جستجو در تالاب

روش های تقلب در امتحانات (طنز تصویری )

روش های تقلب در امتحانات (طنز تصویری )

روش های تقلب در امتحانات (طنز تصویری )

 

حتی اگر تجهیزاتتان را بگیرند

 

روش های تقلب در امتحانات (طنز تصویری )

حتی اگر تفتیش بدنیتان کردند

 

روش های تقلب در امتحانات (طنز تصویری )

تک تک لباسهایتان را وارسی کنند

 

روش های تقلب در امتحانات (طنز تصویری )

و شما را بی دفاع مقابل برگه امتحان بگذارند

.

.

.

.

باز هم میتوانید…!!!

 

روش های تقلب در امتحانات (طنز تصویری )

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
کسگم زد به سیم اخر ! (کسگم ببین چطوری تهدید میکنه)
کسگم زد به سیم اخر ! (کسگم ببین چطوری تهدید میکنه)