2 نیاز اساسی دوچرخه سواران در یک وسیله

2 نیاز اساسی دوچرخه سواران در یک وسیله

کلاه ایمنی یکی از مهمترین وسایلی است که هر دوچرخه سوار باید به همراه داشته باشد. به همراه کلاه ایمنی که جان محافظت می کند شما نیاز به قفل و زنجیر هم خواهید داشت که از دوچرخه شما در برابر سرقت محافظت می کند.

 

“سامویا آرورا” در طرحی انقلابی و جالب هر دو نیاز یک دوچرخه سوار را در یک وسیله جمع کرده است تا از همراه داشتن وسایل اضافی خودداری شود. همچنین از جان و مال شما در یک زمان محافظت می کند.

 

کلاهی که این طراحی ساخته است می تواند به قفل هم تبدیل گردد. شما کلاه را سر می کنید و به مقصد می روید و سپس کلاه را از طریق راهنما تبدیل به یک قفل می کنید و دوچرخه را می بندید. بدین صورت دیگر نیاز هم نیست در تمام طول پیاده روی یک کلاه ایمنی در دست داشته باشید.

 

2 نیاز اساسی دوچرخه سواران در یک وسیله

 

کلاه ایمنی برای قفل دوچرخه

 

2 نیاز اساسی دوچرخه سواران در یک وسیله

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جدیدترین مطالب سایت