مجموعه : اشعار زیبا
بروزرسانی : 31 اردیبهشت 1403

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق

شعر و متن های بسیار زیبا از بوسه و عشق و بوس کردن و لب و بوسه از شاعران بزرگ ایران , اس ام اس و شعر بوسه در سایت تالاب بخوانید.

بوسه‌ای كردم ز رخسارش تمنّا دوش گفت دیدن‌این‌گلستان‌خوب‌است‌وگل‌چیدن‌خطا‌است
هادی رنجی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

چه آیتی تو مگر ساحری كه شاه و گدا هر آنكه دید لبت بوسه‌ای گدائی كرد
محسن ملك آرا


مطالب مرتبط: اس ام اس های بوسه؛ ماچ عاشقانه (جدید)


شنیده‌ام كه به جان بسته یارقیمت بوس هزارجان به تنم نیست صدهزار افسوس
فتحعلی شاه

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

قند آمیخته با گل نه علاج دل ما است بوسه‌ای چند برآمیز به دشنامی چند
حافظ

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

جان من بوسه بده عذر میار دیدن روی تو عید است مرا
دكتر خانلری

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

اشگش به گونه بود كه آورد سوی من بار دگر لبان خود از بهر بوسه پیش
نورانی وصال

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

دارد لب من تشنگی بوسة بسیار چون مزرعه خشك كه دارد غم باران
مهدی سهیلی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

شستم به اشك، پای وی و چاره ساختم آن داغ را به بوسة لبهای گرم خویش
این گوهری كه در نظرت سنگ ساده است برپای آن پری چو رهی بوسه داده است
رهی معیّری

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

سه بوسه كز دولبت كرده‌ای وظیفه من اگر ادا نكنی قرض دار من باشی
حافظ

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

بوسه‌ای زان دهن تنگ بده یا بفروش كاین متاعی است كه بخشندوبها نیزكنند
سعدی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

بوسه كی گردد از آن لبهای جان پرور جدا؟ كی به افسون می‌شود شیرینی از شكر جدا؟
عبدالعال نجات

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

اس ام اس و شعر بوسه

به چه عضو تو زنم بوسه نداند چه كند بر سر سفرة سلطان چو نشیند درویش
مجمر زواره

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

هرچند شكسته پر به كنج قفسم یك بوسه بود از لب لعلت هوسم
و آن بوسه چنان است كه لب بر لب تو آن قدر بماند كه نماند نفسم
فریدون مشیری

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

توبه كردم كه نبوسم لب ساقی و كنون می‌گزم دست چرا گوش به نادان كردم
حافظ

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

یك بار بوسه‌ای ز لب تو ربوده‌ام یك ‌بار دیگر آن شكر ستانم آرزو است
عراقی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

جان به بهای بوسه ات دادم ولب گزیده‌ام با تو در این معاملت هیچ زیان ندیده‌ام
نقی كمره‌ای

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

بعد از عمری زتویك بوسه طلب كردم لیك لب گزیدی و مرا غرق خجالت كردی
عندلیب

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

مبوس جز لب معشوق و جام می‌حافظ كه دست زهد فروشان خطااست بوسیدن
حافظ

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

گر میسّر نشود بوسه زدن پایش را هر كجا پای نهد بوسه زنم جایش را
كلیچه پز

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

خواستم از لعل او دو بوسه و گفتم تربیتی كن به آب لطف خسی را
گفت یكی بس بود كه گر دوستانی فتنه شود آزموده‌ایم بسی را
عمر دوباره است بوسه من و هرگز عمر دوباره نداده‌اند كسی را
فرخی سیستانی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

متن بوسه

آمدزدرم خنده به لب،بوسه طلب،مست در دامن پندار من می ‌زده بنشست
لعبت والا

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

ز غنچه دهنت بوسه‌ای به خواب گرفتم نمردم و ز گل آرزو گلاب گرفتم
ز نیل بیك

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

گفتمش : بوسه دهی؟ گفت: هنوز موسم آن نرسیده است مرا
دكترخانلری

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

نیست چون دسترسیتارخزیبات ببوسم می‌شوم در گذرت خاك كه تا پات ببوسم
بوسه خواهم ز تو امروز دهی وعده فردا كو من دل شده را عمر كه فردات ببوسم؟
فرصت شیرازی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

تلاش بوسه نداریم چون هوس ناكان نگاه ما به نگاهی ز دور خرسنداست
صائب تبریزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

خرم آن روز كه مستم ز در حجره در آئی وزلبت بوسه شمارم به شماری كه تودانی
خواجوی كرمانی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

آرزوی بوسه ازساقینه حدچون مناست مستم و با ترس می‌بوسم لب پیمانه را
كلیم كاشانی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

بوسه‌ای گر نربوده است ز یاقوت لبش دهن لاله چرا تا به جگر سوخته است
صائب تبریزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

آنكه در آئینه دارد بوسه را از خود دریغ كی به عاشق وا گذارد اختیار بوسه را
صائب تبریزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

همه اسبابجمال توبهجایخویش است بوسه دركنج لبت گوشه نشین می‌بایست
صائب تبریزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

من بسته‌ام لب طمع امّا نگار من دارد دهان بوسه فریبی كه آه از او
صائب تبریزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

صد بوسه از لب تو لب جام می‌گرفت یكبوسه قسمت لب این بی نصیب نیست
صائب تبریزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

بزم شراب بی‌مزة بوسه ناقص است پیش‌ آی و عیش ناقص ما را تمام كن
صائب تبریزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

بوسیدن لب یار ، اوّل ز دست مگذار كاخر ملول گردی از دست و لب گزیدن
حافظ

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

گفتی چوجاندهی بهعوضبوسهمی‌دهم اینخونبها است مزدوفاراچه می‌می‌كنی؟
ندیم گیلانی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

شعر بوسه عاشقانه

به بوسه‌ای ز دهان تو آرزومندیم فغان كه باهمه حسرت به هیچ خرسندیم
فروغی بسطامی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

نه تنها بوسه از لعل لبت‌ای دلربا خواهم كه ازجان بهربوسیدن ترا سرتا به پاخواهم
هادی رنجی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

هنوز از لب من بوی بوسه‌های تو خیزد كنم چو از بر میعاد گاه رفته گذاری
دكتر حمیدی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

آنكه بوسید لب نوش تو شكر نچشید و آنكه خسبید در آغوش تو بیدار نشد
فروغی بسطامی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

نه بوسه‌ای،نه شكر خنده‌ای نه دشنامی بهیچ وجه ، مرا روزی از دهان تو نیست
صائب تبریزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

یك بوسه از رخت ده و یك بوسه از لبت تا هر دو را چشیده بگویم كدام به
میرفند رسكی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

از غنچه لعلش هوس بوسه نمودم خندید و به من گفت زیاد از دهن تست
ماهر

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

ای پیرهن آهسته بزن بوسه بر اعضاش كان خرمن گل طاقت آزار ندارد
الفت

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

گر نرخ بوسه را لب جانان به جان كند حاشا كه مشتری سر موئی زیان كند
فروغی بسطامی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

به غیر از بوسه كز تكرار ، رغبت را كند افزون كدامین قندرادیگرمكرّرمی‌توان خوردن
صائب تبریزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

این لب بوسه فریبی كه ترا داده خدا ترسم آئینه بدیدن ز تو قانع نشود
صائب تبریزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

از لب شكّرین او بوسه به جان خریده‌ام ز انكه حلاوتی بود جنس گران خریده را
فروغی بسطامی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

شوم نسیم وشبی دربرت كشمچونگل به بوسمت لبت آن گه بگویمت كه: منم
مؤید ثابتی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

ترك جان می‌بایدمگفتنكهاینشیرینلبان بوسه می‌بخشند امّا جان شیرین می‌برند
فروغی بسطامی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

گهدهانتنگمی‌بوسمبهمستیگاهچشم پیش مستان هیچفرق ازپسته وبادام نیست
صائب تبریزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

دزدی بوسه عجب دزدی پر منفعتی است كه اگر باز ستانند دو چندان گردد
صائب تبریزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

هر قدم بنگرم قفای ترا كه ببوسم نشان پای ترا
ابوالحسن ورزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

به جای وعدة یك بوسه صدجان دادم وشادم نمی‌دانم گرم یك بوسه می‌دادی چه می‌دادم
واله اصفهانی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

بر سراپای دل آویزت نمی‌پیچم چو زلف قانعم زان هر دو لب یك بوسه بس باشدمرا
كلیم كاشانی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

دوش در خواب لب نوش ترا بوسیدم خواب ما به بود از عالم بیداری ما
فروغی بسطامی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

ببوس از سر آن سر و سیمتن تا پای به پای او چو رسی این رویّه از سرگیر
رهی معیّری

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

از بهر بوسه‌ای كه لبت بر لبم دهد جان را هزار مرتبه برلب رسانده است
یگانه

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

آن قدر همرهی از طالع خود می‌خواهم كه پر از بوسه كنم چاه ز نخدان ترا
صائب تبریزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

از شوق دوصد بوسه زنم بردهن خویش هر گاه كه نام تو بر آید به زبانم
جلال عضد

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

صدجان بهای بوسه طلب می‌كنی زخلق دیگر كسی مگر لب خندان نداشته است
صائب تبریزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

روزگاری دل رمیدة من از دو گلچهره بوسه‌ای می‌خواست
آن یكی سركشید و ناز افزود وین یكی بوسه داد و بزم آراست
هوشنگ ابتهاج

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

مردم در آرزوی شبیخون بوسه‌ای یا رب بخواب مرگ رود پاسبان تو
صائب تبریزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

بوسه را در نامه می‌پیچید برای دیگران آن كه می‌دارد دریغ از عاشقان پیغام را
صائب تبریزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

لیكن نداد بر لب من بوسه زانكه یافت در دیدگان خستة من گور عشق خویش
نورانی (وصال)

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

سر منزل مراد بود آستان عشق محروم آنكه بوسه بر این آستان نداد
عاشق اصفهانی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

اگر پیاله سرا پا دهن نمی‌گردید كه حرف بوسه ما را به آن دهن می‌زد
صائب تبریزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

نذر كردم گرزدست محنت هجران نمیرم آستانت را ببوسم آستینت را بگیرم
فروغی بسطامی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

می‌زنــــــم در رخ درخشــــــــانت بــــوسه بر ســــایــه‌های مژگانت
ابوالحسن ورزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

بر لبت چون یكی حباب شوم بوسم آن را ز شوق و آب شوم
ابوالحسن ورزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

تا بوسه‌ای به من ز لب دلستان رسید جانم به لب رسید ولب من به جان رسید
صائب تبریزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

طمع بوسه از آن لعل شكر خا دارم خیر از خانه در بسته تمنّا دارم
صائب تبریزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

تلخ كامی نبود در شكرستان وصال نامه آور نگه و بوسه پیام است اینجا
صائب تبریزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

تلخی می به گوارائی دشنام تو نیست دزدی بوسه به شیرینی پیغام تو نیست
صائب تبریزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

دل ز كافر نعمتی دارد تلاش وصل یار ورنه چندین بوسه درپیغام او پیچیده است
صائب تبریزی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

وه كه می‌سوزموپوزش به لب ازرنج گناه بوسه‌ها می‌زنم از دور به پیشانی تو
فریدون توللی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

جان من بستان وجانی ده مراازبوسه‌ای تا دهم باز از برای بوسه دیگر ترا
مختاری غزنوی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

به بوسه‌ای ز لبش دل نمی‌شود سیراب چگونه تشنه تواند ز گوهر آب گرفت
ظهیر فاریابی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

چنداست نرخ بوسه به شهرشما كه من عمری است كزدودیده گهر می‌شمارمت
شهریار

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

طلب بوسه دلم گه ز رخش گه ز لبش هست این خام طمع هرنفسی درهوسی
زرگر اصفهانی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

گرد آن خانه بگردم كه بود محفل او پای آن ناقه ببوسم كه كشد محمل او
رضایی كاشانی

اشعار زیبای بوسه و بوس کردن عشق (بوسه عاشقانه)

گر زنی تیغ زنم بوسه به دستت كه بزن نیست مردره عشق آن كه مزن می‌گوید
شوریده شیرازی

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت