اس ام اس التماس دعا

اس ام اس التماس دعا

چو بشکفد ز لبت غنچه پاک دعا

تو را به فاطمه (س) سوگند التماس دعا

 

اس ام اس التماس دعا

 

مرا بسپار در یادت

به وقت ریزش باران ، نگاهت گر به آن بالاست

و در وقت دعا قلبت مثال بید میلرزد ،

دعایم کن که من محتاج محتاجم

 

اس ام اس التماس دعا

 

این دستان ساده و خالی دخیلتان

مارا به رسم رفاقت دعا کنید

 

 

شب عفو است و محتاج دعایم ، زعمق دل دعایی کن برایم

اگر امشب به معشوقت رسیدی ، خدا را در میان اشک دیدی

کمی هم نزد او یادی زما کن ، کمی هم جای ما او را صدا کن

بگو یارب فلانی رو سیاه است ، دو دستش خالی و غرق گناه است…

 

اس ام اس التماس دعا

 

درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود ، یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز

 

اس ام اس التماس دعا

 

خدایا!

گفتم خسته ام ، گفتی:لاتقنطوامن رحمة الله(زمر/۵٣)

گفتم : هیچکس نمیدونه تو دلم چی میگذره ، گفتی : إن الله یحول بین المرءقلبه (إنفال/٢۶)

گفتم : هیچکسی روندارم ، گفتی : نحن أقرب إلیه لحبل الورید(ق/١۶)

گفتم : فراموشم نکردی؟ گفتی : فاذکرونی اذکرکم (بقره/١۵٢)

التماس دعا

 

اس ام اس التماس دعا

 

خدایا به فرشتگانت بسپار که لحظه لحظه نیایش خویش ، دوستان مرا از یاد نبرند.

 

اس ام اس التماس دعا

 

چه دعایی کنمت بهتر از این :

خنده ات از ته دل

گریه ات از سر شوق

و دلت کلبه ای از مهر و صفا

قلب تو جلوه ای عشق و ارادت به خدا

 

اس ام اس التماس دعا

 

خدایا دین مارو دراین عصر فتنه ها و شبهه ها حفظ کن

 

اس ام اس التماس دعا

 

دعا میکنم غرق باران شوی / چو بوی خوش یاس و ریحان شوی

دعا میکنم در زمستان عشق / بهاری ترین فصل ایمان شوی . . .

 

اس ام اس التماس دعا

 

از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد

نه آنچه را که آرزو داری ، زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار . . .

 

اس ام اس التماس دعا

 

تبسم شیرین عشق ، گوشه ای از نگاه خداست. تنها به نگاه او می سپارمت .

 

اس ام اس التماس دعا

 
 

آن لحظه که قلبت به خدا نزدیک است

یاد آر که محتاج دعایت هستم

 

اس ام اس التماس دعا

 

تو که آهسته میخوانی قنوت گریه هایت را

میان ربنای سبز دستانت دعایم کن …

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب