بروزرسانی : 15 تیر 1397

اس ام اس های حکیمانه

اس ام اس های حکیمانه

معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگه است
معذرت خواهی یعنی: اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره . . .

* * اس ام اس های حکیمانه * *

نشستن ، سنگ بودن است و رفتن رود بودن
بنگر به کجا میروند ، سنگ خاک میشود و رود به دریا میرسد

* * اس ام اس های حکیمانه * *

« اگه نتونم » مال وقتیه که راه دیگه ای هم باشه
وقتی هیچ راهی نیست
فقط باید بگی: می تونم

* * اس ام اس های حکیمانه * *

آرزویی رفیع تر از آرزوی راست قامت ایستادن ، کمی خم شدن و دیگران را بلند کردن است . .

* * اس ام اس های حکیمانه * *

زندگی درست مثل یک تاکسی است
مسافران تک تک پیاده می شوند از آن
تنها تفاوت این تاکسی با تاکسی های دیگر
پیاده کردن مسافران است در جایی که نمی خواهند

* * اس ام اس های حکیمانه * *

نتیجه زندگی ، چیزهایی نیست که جمع میکنیم بلکه
قلبهایی است که جذب میکنیم

* * اس ام اس های حکیمانه * *

فهمیده ام که

آدمی در مقابل علاقه ای که در دیگران نسبت به خود ایجاد می کند، مسئول است

* * اس ام اس های حکیمانه * *

دود سیگارم را هزاران بار به تو ترجیح می دهم,کم رنگ است ولی دورنگ نیست

* * اس ام اس های حکیمانه * *

داور قلبم سوت نداره راحت باش ، خطا کن !!

* * اس ام اس های حکیمانه * *

یادمان باشد که همیشه ذره ای حقیقت پشت هر “فقط یه شوخی بود”
کمی کمی کنجکاوی پشت “همینطوری پرسیدم”
قدری احساسات پشت “به من چه اصلا”
مقداری خرد پشت “چه میدونم”
واندکی درد پشت “اشکالی نداره” وجود دارد

* * اس ام اس های حکیمانه * *

دلمان که میگیرد ، تاوان لحظاتی است که دل بسته بودیم

* * اس ام اس های حکیمانه * *

حکمت ، درختی است که ریشۀ آن در قلب است و میوۀ آن در زبان
(بطلمیوس)

* * اس ام اس های حکیمانه * *

کوههای عظیم پر از چشمه اند و قلبهای بزرگ پر از اشک
(ژوزف رو)

* * اس ام اس های حکیمانه * *

خاطرات آدم مثل یه تیغ کند میمونه که رو رگت میکشی!
نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه

* * اس ام اس های حکیمانه * *

تجربه نامی است که تمام افراد بر روی اشتباهات خود می گذارند.
(اسکاروایلد)

* * اس ام اس های حکیمانه * *

انسان عاقل همیشه از بدگوییهایی که از او می شود استفاده می کند
(ژرژ بانه)

* * اس ام اس های حکیمانه * *

آنچه رخ داده را باید پذیرفت اما آنچه را روی نداده ، می توان به میل خویش بنا نمود.
(ارد بزرگ)

* * اس ام اس های حکیمانه * *

بخیل برای ثروت خود نگهبان است و برای ارث انباردار
(بزرگمهر)

* * اس ام اس های حکیمانه * *

زندگی مانند لبخند ژوکوند است، در نظر اول به روی بیننده تبسّم می کند
امّا اگر در او دقیق شوی ، می گرید .
(ژری تایلر)

* * اس ام اس های حکیمانه * *

نداشتن آدم هایی که دوستشون داری
از داشتن آدم هایی که یه وقتی دوستشون داشتی خیلی آسون تره

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت