بروزرسانی : 16 خرداد 1403

بهترین طالع بینی شهریور ماه | طالع بینی ماه های سال

بهترین طالع بینی شهریور ماه | طالع بینی ماه های سال

بهترین طالع بینی شهریور ماه 

هرماه طالع بینی جدید مربوط بـه ان ماه را در مجله سرگرمی تالاب بخوانید (بهترین طالع بینی شهریور ماه) در شهریورماه بـه شـما چگونه خواهد گذشت و چه کارهایی بهتر اسـت انجام دهید.

طالع بینی شهریور ماه 12 ماه سال را در این جا بخوانید…

طالع متولدین فروردین ماه در شهریور :

از کینه دست بردارید و بی خیال کدورت شوید. خنده را مانند گلی بر لب هایتان بنشانید کـه دوستی و نیکویی همانند پلی اسـت بـه دل دیگران. بـه آینه بنگرید و دل‌تان را همانند ان؛ صاف و بی غش کنید. بعد می‌بینید کـه آینه بـه شـما لبخند رضایت می‌زند.

زندگی فراز و نشیب هاي‌ زیادی دارد، بـه خود بیایید. گذشته را فراموش کنید و بـه آینده اي درخشان بنگرید، چون زندگی زیباست. در معامله مسکن همه ی موارد را درنظر بگیرید. او روزی از شـما کمکی خواست، اما شـما کاری نکردید، خب، حالا وقتش اسـت کـه جبران کنید، مگر چه اشکالی دارد… او همان‌ گونه چشم بـه راه شماست.

زمان، غنی ترین گنجینه هاست پس مراقب باشید زمان را از شـما نگیرند یا ان را از دست ندهید. با صداقت بـه زندگی تان گرما ببخشید و سعی کنید اشتباهات گذشته را تکرار نکنید. اگر قصد سفر دارید، بهتر اسـت ان را بـه بعد از انجام اموری کـه بـه شـما محول شده موکول کنید.

طالع بینی متولد شهریور (طالع بینی زن و مرد شهریوری)

طالع متولدین اردیبهشت ماه در شهریور :

می‌خواهی ،تمام آدمهای منفی زندگی ات را ببخشی و با نیکی کردن آن ها را بـه دوست تبدیل کنی.خرید وسایل جدید را بـه زودی شروع می کني.می‌خواهی مسایل مالی را بادید دیگری نگاه کنی،اما اهل حساب و کتاب نیستی.

اگر لازم اسـت از کسی کـه بتواند مشاوره هاي‌ خوبی بـه تو بدهد استفاده کن.هرگز برای دستیابی بـه اهدافت،قوانین را زیر پا نگذاشته اي و هر جایی می‌روی این حسن اخلاقت زبان زد خاص و عام اسـت.

افراد زیر دستت را مورد تحسین قرار بده،پس از مدتی خواهی دید کـه کارآیی آن ها بهتر خواهد شد.نیازهای ویژه اطرافیان و خانواده ات را درک کن.دراین ماه ،با استرس و عصبانیت برخورد نکن،زیرا نگرش هاي‌ مثبت خودرا از دست میدهی و احساسات منفی بر تو غلبه خواهند کرد.

پیش داوری ها را کنار بگذار.کارهای اداری پیش آمده،کـه احتیاج بـه زمان دارند،..قدر ساعات خوشی را کـه با آن ها می گذرانی،بدان.

طالع متولدین خرداد ماه در شهریور :

کسی ممکن اسـت در اول ماه از شـما تقاضای اضافه کار یا کاری سخت داشته باشد کـه با مقاومت شـما روبه‌رو خواهد شد. البته این مقاومت تا زمانی ادامه پیدا می‌کند کـه شـما مطمئن شوید کـه ان کار واقعی بوده و برای کمک باشد.

با کامل شدن قرص ماه در ۸ م ماه باعث انرژی در شـما خواهد شد کـه میتوانید. روابط با یک نفر بـه سرعت التیام پیدا می‌کند شاید شـما هردو یک چیز می‌خواستید اما بـه شکلی متفاوت بیان کرده و راهی متفاوت برای رسیدن بـه ان را انتخاب کرده بودید.

خودرا در آرامش نگه دارید و چیزها را راحت تر بگیرید. یکی از همکارن از روی حسادت برای شـما نقشه هاي‌ بزرگی با ظاهر جذاب آماده می‌کند. از دوهفته گذشته عده اي از تاثیرات سیارات پرشور تر شده و مسائل اساسی با راه حلی خلاقانه و سرگرم کننده پیش می‌روند.

تعجب نکنید اگر یکسری رویداد های تصادفی در نیمه دوم این ماه برای شـما خوش شانسی بیشمار بـه همراه آورد.

 طالع بینی جالب شهریور ماه

طالع متولدین تیر ماه در شهریور :

این ماه پول قابل توجهی بـه دستتان می‌رسد کـه اوضاع زندگی را تا حدی تغییر می‌دهد ؛ سعی کنید این تغییر تاثیر خوبی روی خانواده بگذارد و همگی در لذت بردن از ان سهیم بشوید ؛ اگر دچار مشکل شدید با خونسردی موفق بـه حل ان می شوید.

شـما انسانی خونگرم و دستگیر هستید و تمام دوستان و آشنایان از شـما بـه عنوان الگویی در رفتار و کردار نام می‌برند پس سعی کنید این خصلت زیبا را همان‌ گونه در خود حفظ کنید و بـه دیگران نیز انرژی مثبت بدهید.

بهترین طالع بینی شهریور ماه

بهترین طالع بینی شهریور ماه

طالع متولدین مرداد ماه در شهریور :

هدف تان را تا بـه انتها دنبال نمایید ودر نیمه راه ناامید نشوید کـه میگویند جوجه را آخر پاییز می شمارند. شـما همیشه تحت تاثیر محیط اطراف خود هستید. اکنون بـه جای ان کـه زانوی غم در بغل بگیرید چاره اي بیندیشید کـه موانع زندگی تان رو بـه افزونی نرود و کاهش یابد.

از جایی کـه انتظارش را ندارید کمک دریافت می‌کنید ولی شـما آن قدر مشغول و نگران مسئولیت هاي‌ تان هستید کـه توجهی بـه این کمک نمیکنید. او هنوز چشم امیدش بـه شماست.

در زندگی عاطفی تان ممکن اسـت کدورتی پیدا شود. شاید فکر او جای دیگری باشد. اصلا مقصر خودتان هستید. بـه خودتان بیایید، اگر نمیخواهید جرات گفتنش را داشته باشید.

طالع بینی و فال متولدین هر ماه در شهریور 

طالع متولدین شهریورماه در شهریور:

شاید دوست داشتن برای عده‌اي از متولدین این ماه ایجاد دردسر کند، بنابر این اگر می‌‌بینید کـه توانایی تحمل دردسرهای ان را ندارید، فراموشش کنید. احتمالا در راهی کـه پیش می‌‌روید، دچار مشکلاتی خواهید شد ولی زود قضاوت نکنید و زود از کوره در نروید کـه در نهایت، تحمل این مشکلات نتیجه‌بخش خواهد بود.

نظرات شـما در مورد اطرافیان و دوستان نزدیک‌تان تغییر خواهد کرد. شـما از طرف آنان مورد لطف قرار می‌‌گیرید و برای آنان کارهایی انجام خواهید داد کـه شـما را تشویق خواهند کرد.

پیشنهادی خواهید داشت کـه شروعی برای پیروزی‌هاي‌ شـما خواهد بود، فقط باید با احتیاط عمل کنید و پله‌هاي‌ ترقی را باحوصله و بدون عجله طی کنید. تا ان‌جا کـه برای شـما مقدور اسـت خودرا با اعضای خانواده درگیر نکنید و سعی کنید اگر بین شـما و هر یک از اعضای خانواده مشکلی وجوددارد، ان رابا صحبت کردن برطرف کنید.

طالع متولدین مهرماه در شهریور:

گره کور زندگی تان بعد از مدتها باز میشود. احساس آزادی خواهید کرد. مسائل و مشکلات مالی را پشت سر گذاشته، بـه تعادلی در دخل و خرج خواهید رسید. وقت ان اسـت بـه رویاهای تان جامه ي عمل بپوشانید.

عده يي از متولدین این ماه بـه مسافرت هاي‌ شغلی می‌روند. گروهی بـه تحصیل در رشته ي مورد علاقه ي خود میپردازند و گروهی بـه فکر شغل و حرفه ي جدید خواهند بود.

در هر صورت بخت و اقبال مالی این گروه بلند اسـت. این دوره بر عده يي از متولدین این ماه پایان تمام مشکلات و موانع اسـت، در حالی کـه برای عده اي دیگر شروع مشکلات شغلی و مالی اسـت.

طالع بینی جالب شهریور ماه

طالع متولدین آبان ماه در شهریور:

یکسری کارهای عقب افتاده فکرتان را مشغول کرده اسـت کـه با رسیدگی و انجام آن ها از استرس و نگرانی شـما کاسته میشود ؛ دراین ماه یک دوست قدیمی بـه شـما کمک خواهد کرد کـه شرایط و موقعیت بهتری از لحاظ کاری کسب کنید.

برای انجام کاری دچار تردید شده اید ؛ بهتر اسـت دودلی را کنار بگذارید و ضمن مشورت با صاحب نظران و اعضای خانواده ؛ تصمیم درست را اتخاذ کنید.

طالع متولدین آذر ماه در شهریور :

این ماه با قاب ذهنی بهتری هستید و از لوازم یا وسائل نو شده خانواده لذت می‌برید و احساس رضایت خواهید کرد. شروعی عاشقانه با شریک عاطفی خود خواهید داشت .

جاذبه ها افزایش خواهد یافت و شـما می‌توانید یک رابطه قابل اعتماد را شکل دهید. اتحاد پیش زمینه ازدواجتان خواهد شد. بهتر اسـت احساسات خودرا با شریک زندگی تان در بین بگذارید زیرا زندگی عاشقانه نیازمند اعتماد متقابل و ماندگار اسـت.

با کار سخت بر ناامیدی ها غلبه کنید. در حرفه خود شاهد پیشرفت هایي در موقعیت خود هستید و ارتباط با زیر دستانتان قابل ملاحظه و خوب اسـت. در طول این مدت در محل کار باید بـه شدت وقت شناس باشید و فرصتی برای نیازهای سازمانی اختصاص دهید.

بهترین طالع بینی شهریور ماه

بهترین طالع بینی شهریور ماه

طالع متولدین دی ماه در شهریور : 

تعدادی از کارهای‌تان را نیمه‌کاره رها کرده اید. سریع‌تر باید بـه انها برسید چون هر چقدر زمان می‌‌گذرد کارهای جدیدتر را باید انجام دهید و این روند نظم کارهایتان را برهم خواهد زد.

بـه زودی گشایشی در کارتان خواهد شد و کارهای‌تان سر و سامان خواهد گرفت. تجارب جدیدی پیش روی شـما اسـت کـه باید آن ها را خوب بررسی کنید. ذهن خودرا از اتفاقات تلخ گذشته منحرف کنید. فکر کردن بـه این اتفاقات در پیشرفت شـما تاثیر منفی خواهد داشت.

احساس می‌‌کنید کـه همان‌ فرصت‌هایي کـه دنبالش بودید، پیش آمده پس از آن ها نهایت استفاده را بکنید. در جمعی کـه قرار می‌‌گیرید سعی‌تان این باشد کـه خودرا از بحث اعضای ان جمع دور نکنید و بـه هر شکلی کـه شده در بحث انها شرکت بجویید.

بـه یک فعالیت فرهنگی دست خواهید زد کـه این فعالیت، چهره واقعی شـما و توانایی‌هاي‌ شـما را بـه دیگران نشان خواهد داد. زمان مناسبی برای انجام فعالیت‌هاي‌ اقتصادی بزرگ نیست، انها را برای مدتی بـه تعویق بیندازید.

فال شهریور ماه + طالع بینی شهریور + طالع بینی چینی شهریور ماه

طالع متولدین بهمن ماه در شهریور :

راهی در پیش گرفته اید کـه نباید از سختی هاي‌ ان بهراسید چرا کـه همین سختی ها و موانع اسـت کـه پیروزی و موفقیت را برای شـما شیرین و دوست داشتنی می کند.

از دوستی نزدیک آزرده خاطر شده اید و بـه همین دلیل ان رابطه صمیمی گذشته را از دست داده اید اما باید سعی کنید کـه با گذشت و چشم پوشی بـه او نزدیک شده و با این عمل شیرینی گذشت را بچشید. تمامی امکانات و پتانسیل لازم برای پیشرفت و ترقی شـما مهیا اسـت کـه می تواند آینده درخشانی را برای خودتان رقم بزنید.

طالع متولدین ماه اسفند در شهریور :

زندگی ات را بالا و پایین کن و ببین در کجاها نقطه ها ضعف داری. تلاش کن تا دراین ماه نقطه ضعف خودرا تبدیل بـه نقطه قوت کنی. دراین ماه بـه کس کـه بـه تو وفادار نیست،امید نداشته باش. پروردگارت هیچ گاه تو را رها نمی‌کند.

رهروی حقیقت شدن تو را بـه آرامش می‌رساند. ارزش هاي‌ اخلاقی را در خودت قوی‌تر ساز. تو را شخصی امین و با محبت و خالص می شناسند. همینطور باقی بمان و دست نیازمندان را تا جایی کـه میتوانی بگیر.

مشغله کاری خواهی داشت و بـه جای یک کار،شرایط کار کردن در جای دوم هم برایت مهیا می‌شود. در اواسط ماه معامله پر سودی صورت خواهد پذیرفت. درهای بسته تک تک در حال باز شدن هستند. ماه پرباری خواهد بود.اگر همینطور ادامه بدهی،بـه زودی فرد مشهوری خواهی شد.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت