گلچینی از 100 متن و شعر انگیزشی در مورد صداقت و راستگویی

مجموعه : اشعار زیبا
گلچینی از 100 متن و شعر انگیزشی در مورد صداقت و راستگویی

اشعار زیبای انگیزشی درباره صداقت و راستگویی

صداقت به ما کمک می‌کند تا از عذاب وجدان ناشی از دروغ‌گویی و تقلب جلوگیری کنیم. این باعث افزایش آرامش در زندگی می‌شود. افراد صادق معمولاً اعتماد به نفس بیشتری دارند. زیرا صداقت نشان‌دهنده شجاعت و اراده است.

 

گلچینی از متن هایی در مورد راستگویی و صداقت

افراد صادق مورد احترام دیگران قرار می‌گیرند. حسن شهرت به دست آوریم. دروغ‌گویی منجر به ارتباطات ضعیف می‌شود. صداقت باعث ایجاد ارتباطات موثر‌تر و قوی‌تر می‌شود. داشتن صداقت باعث احترام دیگران به ما می‌شود. افراد صادق به عنوان افراد با ارزش و اخلاقی شناخته می‌شوند.

 

***

 

راستی خویش نهان کس نکرد

در سخن راست زیان کس نکرد

راستی آور که شوی رستگار

راستی از تو ظفر از کردگار

گر سخن راست بود جمله در

تلخ بود تلخ که الحق مر

چون به سخن راستی آری بجای

ناصر گفتار تو باشد خدای

 

***

 

گفت غیر راستی نرهاندت

داد سوی راستی می‌خواندت

راست گو تا وا رهی از چنگ من

مکر ننشاند غبار جنگ من

گفت چون دانی دروغ و راست را

ای خیال اندیش پر اندیشه‌ها

گفت پیغامبر نشانی داده است

قلب و نیکو را محک بنهاده است

گفته است الکذب ریب فی القلوب

گفت الصدق طمانین طروب

دل نیارامد ز گفتار دروغ

آب و روغن هیچ نفروزد فروغ

در حدیث راست آرام دلست

راستی‌ها دانه دام دلست

دل مگر رنجور باشد بد دهان

که نداند چاشنی این و آن

چون شود از رنج و علت دل سلیم

طعم کذب و راست را باشد علیم

حرص آدم چون سوی گندم فزود

از دل آدم سلیمی را ربود

پس دروغ و عشوه‌ات را گوش کرد

غره گشت و زهر قاتل نوش کرد

 

***

راستی را پیشه کن کاندر جهان

نیست الا راستی عزم الرجال

راستی در کار برتر حیلت است

راستی کن تا نبایدت احتیال

چون فرود آمد به جایی راستی

رخت بربندد از آنجا افتعال

جانور گردد همی از راستی

چون برآمیزد طبایع به اعتدال

جز به دین اندر نیابی راستی

حصن دین را راستی شد کوتوال

 

***

 

ما درس صداقت و صفا می‌خوانیم

آیین محبت و وفا می‌دانیم

زین بی‌هنران سفله ای دل! مخروش

کآنها همه می‌روند و ما می‌مانیم

 

عکس نوشته در مورد صداقت

 

عکس نوشته در مورد صداقت

 


مطالب مشابه: آموزش صداقت به فرزندان خود


 

***

 

چه داروی تلخی است وفاداری به خائن،
صداقت با دروغگو،
و مهربانی با سنگدل …

 

***

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی، آن است که گاهی درد و رنج‌هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید، چرا که شادمانی برتر و نهایی، همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌زنید.

 

***

 

راستی کن، که راستان رستند

در جهان راستان قوی دستند
راستگاران بلندنام شوند

کج‌روان نیم پخته خام شوند
یوسف از راستی رسید به تخت

راستی کن، که راست گردد بخت
گر بدی دامنش گرفت چه باک؟

چکند دست بد به دامن پاک؟
راست گوینده راست بیند خواب

خواب یوسف که کج نشد، دریاب
چون درو بود راست کرداری

خواب او گشت قفل بیداری
چون به نیکی درید پیرهنی

شد مسخر چو مصرش انجمنی
پیرهن کین بود مقاماتش

دیده روشن کند کراماتش
گو بدر بر تن نکو رفتار

پوستین گرگ و پیرهن کفتار
دامنی را که در کشی ز هوا

این اثرها کند، رواست، روا
به گزاف آنچنان عزیز نشد

که گرفتار خفت و خیز نشد

 

***

 

چون خیانت نکرد با دل جفت

راست آمد هر آن حدیث که گفت
پاک دل را زیان به تن نرسد

ور رسد جز به پیرهن نرسد
از دو چاه و دو گرگ دیده شکنج

چه عجب گر رسد به جاه و به گنج؟
گرگ اول چو بیگناه آمد

نام او در کتاب شاه آمد
گرگ آخر چو در فضیحت ماند

ایزد او را به نام خویش بخواند
گر غلامی عزیز گردد و شاه

نه عجب، چون بری بود ز گناه
ور شود شاه خواجه جانی

عجب اینست و نیست ارزانی
قول و فعل تو تا نگردد راست

هر چه خواهی نمود جمله هباست
کور و کر گرنه‌ای ز چاه مترس

راست باش و زمیر و شاه مترس
استوار و شجاع باش و دلیر

در نفاذ امور شرع چو شیر
بنده شرع باش و راتب او

مگذر از شرع و از مراتب او

 

عکس پروفایل در مورد صداقت

 

عکس پروفایل در مورد صداقت

 

***

 

راستی خویش نهان کس نکرد
در سخن راست زیان کس نکرد

راستی آور که شوی رستگار
راستی از تو ظفر از کردگار

گر سخن راست بود جمله در
تلخ بود تلخ که الحق مر

چون به سخن راستی آری بجای
ناصر گفتار تو باشد خدای

 

***

 

گفت غیر راستی نرهاندت
داد سوی راستی می‌خواندت

راست گو تا وا رهی از چنگ من
مکر ننشاند غبار جنگ من

گفت چون دانی دروغ و راست را
ای خیال اندیش پر اندیشه‌ها

گفت پیغامبر نشانی داده است
قلب و نیکو را محک بنهاده است

گفته است الکذب ریب فی القلوب
گفت الصدق طمانین طروب

دل نیارامد ز گفتار دروغ
آب و روغن هیچ نفروزد فروغ

در حدیث راست آرام دلست
راستی‌ها دانه دام دلست

دل مگر رنجور باشد بد دهان
که نداند چاشنی این و آن

چون شود از رنج و علت دل سلیم
طعم کذب و راست را باشد علیم

حرص آدم چون سوی گندم فزود
از دل آدم سلیمی را ربود

پس دروغ و عشوه‌ات را گوش کرد
غره گشت و زهر قاتل نوش کرد

 

***

راستی را پیشه کن کاندر جهان
نیست الا راستی عزم الرجال

راستی در کار برتر حیلت است
راستی کن تا نبایدت احتیال

چون فرود آمد به جایی راستی
رخت بربندد از آنجا افتعال

جانور گردد همی از راستی
چون برآمیزد طبایع به اعتدال

جز به دین اندر نیابی راستی
حصن دین را راستی شد کوتوال

 

***

گل فروشی کی‌کنم، گلدانِ «گل با شاعری»
یک کلامم؛ «شاعری» را با شقایق می‌خری؟

چون تلف شد زندگی، ساعت نمی‌بندم به دست
سال‌ها را می‌فروشم،با دقایق می‌خری؟

سادگی بسیار دارم ،کی‌کنم ارزانیت
با صداقت می‌فروشم، با حقایق می‌خری؟

با غزل‌ها می‌شود هر درد را درمان کنی
مرهمش را می‌فروشم، طبع حاذق می‌خری؟

کوه غم را می‌شکافد دردهای شاعری
شاه بیتی می‌فروشم، طبع خالق می‌خری؟

 

متن ادبی در مورد صداقت

 

متن ادبی در مورد صداقت

 

***

 

چه عاشقانه با من بازی کردی؛

و من به همین سادگی‌

در پس عاشقانه‌های تو آب شدم

گاهی باید رفت من و عاشقانه هایم

به خانه بر می‌‌گردیم

تو خوش باش با هزار قناری

که بر آسمان دلت پرواز می‌‌کنند

می‌ خواهم ببینم

کجای جهان را خواهی‌ گرفت…

 

***

 

‏اگر کسی برات ارزش قائل نمیشه، لایق از دست دادنته به همین سادگی

 

***

 

چه عاشقانه با من بازی کردی؛

و من به همین سادگی‌
در پس عاشقانه‌های تو آب شدم
گاهی باید رفت
من و عاشقانه هایم
به خانه بر می‌‌گردیم
تو خوش باش با هزار قناری
که بر آسمان دلت پرواز می‌‌کنند
می‌ خواهم ببینم
کجای جهان را خواهی‌ گرفت….

 

***

 

هنــــوز مـی شـــود

روی کــســی حــســاب بـاز کـــرد

از نـوع مـادم الــعمــر هنــوز هســتنــد

کــســانـی کــه مــی شـــود

بــه ســـرشــان قــســم راســت خــورد…

 

متن ناب و سنگین در مورد راستگویی

 

متن ناب و سنگین در مورد راستگویی

 

***

 

آزار دهنده ترین سکوت

وقتی است که دروغ میگویی

و مخاطبت در

سکوتی سنگین فقط نگاهت میکند

 

***

 

یوسف از راستی رسید به تخت

راستی کن، که راست گردد بخت

گر بدی دامنش گرفت چه باک؟

چکند دست بد به دامن پاک؟

 

***

حماقت یعنی

صداقت داشتن

با کسی که سیاست داره!!!…

 

***

چیزهایی هستن

که نمیشه فقط با پول خریدشون،

مثل ادب، شرافت و صداقت

 

اشعار خاص در مورد راستگویی

 

اشعار خاص در مورد راستگویی

 

***

 

نقل قول نادرست اغلب معلول یک نیت ناپاک است و در نهایت، بی شرمی نفرت انگیز و فرومایگی فطرت و بدذاتی و چنین شخصی همانند کسی که دست به جعل سند می زند دیگر در اختیار خودش نیست و تا ابد اخلاق صدق و راستی را از کف می دهد.((آرتور شوپنهاور))

 

***

از دوستِ بی صـداقت و بدجنس، ‎باید بیش از جانوری وحشی ‎در هراس بود ؛ ‎چرا که یک حیوان وحشی ‎بدنت را زخمی می کند ‎اما یک دوست بدطینت ذهنت را ………

 

***

خود را به خدا بسپار وقتی که دلت تنگ است وقتی که صـداقت ها آلوده به صد رنگ است خود را به خدا بسپار چون اوست که یک رنگ است.

 

***

 

در صداقت
عمقی است که در دریا نیست !
و در سادگی بلندایی است
که در کوه نیست !
سادگی مقدمه صداقت است . . .
وفاصله سادگی تا صداقت
دریا دریا معرفت است !

 

اشعار ادبی در مورد راستگویی

 

اشعار ادبی در مورد راستگویی

 

***

 

سادگی خیلی جذابه
وقتی چشم و دل سیر باشی
جذابیتش رو تو سادگی
حس میکنی!

 

***

 

همون طور که یهو خوابت می‌بره، منم به همون سادگی عاشقش شدم؛
اولش آروم آروم، و بعدش ناگهانی.

 

***

 

ساده که باشی
زود حل می شوی
میروند سراغ مسئله ی بعدی

 

***

ساده که باشی
تو همیشه رو بازی می کنی
و آدم ها همیشه بازیگران
پشت پرده می مانند

 

جملات سنگین در مورد صداقت

 

جملات سنگین در مورد صداقت

 

***

 

انسان صادق و راستگویی باشید و سپس اطمینان می‌یابید که یک آدم حقه‌باز کمتری در جهان وجود خواهد داشت

 

***

 

زندگی ما تنها زمانی بهتر می‌شود که از فرصت‌ها استفاده کنیم

اولین و سخت‌ترین ریسکی که تاکنون کرده‌ام، صادق بودن با خود است

 

***

صداقت و راستگویی همیشه نتیجه‌بخش نیست اما دروغگویی همواره هزینه‌بر است

 

***

صداقت و راستگویی در زندگی هر انسانی بسیار تاثیرگذار است

اگر بر اساس برآورد عادلانه از خود فرد و خشوع مداومی که به نظر او درست و صحیح است باشد

 

جملات سنگین در مورد راستگویی برای استوری

 

جملات سنگین در مورد راستگویی برای استوری

 

***

 

نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد، که چشمهایتان ندیده نگذارید زبانتان چیزی را بگوید، که قلبتان باور نکرده
صادقانه زندگی کنید.

 

***

ما مردمانی هستیم که به راحتی به هم دروغ میگیم
ولی بزرگترین معیارمون
برای شروع دوستی صداقَـــــتـــه

 

***

 

صداقت،شاید به تو دوستای زیادی نده…. اما همیشه بهترین و ماندگارترین هارو نصیبت میکنه

 

***

 

اینجا بمان و فاصله ها را به هم بزن
هرچند با صداقت تو جنگ می شود

 

جملات خاص در مورد راستگویی برای استوری

 

جملات خاص در مورد راستگویی برای استوری

 

***

 

صداقت برایتان دوستان
زیادی پیدا نمی کند
ولی دوستان درستی پیدا می کند….

 

***

دزدیدند صداقت صدایم را؛

و سکوت است آن سوی امواج؛

نیست واکنشی از احساس؛

ره به جایی نیست در کششِ پنجره ها؛

چه نامردند ثانیه های التهاب!

 

***

صداقت و یک رویی موهبتی است که به اندازه هوش و زیبایی نادر است .و بی انصافی است که انسان آن را از همه کس طلب کند !…

 

***

سبز آمدى، سرخ رفتى، حال آنکه سپید سپید زیستى و صداقت، تنها واژه‏اى است که برازنده نام توست. ای بزرگ مرد اسلام بهشت بر تو گوارا باد…

 

جملات زیبا در مورد راستگویی برای استوری

 

جملات زیبا در مورد راستگویی برای استوری

 


مطالب مشابه: در ازدواج چطور صداقت را محک بزنیم؟


 

***

 

انسان صادق و راستگویی باشید و سپس اطمینان می‌یابید که یک آدم حقه‌باز کمتری در جهان وجود خواهد داشت

 

***

زندگی ما تنها زمانی بهتر می‌شود که از فرصت‌ها استفاده کنیم

اولین و سخت‌ترین ریسکی که تاکنون کرده‌ام، صادق بودن با خود است

 

***

صداقت و راستگویی همیشه نتیجه‌بخش نیست اما دروغگویی همواره هزینه‌بر است

 

***

 

صداقت و راستگویی در زندگی هر انسانی بسیار تاثیرگذار است

اگر بر اساس برآورد عادلانه از خود فرد و خشوع مداومی که به نظر او درست و صحیح است باشد

 

دلنوشته در مورد راستگویی برای استوری

 

دلنوشته در مورد راستگویی برای استوری

 

***

 

تنها راه دیدن حقیقت این است که
به آن به چشم یک تماشاچی نگاه کنی…

 

***

 

در صداقت
عمقی است که در دریا نیست!
و در سادگی بلندایی است
که در کوه نیست!
سادگی مقدمه صداقت است …
و فاصله سادگی تا صداقت
دریا دریا معرفت است!

 

***

 

زمان و موقعیت وفاداری بوجود نمیارن،
ولی صـداقت بوجود میاره
و آدمایی وجود دارن که بهت پیله میکنن و هرگز ترکت نمی کنن
باور کن!

 

***

 

تمام حقیقت ها از سه مرحله عبور می کنند..
اول، به تمسخر گرفته می شوند
دوم، به شدت با آن ها مخالفت می شود،
سوم، به عنوان چیزی کاملا بدیهی مورد قبول واقع می شوند…

 

اس ام اس در مورد راستگویی

 

اس ام اس در مورد راستگویی

 

***

 

یک میخ اگر صاف و راست باشد

با هر ضربه پیش تر رفته محکمتر میشود

انسان نيز اگر صـداقت داشته باشد و کج رفتار نباشد

همچون میخ با هر ضربهِ روزگار قوى تر و محكم تر خواهد شد

 

***

 

زمان و موقعیت وفاداری بوجود نمیارن،
ولی صـداقت بوجود میاره
و آدمایی وجود دارن که بهت پیله میکنن و هرگز ترکت نمیکنن
باور کن !

 

***

 

یکرنگی و صداقت
با آدمای دورو و با سیاست
جواب نمی ده !
یا باید از زندگیمون حذفشون کنیم
یا به ناچار
مثل خودشون
با سیاست با هاشون رفتار کنیم . . !

 

***

 

ســــلام به زندگـــی؛ که برای بودنـــش زنــــده ایم… ســـلام به مهربــــانی؛ که همـــه بهش محتاجیــــم… ســـلام به صفـــا و صمیمیـــت؛ که تـــو وجــود همه شمـــا پر میـــزنه… ســـلام به صـــداقت و درســـتی؛ که درذات وجــــود همه هســــت.. ســـــلام به زندگـــی ســــلام به شماعزیـــزان روزتـــون بی نظیـــــر روزگـــارتان بانشــــاط…

 

پیامک در مورد راستگویی

 

پیامک در مورد راستگویی

 

***

 

چه تفاوتی دارد که در شهر بزرگی زندگی کنی یا در شهری کوچک؛ زندگی راستین در درون ماست.((جبران خلیل جبران))

 

***

 

قلبت را دنبال کن…قلب تو برای هر کار بزرگی راهنمای درستی است. تقدیر هر کاری که انجام می دهی با آن عنصر قدسی که درون هر یک از ماست تعیین می شود.((جبران خلیل جبران))

 

***

 

عشق از آنجا که با معشوق پیوند می خورید آغاز می گردد و تا حرکت موزون و هماهنگی روحهایتان امتداد می یابد. هنگامی که جانهایتان یکی می شوند، آنگاه با تمامی وجود عشق خواهید ورزید. دیگر چیزی بین شما نیست که از جنس عشق نباشد. پیوند مقدس همین است؛ شور و شیفتگی، وجد و شادمانی راستین هم این است.((باربارا دی آنجلیس))

 

***

خداوند، روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم می نویسد.((برزیلی))

 

پیامک در مورد صداقت

 

پیامک در مورد صداقت

 

***

 

در صداقت عمقی است
که در دریا نیست
و در سادگی بلندایی است
که در کوه نیست
سادگی مقدمه
صداقت است
و فاصله سادگی تا صداقت
دریا دریا معرفت است

 

***

 

راستی خویش نهان کس نکرد

در سخن راست زیان کس نکرد

راستی آور که شوی رستگار

راستی از تو ظفر از کردگار

گر سخن راست بود جمله در

تلخ بود تلخ که الحق مر

چون به سخن راستی آری بجای

ناصر گفتار تو باشد خدای

 

***

تو در درون آیینه می‌بینی

نقش خطوط خسته پیشانی

پیری شکستگی و پریشانی

آیینه ها دروغ نمی گویند

و من

آن قدر صادقم که صداقت را

چون آب‌های سرد گوارا

با شوق در پیاله مسگون صبح نوشیدم

و بیم من همه این بود که مباد

تندیس دست‌پرور من

در هم شکسته گردد

و بیم من همه این بود که مباد

روزی به ناگه از سرانگشت پرسشی

عریان شود حقیقت تلخی که هیچگاه

پنهان نمانده بود

دلم برای کسی تنگ است

که آفتاب صداقت را

به میهمانی گلهای باغ می‌آورد

دلم برای کسی تنگ است

که همچو کودک معصومی

دلش برای دلم می‌سوخت

و مهربانی را نثار من می‌کرد

 

***

 

ای کاش

صداقت هستی

بی پایان بود

وطراوت یک لبخند

چون نسیم صبح دم

همیشگی

 

اس ام اس در مورد صداقت

 

اس ام اس در مورد صداقت

 

***

 

عاشق آدمایی باشید که،
چیزای گرونی هدیه میدن
مثل:
زمان،وفاداری،صداقت»

 

***

 

انتظار صداقت رو از کسایی که حتی به خودشونم دروغ میگن نداشته باش 🙂

 

***

صداقت، اعتماد و احترام، مهم‌تر از دوست‌داشتنِ

 

***

با تابناکی‌اش
مفهوم بی‌فریب صداقت بود.

 


مطالب مشابه: تا چه قدر در محیط شغلی مان راستگو باشیم ؟


 

در پایان

صداقت باعث می‌شود دیگران نیز تشویق به بهتر شدن کنند. افراد صادق مثبت‌تر به دیگران تأثیر می‌گذارند. صداقت، یکی از مهم‌ترین عوامل برای زندگی موفق و با آرامش است. پس بهتر است همیشه به صداقت پایبند باشیم.

جدیدترین مطالب سایت