بروزرسانی : 15 اردیبهشت 1397

ماساژ بدن توسط مارهای سمی + تصاویر

ماساژ بدن توسط مارهای سمی + تصاویر

شما حاضرید با این مارها ماساژ ببینید.

ماساژ بدن توسط مارهای سمی در این نوع ماساژ، افعی‌ها به دور بدن فرد می‌پیچند و تمام عضلات او را فشار می‌دهند تا حدی که احساس درد کند. پس از رسیدن به این مرحله، مامورین نگهداری افعی‌ها‌، آنها را از بدن فرد جدا کنند.

به گزارش تالاب کسانی که این نوع ماساژ را تجربه کرده‌اند اعتقاد دارند ویژگی بسیار جذاب آن، استرسی است که سراسر وجود آنها را فرا میگیرد. به گفته این افراد، در چنین شرایطی می‌توان حس طعمه‌های اسیر شده در دام افعی‌ها را در چند قدمی مرگ، تجربه کرد.

ماساژ بدن توسط مارهای سمی + تصاویر

ماساژ بدن توسط مارهای سمی

ماساژ بدن توسط مارهای سمی + تصاویر

ماساژ بدن توسط مارهای سمی

ماساژ بدن توسط مارهای سمی + تصاویر

ماساژ بدن توسط مارهای سمی + تصاویر

ماساژ بدن توسط مارهای سمی + تصاویر

ماساژ بدن توسط مارهای سمی + تصاویر

ماساژ دادن کدام قسمت های بدن مفید است؟

نکات مهم ورزش کردن در فصل بهار

نقش ماساژ جنسی زن و تاثیر در رابطه جنسی

ماساژ درمانی به سبک های گوناگون در کشورهای مختلف

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت