخصوص سلام کردن * * *

سلام من به آن پرند سپیده وشادمان كه در سپیده با نسیم ترانه ساز می شود

* * * *  اس ام اس مخصوص سلام کردن * * *

سلام من به پیچكی كه صبح دست سبز او به سوی آسمان بی كران دراز می شود

* * * *  اس ام اس مخصوص سلام کردن * * *

به تو سلام می کنم کنار تو می نشینم و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود ,

اس ام اس مخصوص سلام کردن

ای مهوش غزالها ای ترانه ساز هستی ای که جادوی کلماتت قلمها را سرنگون میکند سلام

* * * *  اس ام اس مخصوص سلام کردن * * *

اس ام اس سلام برای نماز صبح

سلام من به هر چه وبه هر كــــسی كه با سحر تمام جسم و جان او پر از نماز می شود

* * * *  اس ام اس مخصوص سلام کردن * * *

به لحظه های “بی” توبودن سلام میكنم به سینه ام دلی هست به نام میكنم
تمام میشود این فاصله ها بی گمان به لحظه های “با “تو بودن سلام میكنم

* * * *  اس ام اس مخصوص سلام کردن * * *

سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟ هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی؟

* * * *  اس ام اس مخصوص سلام کردن * * *

سلام بر تو كه عاشق سلام بر تو كه شیدا سلام بر تو كه خوابی سلام بر تو كه رویا
سلام شعر فریبا سلام دلبر زیبا سلام راوی غم ها سلام عاشق شیدا

* * * *  اس ام اس مخصوص سلام کردن * * *

سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب!
ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم,!

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت