تصاویری شهربازی رویایی در دنیا

تصاویری شهربازی رویایی در دنیا

جاهای دیدنی شهربازی رویایی شانگهای چین

شهربازی با فروشگاه ها، نمایش هاي دیدنی و بازی هاي دیدنی خود در شانگهای فعالیت میکند. این شهربازی ششمین مقصد اقامتگاهی دیزنی در جهان هست. تولید و ساز این آلبوم در سال 2011 در منطقه اخیر پودونگ آغاز شد.

 

به گزارش تالاب:دیزنی لند شانگ هاي نسخه اي چینی از این شهربازی رویایی هست. این شهربازی با فروشگاه ها، نمایش هاي دیدنی و بازی هاي دیدنی خود در شانگهای فعالیت میکند.

 

تصاویری شهربازی رویایی در دنیا

دیزنی لند شانگ های

 تصاویری شهربازی رویایی در دنیا

 

 تصاویری شهربازی رویایی در دنیا

 دیزنی لند شانگ های چین

 تصاویری شهربازی رویایی در دنیا

 

 تصاویری شهربازی رویایی در دنیا

شهربازی رویایی در چین

 تصاویری شهربازی رویایی در دنیا

 

 تصاویری شهربازی رویایی در دنیا

جاذبه های دیدنی شانگهای چین

 تصاویری شهربازی رویایی در دنیا

 

 تصاویری شهربازی رویایی در دنیا

شهر بازی شانگهای چین

 تصاویری شهربازی رویایی در دنیا

 تصاویری شهربازی رویایی در دنیا

دیدنی های شانگهای چین

 تصاویری شهربازی رویایی در دنیا

 

 تصاویری شهربازی رویایی در دنیا

پارک بازی شانگهای چین

 تصاویری شهربازی رویایی در دنیا

 

 تصاویری شهربازی رویایی در دنیا

جاهای دیدنی شانگهای چین

 تصاویری شهربازی رویایی در دنیا

 

جدیدترین مطالب سایت