فال ازدواج بر اساس ماه تولد شما (فال ازدواج عاشقانه 12 ماه سال)

فال ازدواج بر اساس ماه تولد شما (فال ازدواج عاشقانه 12 ماه سال)

فال ازدواج برای تمامی ماه ها ؛ با متولد چه ماهی ازدواج کنیم بهتر است ؟ « نکته این فال بسیار جالب و سرگرم کننده است و جنبه سرگرمی دارد نه علمی »

 

ازدواج با متولدین دیگر ماه ها

 

فال ازدواج بر اساس ماه تولد

با متولدین کدام ماه ازدواج کنم بهتر است؟

قبل از بیان این مطلب لازم است گفته شود که «۴» عامل در رفتار و شخصیت ما و خصوصیات اخلاقی ما موثر هستند:
۱. تربیت خانوادگی و شرایط محیط
۲. میزان تحصیلات
۳. خود ساختگی
۴. طالع بینی ماه و سال تولد

 

یعنی ممکن است کسی متولد ماهی باشد که فلان ویژگی اخلاقی منفی را داشته اما تربیت خانواده و یا خود ساختگی شخص باعث اصلاح آن شده باشد و یا به عکس اما باید بگویم ۸۰ تا ۹۰ درصد خصوصیات اخلاقی ما منطبق بر طالع بینی و ماه تولد ماست. «البته من فکر می‌کنم کسیکه در میانه یک ماه بدنیا امده بیشتر خصوصیات مربوط به آن ماه را دارد تا کسیکه در چند روز اول یا آخر آن ماه بدنیا آمده البته این نظر شخصی من است و شاید منطقی نباشد».

 

بنابر این صرفا طالع بینی کافی نیست و به کمک معاشرت میتوانید شناخت بیشتری پیدا کنید و مطمئن بشید که شخص مورد نظر شما ویژگی هاي‌ منفی و مثبت زیر را دارد یا خیر و اگر دارد برای شما کدام یک از آن ها قابل گذشت است و کدام یک غیرقابل گذشت.

 

فال ازدواج بر اساس ماه تولد شما (فال ازدواج عاشقانه 12 ماه سال)

فال ازدواج واقعی

 

فال ازدواج فروردین

ماه هاي‌ جور با شما:
متولدین مرداد «بر انگیزاننده»

آذر ماه «روشنفکر»

اردیبهشت ماه «اهل عمل»

بهمن ماه «ایده عالی است»

ماه هاي‌ ناجور با شما:
متولدین خرداد ماه «سلطه جو»

شهرویر ماه و آبان ماه «حسود»

تیر ماه «عبوس»

ماه اسفند «منفی»
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه است «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

 

فال ازدواج بر اساس ماه تولد شما (فال ازدواج عاشقانه 12 ماه سال)

فال ازدواج اردیبهشت با سایر ماه ها

 

فال ازدواج ماه اردیبهشت

ماه هاي‌ جور با شما :
متولدین شهریورماه «دارای قوه تصور»

دی ماه «سلطه جو»

تیر ماه «غریزی»

ماه اسفند «منفعل » و فروردین ماه.

ماه هاي‌ ناجور با شما:
آبان ماه «سوء ظنی»

مرداد ماه «سلطه جو»

آذر ماه «دارای احساس مالکیت»

بهمن ماه «وابسته»
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه است «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

 


حتما بخوانید: فال سرنوشت ماه تولد بدون ردخورد


 

فال ازدواج بر اساس ماه تولد شما (فال ازدواج عاشقانه 12 ماه سال)

فال ازدواج خرداد

ماه هاي‌ جور با شما :
متولدین مهرماه «خلاق»

بهمن ماه «عاطفی»

مرداد «حساس»

ماه هاي‌ ناجور با شما:
متولدین فروردین ماه «کله شق»

خرداد ماه «سلطه جو»

آبان ، اسفند ، تیر ماه .
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه است «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

فال ازدواج بر اساس ماه تولد شما (فال ازدواج عاشقانه 12 ماه سال)

فال ازدواج ماه ها باهم

 

فال ازدواج ماه تیر

ماه هاي‌ جور با شما :
متولدین آبان ماه «دارای قدرت رهبری»

ماه اسفند «همراه»

اردیبهشت ماه «پر تکاپو»

شهریورماه «ساعی و کوشا».

ماه هاي‌ ناجور با شما:
متولدین فروردین ماه «پر حرف»

آذر ماه «افسرده»

بهمن ماه و خرداد ماه «دوشخصیتی»
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه است «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

 

فال ازدواج بر اساس ماه تولد شما (فال ازدواج عاشقانه 12 ماه سال)

فال ازدواج مرداد با سایر ماهها

 

فال ازدواج مرداد

ماه هاي‌ جور با شما :
فروردین ماه «عاطفی»

آذر «حساس»

مهرماه و بهمن «دلسوز»

ماه هاي‌ ناجور با شما :
اسفند «بیقرار و نا آرام» ، آبان «طعنه زن» ، دی «محافظه کار»
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه است «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

 

فال ازدواج بر اساس ماه تولد شما (فال ازدواج عاشقانه 12 ماه سال)

فال ازدواج ماه ها باهم

 

فال ازدواج شهریور

ماه هاي‌ جور با شما :
اردیبهشت ماه «محافظه کار»

تیر ماه «عاشق خانه و زندگی»

دی ماه «پر تکاپو»

شهریورماه «دارای علایق مشترک»

ماه هاي‌ ناجور با شما :

آبان ماه «سلطه جو»

آذر و مرداد «حسود»

فروردین ماه «دارای احساس مالکیت»
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه است «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

فال ازدواج بر اساس ماه تولد شما (فال ازدواج عاشقانه 12 ماه سال)

فال عشق و ازدواج

 

فال ازدواج ماه مهر

ماه هاي‌ جور با شما :
متولدین خرداد «روشنفکر»

ماه اسفند ، بهمن ماه «ایده آلیست»

مرداد ماه «مترقی»

فروردین ماه «دست و دلباز»

ماه هاي‌ ناجور با شما:
دی ماه «عبوس»

آبان ماه «بد گمان»
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه است «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

 

فال ازدواج بر اساس ماه تولد شما (فال ازدواج عاشقانه 12 ماه سال)

فال و طالع بینی ازدواج

 

فال ازدواج آبان

ما ه هاي‌ جور با شما :
تیر ماه «هنرمند»

ماه اسفند «روح گرا»

دی ماه «شوخ طبع »

ماه هاي‌ ناجور با شما :
فروردین ماه «اهل دعوا»

اردیبهشت ماه «سلطه جو»

مرداد ماه «خود خواه»

مهرماه «نیش دار» و بهمن ماه .
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه است «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

 

فال ازدواج بر اساس ماه تولد شما (فال ازدواج عاشقانه 12 ماه سال)

فال ازدواج ماه آذر با سایر ماه ها

 

فال ازدواج آذر

ماه هاي‌ جور با شما :
متولدین فروردین ماه «روشنفکر»

مرداد ماه «رهبر»

آذر ماه «همدرد و دلجو» و مهرماه و بهمن ماه

ماه هاي‌ نا جور با شما :
اردیبهشت ماه «خود پسند و مغرور»

تیر ماه «عاشق خانه و زندگی»

شهریورماه «پر حرف»

آبان ماه «خلاق » و دی ماه .
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه است «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

 

فال ازدواج بر اساس ماه تولد شما (فال ازدواج عاشقانه 12 ماه سال)

فال ازدواج

 

فال ازدواج دی

ماه هاي‌ جور با شما :
اردیبهشت ماه «با محبت»

شهریورماه «انتقادی»

آبان ماه «جذاب»

ماه اسفند «جلب کننده»

ماه هاي‌ ناجور با شما :
فروردین ماه «پر قدرت» ، مرداد ماه «سلطه جو» ، مهرماه «اجتماعی » و آذر ماه .
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه است «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

 

فال ازدواج بر اساس ماه تولد شما (فال ازدواج عاشقانه 12 ماه سال)

فال ازدواج ماه ها باهم

 

فال ازدواج ماه بهمن

ماه هاي‌ جور با شما :
خرداد ماه «ایده آلیست»

مهرماه «خلاق »

آذر ماه «عاطفی»

فروردین و مرداد ماه

ماه هاي‌ ناجور باشما :

اردیبهشت ماه «سلطه جو»

تیر ماه «خلق و خوی متغیر »

آبان ماه
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه است «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

 

فال ازدواج بر اساس ماه تولد شما (فال ازدواج عاشقانه 12 ماه سال)

فال ازدواج اسفند با سایر ماه ها

 

فال ازدواج اسفند

ماه هاي‌ جور با شما :
تیر ماه «عاطفی »

آبان ماه «متوازن»

اردیبهشت ماه «مترقی »

مهر و دی ماه

ماه هاي‌ نا جور با شما :

فروردین ماه «با قدرت»

مرداد ماه «پر حرف» و خرداد ماه
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه است «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

 

فال و طالع بینی عاشقانه ازدواج ؛ با چه متولد ماهی ازدواج کنیم بهتر است ؟

 

گروه فال و طالع بینی تالاب

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت