بروزرسانی : 4 مرداد 1394

تپه ای جالب پوشیده شده از صلیب + تصاویر

تپه ای جالب پوشیده شده از صلیب + تصاویر

این تپه با استفاده از 100 هزار صلیب پوشیده شده است.تپه صلیب های لیتوانی ،به نوعی نماد این کشور و محلی بین المللی برای زیارت بحساب می آید. سابقه گذاشتن صلیب در این محل به قرن 14 میلادی باز میگردد . به گزارش تالاب زمانی که مردم ، برای آزادی کشورشان از شر دشمنان و متجاوزان خارجی در این محل به دعا مشغولبود اند.

در بین سالهای 1831 الی 1863 برای نشان اعتراضات خود در این محل صلیب نصب میکردند و تا سال 1895 بیش از 150 صلیب در این محل نصب شده بود. در طول جنگ جهانی دوم این تپه از صلیب پر گشت تا جایی که جان پاپ پل دوم نیز از این محل بازدید کرده و این محل را مکانی برای صلح نامیده است.در سال2006 بیش از 100 هزار صلیب در این تپه نصب شده بود.

تپه ای جالب پوشیده شده از صلیب + تصاویر

تپه ای جالب پوشیده شده از صلیب + تصاویر

تپه ای جالب پوشیده شده از صلیب + تصاویر

تپه ای جالب پوشیده شده از صلیب + تصاویر

تپه ای جالب پوشیده شده از صلیب + تصاویر

تپه ای جالب پوشیده شده از صلیب + تصاویر

تپه ای جالب پوشیده شده از صلیب + تصاویر

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت