اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س)

اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س)

اینک دست مقدس فاطمه علیها السلام

در دست بی کران علی علیه السلام

حلاوت هلهله فرشتگان را لمس می کند

و شور کبریایی افلاکیان را برمی  انگیزد . . .

.

** اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) **

.

از بهر این ساعت زمان لحظه شماری کرده است

وز بهر این وصلت زمین نابردباری کرده است

چشم فلک شب تا سحر اختر شماری کرده است

ایوب دهر از شوق امشب، بی قراری کرده است . . .

.

** اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) **

.

سال روز پاک ترین، زلال ترین، شادترین و مقدس ترین پیوند هستی مبارک باد . .

 

** اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) **

 

عشق علی امروز چه منجلی است / امروز زهرا مهمان دل علی است

دل علی، امروز عرشی تر از همیشه است / امروز علی عاشق تر از همیشه است . . .

سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و فاطمه(س) مبارک

.

** اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) **

.

اس ام اس ازدواج حضرت علی(ع)

چشمی ندیده در زمین در هر زمان مانندشان

خورشید و مه تبریک گو بر وصلت و پیوندشان

شادی زهرا و علی پیداست از لبخندشان

لبخندشان دارد نشان از خاطر خرسندشان . . .

.

** اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) **

 

اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س)

اس ام اس ازدواج حضرت فاطمه(س)

امشب صدف، بر گوهری ، یک بحر گوهر می دهد

یک گوهر اما از دو عالم پر بهاتر می دهد

تبریک گو بر مصطفی جبریل از دادار شد

زهرا امانت باشد و حیدر امانت دار شد . . .

.

** اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) **

.

دوبیتی ازدواج حضرت علی(ع) و فاطمه (س)

ای ساقی کوثر کنار خود بهشتی رو ببین / قامت قیامت را نگر طوبا ببین مینو ببین

هر چند ماهِ رُخ عیان امشب به تو آسان کند / روزی رسد کز چشم تو رُخسار خود پنهان کند . . .

.

** اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) **

.

پیامک ازدواج حضرت علی(ع)

امشب علی در خانه خود شمع محفل می برد

کشتی عصمت ، نا خدا را سوی ساحل می برد

مشکل گشای عالمی، حل مسائل می برد

انسان کامل را ببین ، با خود مکمل می برد . . .

.

** اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) **

.

امشب خدا لطف نهان خود هویدا میکند

امشب تفاخر فرش بس بر عرش أعلا میکند

امشب دو تا را جفت هم ، از صنع یکتا میکند

یعنی علی ماهِ رخ زهرا تماشا میکند . . .

 

.

** اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) **

.

در دست اسرافیل بین ، صورش شده ساز و دُهُل

با نور، دعوتنامه بفرستاده هادیّ سُبُل

امضا ، ز ختم المرسلین ؛ گیرندگان ، خیل رُسل

هرکس که آید همرهش نی دسته گل ؛ یک باغ گل . . .

.

** اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) **

.

خوان کرم مخلوق را دعوت به مهمانی کند / صد نعمت از رحمت خدا بر خلق ارزانی کند

کرّوبیان در هلهله، قدوسیان در همهمه / عیسی به دنبال علی، مریم کنار فاطمه . . .

.

** اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) **

.

امشب به روی مرتضی ، لب های زهرا خنده کرد

آن دل گر از غم مرده بود، از خنده ی خود زنده کرد . . .

.

** اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) **

.

عقد علی و فاطمه در آسمان بسته شد

در آسمان بسته شد در کهکشان ها بسته شد

زین نرگس و سوسن دگر چشم و زبان بسته شد

راه یقین ها باز شد ، پای گمان ها بسته شد . . .

.

 

** اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) **

 

.

بزمی که حق آراسته الحق تماشایی بُوَد

جبریل مأمورست و فکر مجلس آرایی بود

میکال از عرش آمده گرم پذیرایی بود

چشم کواکب خیره گر از چرخ مینایی بود . . .

.

 

** اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) **

 

.

امشب زشادی هر وجودی خویش را گم کند

گردون تماشای زمین با چشم اَنجُم می کند

امشب که گاه شادی بی حدّ و بی اندازه شد

با دست جانان دفتر عشق علی ، شیرازه شد . . .

.

** اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) **

.

 یک مرد وزن مکمل هم در کنار هم

آیــینه وار هـــردو یشان بیـــقرار هم

مـعنای اصـلی لغـت خـانـواده انـــد

مست نگاه یکدلی و می گسار هم . . .

.

** اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) **

.

سال روز پیوند مظهر احسان و جود با دردانه زیور عالم

یاس آل محمد صلی الله علیه و آله مبارک باد . . .

.

** اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) **

.

چشمی ندیده در زمین در هر زمان مانندشان

خورشید و مه تبریک گو بر وصلت و پیوندشان

شادی زهرا و علی پیداست از لبخندشان

لبخندشان دارد نشان از خاطر خرسندشان . . .

.

** اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) **

.

امشب علی در خانه خود شمع محفل می برد

کشتی عصمت ، نا خدا را سوی ساحل می برد

مشکل گشای عالمی، حل مسائل می برد

انسان کامل را ببین ، با خود مکمل می برد . . .

.

** اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) **

.

بزمی که حق آراسته الحق تماشایی بُوَد

جبریل مأمورست و فکر مجلس آرایی بود

میکال از عرش آمده گرم پذیرایی بود

چشم کواکب خیره گر از چرخ مینایی بود . . .

 

.

** اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) **

.

امشب خدا لطف نهان خود هویدا میکند

امشب تفاخر فرش بس بر عرش أعلا میکند

امشب دو تا را جفت هم ، از صنع یکتا میکند

یعنی علی ماهِ رخ زهرا تماشا میکند . . .

.

** اس ام اس سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) **

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب