مقام امارات متحده عربی ایران را تهدید کرد !

تهدید ایران توسط کشور امارات    کشور امارات متحده برای نخستین طبق روز هاي خواص جنگ ایران با عربستان قیام کرد و صحبت هاي تهدید […]

ساره امیری اولین بانوی ایرانی که وزیر کشور امارات شد !

یک زن ایرانی وزیر امارات شد    ساره امیری نام یک زن بلوچ ایرانی هست که بتازگی با حاشیه سازی هاي بسیار زیادی مواجه شده […]

جدیدترین مطالب سایت