فرقی که بین روابط دوستی دختران و پسران وجود دارد

فرقی که بین روابط دوستی دختران و پسران وجود دارد

دوستی یکی از زیباترین روابط بین انسان هاست کـه بـه اختیار خودشان صورت میگیرد ؛ انسانها بهترین اوقات زندگیشان رابا دوستانشان می گذرانند و همیشه در کنارشان حس اسانی و آرامش دارند.شباهت هاي‌ زیادی بین دوستی دختران و پسران وجوددارد اما باید بـه این نکته توجه داشت از آنجایی کـه تفوت هایي میان رفتار و خلق وخوی دختران و پسران وجوددارد در نحوه ي دوستی شان تاثیرگذار اسـت و شامل تفوت هایي در نوع دوستی دختران و پسران می شود.

 

تفاوت نگاه زنان و مردان نسبت به دوستی ریشه در چه دارد؟

در جامعه ما انتخاب دوست امری کاملا اختیاری اسـت.بر خلاف خانواده کـه افراد قادر بـه انتخاب ان نیستند.دوستی یکی از زیباترین روابط بین انسانی اسـت ؛ طبق معمول افراد بهترین اوقات زندگیشان رابا دوستانشان می گذرانند و حتی حرفهایی کـه نمی توانند بـه خانواده بگویند با دوستانشان در بین می‌گذارد.در انتخاب دوست عواملی مانند علایق مشترک ؛ احساس شادی و پویایی از روابط و اسانی در بیان احساسات تاثیرگذار اسـت.

با وجودی کـه پویایی دوستی مردان و زنان بـه یک دیگر بسیار شبیه اسـت اما تفاوت نگاه پسران و دختران بـه دوستی می‌تواند تا حدودی فرق کند کـه طبق معمول این تفاوت شامل نحوه نگرش و مشارکت جنسیت ها در دوستی می شود.با علم بـه این‌که شباهت ها بین نگاه پسران و دختران بـه دوستی بسیار زیاد اسـت ولی طبق تحقیقاتی کـه صورت گرفته تفاوت هاي‌ جالبی در تفاوت نگاه پسران و دختران بـه دوستی پیدا کرده اند.

 

تفاوت نگاه زنان و مردان نسبت به دوستی ریشه در چه دارد؟

 

از مهم‌ترین تفاوت بین نگاه زنان و مردان بـه دوستی ،می‌توان بـه نگاه ابزاری مردان و نگاه احساسی زنان بـه رابطه دوستی اشاره کرد. دوستی مردان اغلب همراه با فعالیت هاي‌ مشترک اسـت مثل بازی کردن یا معامله کردن ،روابط متقابل و همکاری در پروژه ها.دوستی زنان ممکن اسـت همراه با معاشرت هاي‌ کاری باشد ولی بیشتر تمایل دارند احساسات و عواطف خودشان را بـه اشتراک بگذراند.

 

دوستی خانمها بر اساس صمیمیت و ارتباط عاطفی شکل میگیرد ؛ یک دیگر را در آغوش میگیرند ؛ بـه هم تکیه میکنند ،راحت تر نصیحت میکنند و نصیحت می پذیرند ؛ روی شانه دوستشان گریه میکنند و اسرارشان رابا هم دی میان می گذارند و ان را حفظ میکنند ؛ در بالا رفتن عزت نفس بـه هم کمک می کنند و گوش شنوایی برای هم هستند.دوستی مردانه بیشتر تعاملی ست و بر پایه فعالیت هاي‌ مشترک مثل بازی و سرگرمی شکل میگیرد و احساس را درگیری رابطه دوستانه نمی کنند و بـه اسم صمیمیت رازها و جزئیات زندگی هم را نمیگویند.

 

تفاوت نگاه زنان و مردان نسبت به دوستی ریشه در چه دارد؟

 

مردان حتی در مبادله ابزار کار یا تعمیر اتومبیل هم رابطه دوستانه و گرمی برقرار می کنند ؛ اوقات فراغتشان رابا هم بـه اشتراک می گذارند مثلاً برای رفتن بـه سفر یا شرکت دریک رویداد ورزشی ؛ زنان برای حفظ رابط دوستانه مدام باهم در تماس هستند و باهم ملاقات میکنند تا احساس کنند رابطه دوستانه موفقیت آمیزی دارند.

روابط دوستانه مردان طبق معمول تحت تاثیرالگوهای دوستی والدین اسـت ؛ مردانی کـه والدینشان روابط اجتماعی گسترده تری دارند ،در بزرگسالی روابط دوستی بیشتری دارند.مردان حتی ممکن اسـت حتی با دوستان صمیمی خود سالیان زیادی هیچ تماسی نداشته باشند یا حتی بدون خبر دیگری از دنیا رفته باشند.

 

تفاوت نگاه زنان و مردان نسبت به دوستی ریشه در چه دارد؟

 

نمونه هایی از عوامل موثر در تفاوت دوستی خانم ها و آقایان

آقایان و خانمها در رفتار با یک دیگر تفاوت هایي دارند کـه بـه بررسی هریک از این تفاوت ها پرداخته ایم:

تفاوت در تعداد دوستان صمیمی

رضایت بخش ترین و جذب کننده ترین رابطه برای زنان و مردان ،دوستی هاي‌ نزدیک محسوب می شوند .با این حال طبق بررسی هاي‌ انجام شده و آمار بـه دست آمده دایره دوستی زنان محدود اسـت و گروه دوستانه بزرگی ندارند یا روابط دوستانه نزدیک تر ولی شکننده تری نسبت بـه مردان دارند اي در حالیست کـه مردان رفتاری کاملا برعکس از خود نشان می دهند یعنی گروه دوستانه بزرگتری اطراف خودشان دارند ولی کمتر میتوانند آن ها را بـه عنوان دوست صمیمی بشناسند.

 

تفاوت در تعداد دوستان صمیمی

کاهش استرس عاملی در تفاوت دوستی

مردان با وقت گذراندن و حضور در بین دوستان صمیمی میتوانند استرس خودرا نظارت کنند در حالی که زنان برای کاهش استرس باید روابط خانوادگی را تقویت کنند. احتمالا از بیشتر زنانی کـه اطراف شـما هستند شنیده اید کـه روابط پیچیده اي با یکی از والدین یا هر دوی انها دارند ولی اغلب مردان چنین حرفی نمی‌زنند. البته این مطلب بـه این معنی نیست کـه مردان مشکلات خانوادگی ندارند ؛ بلکه کمتر روی این مسائل تمرکز میکنند.

 

کاهش استرس عاملی در تفاوت دوستی

 

حفظ ارتباط و داشتن برنامه ریزی

قالبا زنان بـه برنامه ریزی و بازرسی و سازماندهی شرایط کشش بیشتری دارند مثلاً بلیط رزرو میکنند و بـه دوستانشان با پیام اطلاعت میدهند. تاریخی را پیدا میکنند کـه بتوانند دور هم جمع شوند، وقتی کنار هم نیستند، باهم حرف می زنند، برخی از ان‌ها تقریباً هرروز باهم صحبت میکند و یک دیگر را در جربان اخبار و اتفاقات روزمره قرار میدهند.

 

در روابط دوستانه زنان حتی زمانی کـه از هم دورند،در جریان گذاشتن یک دیگر از رویداد ها بیشتر اتفاق می‌افتد. زنان پذیرش بیشتری نسبت بـه احساسات هم دارند و با دوستانشان راحت ترند و بر خلاف مردان فکر نمیکنند کـه با احساس کردن، قدرت خودرا از دست میدهند و بـه اسانی حتی با زنانی کـه بـه تازگی ان‌ها را ملاقات کرده اند از غم و شادی خودشان صحبت میکنند و افکار منفی و مثبت و شخصی خودشان را بروز میدهند. مردان شاید سالی یکبار چنین احساساتی را فقط بـه یک دوست ابراز کنند.

 

حفظ ارتباط و داشتن برنامه ریزی

فرق بین فعالیت ها و اشتراک گذاری احساسات در گروه های دوستی

دوستی هاي‌ زنانه بیشتر حول تماس رو در رو ،بـه اشتراک گذاشتن افکار و احساسات و حمایت بیشتر میچرخد.در مقابل عموما مردان بیشتر با فعالیت هاي‌ مشترک مثل ورزش یا پیاده روی ارتباط میگیرند. زنان تمایل دارند با افشای اسرار خود و صحبت کردن و وقت گذرانی باهم در ارتباط باشند ولی دوستی هاي‌ مردان بیشتر جنبه جانبی دارد و کمتر صمیمی اسـت و شامل فعالیت هاي‌ مشترک می شود.

 

زنان مورد هاي‌ متنوع تری را برای مطرح کردن با دوستان پیدا میکنند، ولی مردان فقط درباره اصول اولیه صحبت میکنند. مردان در پاسخ بـه یک سوال، جوابی کوتاه میدهند، ولی زنان جزئیات بیشتری را بـه اشتراک می گذراند و منجر بـه توصیر سازی،الگو دادن و شرح کامل‌تر میشود و بـه همان اندازه هم تجارب بیشتری از دیگران دریافت میکنند.

 

فرق بین فعالیت ها و اشتراک گذاری احساسات در گروه های دوستی

 

اکثرا مردان در روابط دوستانه، صمیمیت و حمایت کمتری دارند بااین حال روابط دوستانه در زنان، شکننده‌تر از مردان اسـت چرا کـه زنان با جزئیات و سرمایه گذاری بیشتری وارد رابطه دوستی می شوند و انتظار و توقع بیشتری از دوستانشان دارند.

فشار روانی وفاداری بـه رابطه را بیشر احساس میکنند و هر ناکامی می‌تواند احساس شکست بیشتری بـه ان‌ها بدهد و رابطه رابا جدیت بیشتری تمام شده حساب کنند.زنان در راوابط دوستانه شان احساسات را بـه اشتراک می‌گذارد ولی مردان تمایلی در بـه اشتراک گذاشتن احساساتشان با دیگر مردان ندارند و ترجیح میدهند احساسات درونی شان رابا همسر ؛ دوست دختر ؛ خواهر یا سایر دوستان زن مطرح کنند.

 

فرق بین فعالیت ها و اشتراک گذاری احساسات در گروه های دوستی

 

متمرکز شدن با معاشرت و فعالیت

رابطه دوستی زنان بیشتر بر معارت متمرکز اسـت تا فعالیت . از آنجا کـه الگوهای خانوادگی پسران را بیشتر بـه تحرک بدنی و دختران را بـه تحرک کمتر تشویق میکند «بـه طور مثال دختر باید خانم و موقر باشد و اجازه شیطنت و شوخی هاي‌ زیاد ندارد»و این کلیشه هاي‌ تربیتی در بزرگسالی هم ادامه دارد ؛ زنان زمانی کـه می‌خواهید با دوستانشان جایی بروند ؛ ان را بـه عنوان فرصتی برای باهم بودن بـه قصد معاشرت می دانند ولی مردان روی فعالیت تمرکز می‌کند.گفتگوی زنان بیشتر روی جنبه هاي‌ خانوادگی و زندگی متمرکز اسـت ولی گفتگوی مردان بیشتر روی صحبت هاي‌ کاری ؛ سهام و اوراق قرضه.

 

متمرکز شدن با معاشرت و فعالیت

روش حفظ رابطه دوستی

مردان بیشتر از زنان برای نوشیدن الکل با دوستانشان بیرون می رود،زیرا بعد از مصرف الکل و حس و حالی کـه بـه همراه دارد راحت‌تر می‌توانند ابراز احساسات کنند و فرصت تخلیه احساسات انباشته و هیجانات مثبت و منفی را بـه ان‌ها می دهد.دوستی مردان با فعالیت‌هاي‌ مشترک تقویت و حفظ می شود و حتی اگر ارتباط دائمی برقرار نکنند یا باهم در تماس نباشند همان‌ گونه رابطه شان را محفوظ میدانند.

 

وابستگی عاطفی جایی در دوستی مردانه ندارد و اغلب بعد از دعوا و مشاجره همان‌ گونه دوست میمانند در حالی کـه زنان بعد از بحث و دعوا احساس ناامیدی می کنند و انگیزه شان برای ادامه دوستی از بین می رود.زنان برای حفظ رابطه دوستی نیاز بـه تماز بیشتر دارند و از طنز برای طعنه زدن بـه دوستشان استفاده نمی کنند و از ترس این‌که ممکن اسـت احساسات دوستشان لطمه ببیند با او شوخی نمی کنند، در حالی کـه مردان بـه اسانی یک دیگر را مسخره می کنند.

 

روش حفظ رابطه دوستی

 

گفتگوی های روزمره و دوستانه

یکی از تفاوت هاي‌ کلیدی نگاه پسران و دختران بـه دوستی ؛ میزان تماس ؛ وقت گذاشتن برای دوستی و مسائل شخصی اسـت کـه در موردش با دوستتان صحبت میکند.مردان عموما در مورد جزئیات و تغییرات سبک زندگی با دوستانشان حرف نمی‌زنند.مردها میتوانند حتی سال‌ها بدون ارتباط با دوستشان بگذرانند و همان‌ گونه وی را بـه عنوان دوست صمیمی بشناسند.

 

بسیاری از فعالیت هاي‌ مردانه مستلزم حرف زدن نیست مثل تماشای برنامه هاي‌ ورزشی ؛ بازی والبیال یا زدن وزنه هاي‌ سنگین کـه امکان حرف زدن را از ان ها می‌گیرد.در مقابل اگر زنی از دوست صمیمی اش دور شود و با او تماسی نداشته باشید بـه احتمال بیشتری علاقه اش را برای دوستی از دست می دهد و تصور میکند از هم جدا شده اند.دوستی هاي‌ مردانه از آنجا کـه تمایل کمتری بـه صمیمیت دارند نسبت بـه دوستی هاي‌ زنانه کمتر شکننده اسـت.

گفتگوی های روزمره و دوستانه

 

در پایان

دوستی فرآیندی جذاب و دلنشینی اسـت.زیرا بـه جهت اختیار در انتخاب دوست عموما فردی را بـه عنوان رفیق خود برمیگزینید کـه از نظر سلیقه و خصوصیات اخلاقی بـه یک دیگر نزدیک باشید.از همین رو بروز عواطف و احساسات درکنار انها راحتر خواهد بودو بدون ترس و نگرانی از قضاوت شدن حرف خودرا می زنند.باوجود شباهت هاي‌ بسیاری کـه در روابط دوستی خانمها و آقایان وجوددارد تفاوت هایي دراین زمینه مشاهده می شود کـه دراین مقاله از مجله تالاب ذکر شد.

جدیدترین مطالب سایت