بیوگرافی سعید پیر دوست

بیوگرافی سعید پیر دوست

بیوگرافی سعید پیر دوست

نام: سعید پیر دوست

تاریخ تولد: 1329

متولد 1329 در تهران.

دارای مدرك تحصیلی متوسطه.

شروع فعالیت در سینما با بازی در فیلم خاك.

بخشی از فیلمشناسی:

خاك (مسعود كیمیایی، 1352)

گ.و.زن ها (مسعود كیمیایی، 1354)

غزل (مسعود كیمیایی، 1355)

سفر سنگ (مسعود كیمیایی، 1357)

خط قرمز (مسعود كیمیایی، 1361)

تیغ و ابریشم (مسعود كیمیایی، 1365)

سرب (مسعود كیمیایی، 1366)

دندان مار (مسعود كیمیایی، 1368)

گروهبان (مسعود كیمیایی، 1369)

رد پای گرگ (مسعود كیمیایی، 1371)

فردا روز دیگری است (1372)

سربلند (فتحعلی اویسی، 1373)

بالاتر از خطر (سعید آدمزاده، 1375)

هتل كارتن (سیروس الوند، 1375)

قرمز (فریدون جیرانی، 1377)

دست های آلوده (سیروس الوند، 1378)

چشم هایش (فرامرز قریبیان، 1378)

مزاحم (سیروی الوند، 1380)

پاورچین (مجموعه تلویزیونی، مهران مدیری، 1381)

 

 

جدیدترین مطالب سایت