شعر پر محتوا و زیبا | دکلمه های کوتاه و عاشقانه زیبا

شعر پر محتوا و زیبا معنای زنده بودن من، با تو بودن است نزدیک ، دور سیر، گرسنه رها، اسیر دلتنگ، شاد آن لحظه ای […]

دکلمه زیبای (زچشمی اشکبار افتاده ام)

دکلمه زیبای (زچشمی اشکبار افتاده ام)   قطره ای آبم ز چشمی اشکبار افتاده ام   پاره ای آهم به راهی بیقرار افتاده ام   […]

جدیدترین مطالب سایت