اس ام اس های خیانت به سبک فلسفی

اس ام اس های خیانت به سبک فلسفی

اس ام اس های خیانت به سبک فلسفی

 

زبیم و رنج نامردی دگر دردی نمیبینم

مزن لاف مروت را که من مردی نمیبینم

منم آن چوب سرگردان به ساحل میرسم زیرا

درون موج دریاها عقب گردی نمیبینم

 

Ω اس ام اس های خیانت به سبک فلسفی Ω

 

صد سال در بیابان آواره شوی

به از آن است که در خانه محتاج نامردان شوی

 

Ω اس ام اس های خیانت به سبک فلسفی Ω

 

من نمی گویم مرا ای چرخ سرگردان مکن

هرچه می خواهی بکن محتاج نامردان مکن

 

Ω اس ام اس های خیانت به سبک فلسفی Ω

 

نمیتونم ببخشمت

دور شو برو نبینمت

تیکه ای بودی از دلم

گندیدی و بریدمت

 

Ω اس ام اس های خیانت به سبک فلسفی Ω

 

چه قدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به دیواری تکیه بدی

که یه بار زیر آوار نامردیش همه وجودت له شده

 

Ω اس ام اس های خیانت به سبک فلسفی Ω

 

به نامردی نامردان قسم خوردم

که نامردی کنم در حق نامردان

 

Ω اس ام اس های خیانت به سبک فلسفی Ω

 

آهای رفیق نامرد یه روز میشی پشیمون

پشیمونی چه سودت وقتی بمونی دلخون

 

Ω اس ام اس های خیانت به سبک فلسفی Ω

 

زمـین گرمـم کـمته  تو که میگفـتی من سـرم

کـی مـیشه اون گلوتوبا دشنه نامردی  بدرم

 

Ω اس ام اس های خیانت به سبک فلسفی Ω

 

ای نا رفیق

به کدامین گناه ناکرده

تازیانه می زنی بر اعتمادم

زیر پایم را زود خالی کردی

سلام پر مهرت را باور کنم

یا پاشیدن زهر نا مردیت

را خنجری از پشت در قلبم فرو رفت

پشت سرم را نگاه کردم

کسی جز تو نبود

 

Ω اس ام اس های خیانت به سبک فلسفی Ω

 

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی

ولی با منت و خواری پی شبنم نمیگردم

 

اس ام اس خيانت

اس ام اس های جدایی و خیانت (3)

اس ام اس خیانت و دلشکستگی جدید (6)

 

جدیدترین مطالب سایت