اس ام اس فلسفی (3)

اس ام اس فلسفی (3)

آن که میخواهد روزی پرواز عشق را تجربه کند ، نخست باید روی پای خود ایستادن
را بیاموزد ، پرواز را که با پرواز آغاز نمیکنند. . .

 

** اس ام اس فلسفی **

 

باران باش و ببار ، نپرس پیاله های خالی از آن کیست . . .

 

** اس ام اس فلسفی **

 

زندگی جدولی است که هر کس در صدد حل آن بر آید ، جایزه اش مرگ است . . .

 

** اس ام اس فلسفی **

 

دنیا پر از صدای پای حرکات مردمی است که در حالی که تو را می بوسند، طناب دار تو را می بافند . .

 

** اس ام اس فلسفی **

 

 

کاش در دهکده ی عشق کمی فراوانی بود / کاش در بازار صداقت کمی ارزانی بود
ای کاش اگر لطف به هم می کردیم / مختصر بود ولی ساده و پنهانی بود . . .

 

** اس ام اس فلسفی **

خدا تنها معشوقی است که عاشقانش به هم حسادت نمی کنند . . .

 

** اس ام اس فلسفی **

 

وقتی کسی صادقانه بهت عشق هدیه میکند و تو پس میزنی
منتظر باش تا قلبتو به کسی هدیه کنی و اون تو رو پس بزنه . . .

 

** اس ام اس فلسفی **

 

همیشه سخت ترین سیلی را از کسی میخوری که روزی بهترین نوازشگرت بود . . .

 

** اس ام اس فلسفی **

 

بهترین درودهایم نثار آنانی باد که کاستی هایم را میدانند و باز هم دوستم دارند . . .
خوشبختی یافتنی نیست ، ساختنی است . . .

 

** اس ام اس فلسفی **

 

قبل از ازدواج چشمهایت را کاملا باز کن. اما بعد از ازدواج کمى چشمهایت را ببند . . .

 

** اس ام اس فلسفی **

 

براى انسان سالم، دوست داشتن عیب هاى معشوق بزرگترین دلیل عشق است . . .

 

** اس ام اس فلسفی **

 

در این جهان نیاز به دوست داشتن و ستایش شدن، بیش از نیاز به نان است . . .
مادر ترزا

 

** اس ام اس فلسفی **

 

بهترین ایمان آن است که معتقد باشى هر جا که هستى خدا با توست . . .

 

** اس ام اس فلسفی **

 

پرنده ای که مقصودش کوچ است، به ویرانی لانه اش نمی اندیشد . . .

 

** اس ام اس فلسفی **

 

کلمه جادویی که شما را به همه آرزو هایتان میرساند
خ-و-ا-س-ت-ن

 

** اس ام اس فلسفی **

 

مطمئن ترین اصل در طول زندگی ، خود سازی است ، نه اصلاح دیگران . . .

 

** اس ام اس فلسفی **

 

اشک های دیگران را مبدل به نگاه های پر از شادی کردن از بزرگترین خوشبختی هاست . . .

 

** اس ام اس فلسفی **

 

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت ، تنها یکی کلمه است
((میگذرد))

 

** اس ام اس فلسفی **

 

عشق مانند آسمان است ، گاهی صاف است و شاد ، گاهی غمگین است و بارانی . . .

 

** اس ام اس فلسفی **

 

به هنگام خشم ، بردبار
موقع ترس ، شکیبا
و در راه کسب آهسته باش . . .

 

** اس ام اس فلسفی **

 

همه رویاهای ما میتواند محقق شوند ، اگر ما شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم

 

** اس ام اس فلسفی **

 

در لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت ما شکل میگیرد . . .

 

** اس ام اس فلسفی **

 

آتش فریاد را با آب سکوت خاموش کن . . .

 

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

 

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت