بروزرسانی : 26 مرداد 1402

تصاویری جدید از بناها و محوطه کاخ زیبای گلستان

تصاویری جدید از بناها و محوطه کاخ زیبای گلستان
تصاویری جدید از بناها و محوطه کاخ زیبای گلستان
یکی از زیباترین بناهای تاریخی ایران کاخ گلستان میباشد.
كاشی‌هاى برجسته كاخ گلستان.
تصاویری جدید از بناها و محوطه کاخ زیبای گلستان

درختان سرو قديمى و بسيار بلند داخل كاخ.

تصاویری جدید از بناها و محوطه کاخ زیبای گلستان

نمايى از داخل ساختمان شمس‌العماره.

تصاویری جدید از بناها و محوطه کاخ زیبای گلستان
یک نقاشی که فتحعلى شاه قاجار را به تصویر کشیده است.
تصاویری جدید از بناها و محوطه کاخ زیبای گلستان

دستگاه معروف به شهر فرنگ براى ديدن عكس.

تصاویری جدید از بناها و محوطه کاخ زیبای گلستان

نمايى ديگر از محوطه كاخ و ساختمان‌هاى اطراف.

تصاویری جدید از بناها و محوطه کاخ زیبای گلستان
تخت مرمر واقع در كاخ گلستان
اين تخت توسط شاهان قاجار و رضا شاه براى رسيدگى به مسائل مردم مراجعه كننده مورد استفاده قرار مي‌گرفت.
تصاویری جدید از بناها و محوطه کاخ زیبای گلستان
يک دختر خردسال با لباس زمان قاجار مقابل شمس‌العماره.
تصاویری جدید از بناها و محوطه کاخ زیبای گلستان

سالن تالار آينه كه شاهد تاج‌گذارى شاهان قاجار و همچنين محمدرضا شاه پهلوى بوده است.

تصاویری جدید از بناها و محوطه کاخ زیبای گلستان

مقبره ناصرالدين شاه

مقبره ناصرالدين شاه شامل كنده‌كارى بسيار زيبا روى سنگ مرمر. ناصرالدين شاه در پنجاهمين سال سلطنت خود به‌دست ميرزا رضاى كرمانى به ضرب گلوله كشته شد.

تصاویری جدید از بناها و محوطه کاخ زیبای گلستان
نمايى از ديوارهاى اطراف حياط كاخ و شمس‌العماره

رویداد‌های مهمی از تاریخ معاصر ایران در مجموعه کاخ گلستان به وقوع پیوسته اما در حال حاضر این کاخ به موزه تبدیل شده است.

تصاویری جدید از بناها و محوطه کاخ زیبای گلستان

يک حوض طويل جلوى تخت مرمر. ساختمان‌هاى جديد پشت صحنه خودنمايى می‌كنند.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت