تصاویر حیرت انگیز از شکاف دریاچه یخ زده

تصاویر حیرت انگیز از شکاف دریاچه یخ زده

عکس هایی که در ادامه می بینید از دریاچه یخ زده در روسیه می باشد. دریاچه بایکال روسیه بزرگ ترین دریاچه شیرین در جهان است.

 

عکاس نامدار روسی به نام “الکسی تروفیموف” اخیرا عکس هایی از ترک های بزرگ و طولانی یخی یبش از صد متری از این دریاچه یخ زده تهیه کرده است.

 

این ترک ها که گویی در افق به آسمان متصل می شود، در هنگام غروب بسیار زیباتر به نظر می رسد.

 

تصاویر حیرت انگیز از شکاف دریاچه یخ زده

 

دریاچه یخ زده

 

تصاویر حیرت انگیز از شکاف دریاچه یخ زده

 

شکاف خوردن دریاچه یخ زده

 

تصاویر حیرت انگیز از شکاف دریاچه یخ زده

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جدیدترین مطالب سایت