خرید و فروش در اینترنت

کار جالب این مرد برای مشهور شدن

کار جالب این مرد برای مشهور شدن

کار عجیب این مرد برای مشهور شدن 

 

یک مرد میانسال به مدت ۸ سال بدون کفش راه رفته و در این مدت پاهای وی مانند چرم سیاه، سفت و زبر شده‌اند. شاید عجیب باشد ولی برخی از افراد بی‌دلیل کارهایی انجام می دهند که انسان متحیر میشود و دوست دارد بداند دلیل عمل انجام شده چه میتواند باشد.

کار جالب این مرد برای مشهور شدن

کار جالب این مرد برای مشهور شدن 

کار جالب این مرد برای مشهور شدن

این مرد، 8 سال پیش بدون هیچ دلیلی تصمیم گرفته بود، بدون کفش راه برود؛ در این مدت کف پاهای او مانند چرم سفت و سیاه شده‌اند . وی با لبخند در مقابل دوربین ژست میگیرد تا از او عکس بیندازند و این عمل از نظر او افتخار آمیز است چون در سراسر جهان مطرح می‌شود.

 

کار جالب این مرد برای مشهور شدن

کار جالب این مرد برای مشهور شدن