بروزرسانی : 31 فروردین 1397

اس ام اس التماس دعا زیارت

اس ام اس التماس دعا زیارت

درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود

یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز

** اس ام اس التماس دعا زیارت  **

چو بشکفد ز لبت غنچه پاک دعا

تو را به فاطمه (س) سوگند

التماس دعا

** اس ام اس التماس دعا زیارت  **

انیس قلب خود تنها خدا کن

خدا را در دل شبها صدا کن

ز خوف حق چو اشکی را چکاندی

به حال این رفیقت هم دعا کن

** اس ام اس التماس دعا زیارت  **

ما را به دعا کاش فراموش نسازند

رندان سحرخیز که صاحب نفسانند

** اس ام اس التماس دعا زیارت  **

پیامک های مذهبی جدید در سایت تالاب

این دست های خالی و ساده دخیلتان

ما را فقط به رسم رفاقت دعا کنید

** اس ام اس التماس دعا زیارت  **

می کشی آه و در چشم هایت

می رمند آهوان دسته دسته

در گلویت ترک می خورد بغض

التماس دعا ! دل شکسته

** اس ام اس التماس دعا زیارت  **

ز مردم دل بکن یاد خدا کن

خدا را وقت تنهایی صدا کن

در آن حالت که اشکت می چکد گرم

غنیمت دان و ما را هم دعا کن

** اس ام اس التماس دعا زیارت  **

در این روزها و شبهای مقدس نیم نگاهی را محتاجم

که دوستی به پهنای قلب مهربانش به سوی کلبه ی ویرانه ی دل من بیندازد

پس ای مهربان التماس دعا

** اس ام اس التماس دعا زیارت  **

شادی عیدانه تان افزایشی

و التماس دعا سفارشی !

** اس ام اس التماس دعا زیارت  **

آن لحظه که قلبت به خدا نزدیک است

آن لحظه که دیده ات ز اشک خیس است

یاد آر که محتاج دعایت هستم

** اس ام اس التماس دعا زیارت  **

فرشته ها برای آزادی انسان ها از دستان شیطان

و بخشش معاصی وبردن آنها به ملکوت

مسابقه داده و منتظر ندای بنده های خدا هستند

اللهم لبیک

مرا دعا کنید

** اس ام اس التماس دعا زیارت  **

درد مندیم اى خدا درمان نما

درد بى درما نما ن درمان نما

هر که ارد دست حاجت نزد تو

با ر الهى درد او درمان نما

التماس دعا

** اس ام اس التماس دعا زیارت  **

شب عفو است و محتاج دعایم ، زعمق دل دعایی کن برایم

اگر امشب به معشوقت رسیدی ، خدا را در میان اشک دیدی

کمی هم نزد او یادی زما کن ، کمی هم جای ما او را صدا کن

بگو یارب فلانی رو سیاه است ، دو دستش خالی و غرق گناه است

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت