بروزرسانی : 16 اردیبهشت 1402

سیاره حاکم علامت ماه تولد شما در مورد شخصیت شما چه می گوید

سیاره حاکم علامت ماه تولد شما در مورد شخصیت شما چه می گوید

سیاره حاکم علامت ماه تولد : یک ستاره شناس ویژگی هاي‌ هر فرمانروای سیاره اي را تجزیه می کند. ما در اینبخش از مجله تفریحی تالاب بـه شـما خواهیم گفت که شخصیت شـما بر اساس سیاره ماه تولدتان چگونه اسـت.

شخصیت شناسی افراد بر اساس سیاره ماه تولدشان

آیا تا بـه حال احساس کرده‌اید که با علامت زودیاک خود ارتباطی ندارید؟ ممکن اسـت یک دلیل کیهانی برای این سردرگمی وجود داشته باشد. علامت خورشید شـما تنها یک بخش کوچک از تصویر بزرگ‌تر طالع بینی اسـت. همچنین نشانه طلوع شـما، علامت ماه شـما، فاز ماه و خط کش سیاره شـما، بـه نام چند مورد وجوددارد.

و همانگونه که هر علامت زودیاک دارای ویژگی هاي‌ خاصی اسـت، سیارات حاکم نیز همین طور. بـه عنوان مثال، مرداد توسط خورشید درخشان اداره می‌شود و مهر توسط زهره عاشقانه اداره میشود. اما حاکم سیاره شـما در مورد شخصیت شـما چه میگوید؟ برای فهمیدن این موضوع، با یک ستاره شناس حرفه اي صحبت کردیم. بـه خواندن برای تجزیه او از هر سیاره ادامه دهید.

بیشتر بخوانید: چگونه شخصیت افراد را از روی پروفایلشان بشناسیم ؟

سیاره حاکم من چیست؟

سیاره حاکم علامت ماه تولد شما در مورد شخصیت شما چه می گوید

در طالع بینی، هر یک از 12 علامت زودیاک تحت تأثیر یک سیاره خاص قرار میگیرند که بـه عنوان حاکم سیاره ان شناخته می‌شود. فرمانروای سیاره اي یک علامت زودیاک بـه این معنی اسـت که انرژی ها و مضامین بیان شده توسط ان سیاره بیشترین تأثیر را در طول زندگی شـما روی شـما خواهد داشت.

نخستین گام برای درک تأثیر سیارات بر شخصیت و زندگی عاشقانه شـما، تعیین نشانه طلوع خود و سپس بررسی این اسـت که چه سیاره اي بر هردو علامت خورشیدی و نشانه طلوع شـما حکمرانی می کند. در مجموع، آن ها جوهر منحصر بـه فرد شـما را شکل خواهند داد. 

بنابر این، احتمالاً شـما قبلاً علامت خورشید خودرا می‌شناسید «نشانه زودیاک “منظم” خودرا»؛ اما در مورد حاکمان سیاره‌اي، تمرکز بر روی علامت طلوع خود «نشان زودیاک که در افق شرقی طلوع می کرد، اهمیت بیشتری دارد. آسمان در لحظه تولد شـما».

بـه عنوان مثال: خورشید بر مرداد حکومت می کند، بنابر این هر شخصی که مرداد طلوع می کند، خورشید را بـه عنوان خط کش نمودار خود دارد. اگر شهریور در حال طلوع هستید، خط کش شـما عطارد اسـت. سپس می‌توانید از این اطلاعات برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه عملکرد خود در روابط، در محل کار، با دوستان خود و موارد دیگر استفاده کنید.

حاکمان سیاره ای چیست؟

سیاره حاکم علامت ماه تولد شما در مورد شخصیت شما چه می گوید

اخترشناسان سنتی فقط با هفت سیاره کلاسیک که از دید ما روی زمین قابل مشاهده هستند کار می‌کنند: خورشید، ماه، عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل. بـه همین دلیل اسـت که هر علامت زودیاک، بـه جز تیر و مرداد، یک خط کش سیاره اي مشترک با یک علامت دیگر دارد.

با این حال، با کشف سیارات بیشتر، طالع بینی مدرن گسترش یافت و سیارات “نسل” را شامل شد: اورانوس، نپتون و پلوتون. برای این مقاله، از فرمانروایی سیاره‌اي سنتی استفاده خواهیم کرد.

حاکمان سیاره ای:

 • فروردین: مریخ
 • اردیبهشت: زهره
 • خرداد: تیر
 • تیر: ماه
 • مرداد: خورشید
 • شریور: عطارد
 • مهر: زهره
 • آبان: مریخ «حاکم امروزی: پلوتون»
 • آذر: مشتری
 • دی: زحل
 • بهمن: زحل «حاکم کنونی: اورانوس»
 • اسفند: مشتری «حاکم مدرن: نپتون»

بیشتر بخوانید: شخصیت های مختلف افراد در کل دنیا «شخصیت شناسی»

سیاره حاکم من در مورد شخصیت من چه می گوید؟

خورشید: مرداد

سیاره حاکم علامت ماه تولد شما در مورد شخصیت شما چه می گوید

خورشید فرمانروای مرداد، شیر مغرور و سلطنتی اسـت. اگر چه از نظر فنی یک سیاره نیست، اما خورشید یکی از مهم ترین مشاغل در طالع بینی را دارد، زیرا نشان دهنده نحوه تابش نور شـما در جهان اسـت و نگاهی اجمالی بـه نفس و قلب شـما می دهد.

از آنجا که مرداد تنها علامت زودیاک اسـت که توسط خورشید اداره میشود، انها کشش و جذابیت طبیعی دارند که سایر علائم نمی‌توانند از تحسین ان خودداری کنند. گرما و آرامش در انرژی انها وجوددارد و اعتماد بـه نفس انها در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

«خورشید بـه مرداد خاصیت مغناطیسی و حضوری می‌بخشد که هیچ علامت دیگری نمیتواند با ان رقابت کند». بـه همین دلیل اسـت که اغلب آن ها را بـه عنوان مرکز توجه خواهید یافت.

ماه: تیر

سیاره حاکم علامت ماه تولد شما در مورد شخصیت شما چه می گوید

اگر چه ماه نیز از نظر فنی یک سیاره نیست، اما بخش مهمی از چرخه اخترشناسی اسـت. این نمادی از احساسات، رویاها و آرزوهایی اسـت که در زیر سطح پنهان نگه می دارید.

از آنجا که تیر تنها علامت زودیاک اسـت که توسط ماه اداره میشود، آن ها بـه بدخلق بودن و غیر قابل پیشبینی بودن شهرت پیدا میکنند. اما حساسیت و همدلی نسبت بـه انرژی ماه نیز وجوددارد و افرادی که این خط کش سیاره اي دارند این ویژگی ها را بیش از همه ی تجسم میکنند. ماه بسیار با غرایز مادری مرتبط اسـت، اما محافظ ان نیز هست. توقع داشته باشید که یک تیر تحت نظارت ماه بسیار پرورش دهنده باشد.

عطارد: خرداد و شهریور

سیاره حاکم علامت ماه تولد شما در مورد شخصیت شما چه می گوید

عطارد، سیاره اي که بر ارتباطات و ذهن حاکم اسـت، بر خرداد و شهریور حکومت می کند. این سیاره بـه سرعت در حال حرکت بـه دلیل رتروگریدهای سالانه اش بدنام اسـت، اما چیزهای بیشتری نسبت بـه آنچه که بـه نظر می‌رسد وجوددارد. “عطارد پیام آور خدایان بود، فرزند درخشان زئوس که توانایی سفر بین دنیاها را داشت. این ویژگی هایي اسـت که می‌توانید در جوزا و باکره بیابید.”

داشتن عطارد بـه عنوان خط کش نمودار بـه شـما مهارت هاي‌ عالی در تشخیص و ارتباط می دهد. این افراد بسیار باهوش و تیزبین هستند. اما شـما همچنین می‌توانید ببینید که چگونه هر علامت بـه طور متفاوتی از این مهارت ها استفاده می کند. خرداد پروانه اي اجتماعی اسـت که میتواند در هر جایی جا بیفتد، در حالی‌که شهریور فردی کمال گرا اسـت که میتواند حتی کوچک‌ ترین جزئیات را نیز تشخیص دهد.

زهره: اردیبهشت و مهر

سیاره حاکم علامت ماه تولد شما در مورد شخصیت شما چه می گوید

زهره با همه ی چیز عشق، هماهنگی و زیبایی همراه اسـت و بر اردیبهشت و مهر حکومت می کند. “زهره با لذتی که ما از دارایی ها و ارتباطات شخصی می‌بریم مرتبط اسـت.” اگر زهره سیاره حاکم شماست، دوست دارید تا آنجا که ممکن اسـت در تمام لذت هاي‌ کوچک زندگی غرق شوید. شـما بـه دنبال ارتباط و عشق با افراد دیگر هستید و دوست دارید خودرا در آنجا قرار دهید.

مهر بیشتر بر روی زیبایی شناسی و عاشقانه تمرکز دارد و بـه دنبال ان اسـت که توسط شخص دیگری متعادل شود. از سوی دیگر، اردیبهشت بر فراوانی حکمرانی می کند – پول، تجمل، و چیزهای خوب.

مریخ: فروردین و آبان

سیاره حاکم علامت ماه تولد شما در مورد شخصیت شما چه می گوید

مریخ سیاره حاکم بر فروردین و آبان اسـت و رهبری، جاه طلبی و موفقیت را بر عهده دارد. «مریخ نمایانگر چیزی اسـت که بـه ما انگیزه میدهد و ما را بـه حرکت در می‌آورد، و همچنین چیزی را که ما حاضریم برای ان بجنگیم. این چیزی اسـت که فروردین و آبان را در عمل استاد میکند».

داشتن مریخ بـه عنوان حاکم سیاره بـه این معنی اسـت که شـما انرژی زیادی دارید. اگر با چالش مواجه نشوید، بـه اسانی خسته میشوید و از اقدامی برای رسیدن بـه انچه میخواهید نمیترسید. با این حال، برای رسیدن بـه این هدف، فروردین دلير و برون‌گرا اسـت، در حالی‌که آبان مخفی‌تر و پیچیده‌تر اسـت.

مشتری: آذر و اسفند

سیاره حاکم علامت ماه تولد شما در مورد شخصیت شما چه می گوید

مشتری سیاره گسترش شخصی اسـت و با اصول رشد، مذهب و آموزش عالی مرتبط اسـت. تأثیر مشتری باعث میشود که آذر ها و اسفند ها احساس کنند که دنیا متعلق بـه آنهاست، بـه همین دلیل انها رویاپردازان بزرگی هستند. امکان بی‌پایان و خلاقیت خارج از چارچوب مشتری، چیزی اسـت که بـه این نشانه‌ها حس خوش‌بینی روحی انها را میدهد.

اسفند ها تمایل دارند جنبه خلاقانه خودرا از طریق هنر و خیال پردازی بیان کنند، در حالیکه آذر همیشه برای یک ماجراجویی یا سفر در سراسر جهان آماده اسـت. اما هردو روحیه کنجکاو آن ها بـه این معنی اسـت که آن ها افرادی هستند که بـه نظر میرسد همیشه در زندگی خوش شانس هستند.

زحل: بهمن و دی

سیاره حاکم علامت ماه تولد شما در مورد شخصیت شما چه می گوید

زحل سیاره حاکم دی و بهمن اسـت و با موضوعاتی از مرزها، قوانین، محدودیت ها و واقعیت مرتبط اسـت. این یک فرمانروای سیاره‌اي سخت اسـت که باید با ان کنار بیایید، اما پاداش‌هاي‌ پشتکار از طریق تأثیرات عالی اسـت. این سیاره بـه عنوان مدیر وظیفه سرسخت شناخته میشود. «زحل چیزی اسـت که بـه شـما آمادگی می دهد تا با چالش‌ها مقابله کنید و توانایی تسخیر جهان را بـه شیوه‌اي منظم داشته باشید».

از یک طرف، دی با کند و کاو کردن در پاشنه هاي‌ خود و تلاش سخت برای موفقیت باوجود موانع، با این موضوع مقابله می کند. و از سوی دیگر، تأثیر زحل بر بهمن همان چیزی اسـت که باعث ایجاد رگه هاي‌ یاغی و تفکر غیرعادی میشود که این علامت بـه ان معروف اسـت.

بیشتر بخوانید: بهترین شخصیت شناسی از روی فرم لب افراد

در پایان

در فضای مجازی با افرادی روبه رو میشوید که هر کدام شخصیت مجازی خودرا دارند ؛ تشخیص و شناخت اخلاقیات واقعی آن ها تقریبا ناممکن اسـت.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت