خرید و فروش در اینترنت

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

مجموعه : عاشقانه
زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

زیباترین جملات عاشقانه

نوشته هاي‌ عاشقانه و شعر کوتاه عاشقانه و احساسی زیبا و همچنین نوشته هاي‌ غمگین عاشقانه و نوشته هاي‌ شاد عاشقانه دونفره در این جا موجود اسـت.

 

در اوج آسمان بـه دنبال تو ؛ هر جا می روي بازهم یکی هست بـه دنبال تو

تویی کـه در قلب منی و منی کـه همیشه فدای توام

دیگر بـه دنبال بهترینها نیستم ؛ من شیفته ان خوبی هاي‌ توام

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

متن قشنگ عاشقانه

 

مرا ان دیده ي تر می شناسد
مرا از خویش بهتر می شناسد
بـه جرم عاشقی ها سر شناسم
مرا ازپشت خنجر می شناسد . . .

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

 

از خدا دیگر هیچ نمی خواهم ؛ دیگر هیچ آرزویی ندارم ؛ رویایم را می‌خواستم کـه بـه ان رسیدم ؛ دنیا را می خواستم کـه ان را بـه دست آوردم ؛ رویایی کـه همان دنیای من اسـت، و تویی کـه همان دنیای منی….

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

حرف عاشقانه

 

زندگی شبیه شعریست ؛ قافیه هایش با من ؛ ” تو ” فقط همیشه ردیف باش !

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

 

هر زنی برای لبخند زدن در آینه باید مردی را داشته باشد کـه با شـانه‌ي انگشت‌هایش، گره دلتنگی مو هاي بلند زن‌را باز کند و بگوید کـه هرجور کـه باشی، زیبایی…

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

حرف های عاشقانه

 

دلتنگی یک شبهایی را، هیچ‌ خیابانی گردن نمیگیرد! تاریکی یک شبهایی‌را هیچ مهتابی روشن‌نمیکند، گردو غبار یک شبهایی را هیچ بارانی شستشو نمی دهد! و تمام این شب ها را نبودن تو رقم می زند..

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

تنهایی را ترجیح می‌دهم
بـه تن هایي کـه روحشان با دیگریست . . .

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

سخنان عاشقانه

 

نه این‌کـه بی تو ممکن نیست 

نه این‌کـه بی تو می‌میرم

بـه قدری مسریه حالت

کـه دارم عشق می گیرم

همه ی دلشورم از اینه 

کـه عشق اندازه آهه

تو جوری عاشقی کن کـه

نفهمم عشق کوتاهه

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

حرفای عاشقانه

 

    دلگیر نباش ؛ تقصیر از خودت بود !
دسته کلید علاقه کـه گم شد ؛ باید عوض می کردي قفل تمام آرزو ها را . . .

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

    خوشا بـه حال قلبم چون از تو جان گرفته

نبض وجودم از تو خط امان گرفته
    خوشا بـه حال جانم کـه مرگ او غم توست 

برای وصف رویت قلب زبان گرفته . . .

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

    پشت دریا شهریست کـه یک دوست در ان جا دارد
    هر کجا هست ؛ بـه هر فکر ؛ بـه هر کار ؛ بـه هرحال ؛ عزیز اسـت خدایا تو نگهدارش باش .

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

    بدون شک جهان را بـه عشق کسی آفریده اند
    چون من کـه آفریده ام از عشق جهانی برای تو. . . !

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

    بـه همون اندازه کـه ماهى دوست نداره برسه بـه خشکى دوست دارم . . .

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

    پر نقش تر از فرش دلم بافته اي نیست 

از بس کـه گره زد بـه گره حوصله ها را
    یک‌بار هم اي عشق من از عقل میندیش

بگذار کـه دل حل بکند مسئله ها را . . .

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

 

تو دیر پیدا شدي

یا من دیر یافتمت

باکی نیست

مسافر کوچکم

اینک سلطان سیاره جانم تویی…

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

عاشقانه ها 

 

می دانم

من و تو هیچ‌گاه هم عقیده نبودیم.

می دانم،

رنگ چشمانمان فرق دارد

و خورشید در جغرافیای شهر تو

گرم‌تر اسـت!

اما مهم نیست.

بیا و تمام این ها را از یاد ببریم.

دستانت را در دستانم بگذار!

می خواهم تنها چند قدم،

میان مردم این شهر،

میان شلوغی خیابان‌ها،

تو را داشته باشم…

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

هر چند کسی میان ما حایل نیست
اما نگهت بـه سوی من مایل نیست
گفتم قسمت دهم ؛ ولی میگـو یند
چشم تو بـه هیچ مذهبی قایل نیست . . .

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

متن قشنگ عاشقانه

 

بغلم ڪن شبیہ یہ مرداب

هیچ چیز و ڪسی مزاحم نیست

بوسہ بڪَذار رو شقیقہ‌ے من

واسہ ڪشتن

اجازه لازم نیست

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

همین مسیر را مستقیم بروی می رسي بـه دوراهی
یک راه بـه من ختم میشود ؛ ان دیگری بـه ختم من . . .

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

حرف عاشقانه

 

هوا جان می دهد 

برای گرفتنِ دست هایت 

برای بوسیدنت

برای بوسیدنت

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

 

 ان را کـه غمی چون غم من نیست چه داند
کز شوق توام دیده چه شب می‌گذراند
وقتست اگر از پای درآیم کـه همه ی عمر
باری نکشیدم کـه بـه هجران تو ماند . . .

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

حرف های عاشقانه

 

بگذار صبح را در چشم تُ 

من معنا کنم 

اي کـه هر صبحم 

هزاران مثنوی باشد برای وصف تُ 

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

پیام عاشقانه

 

درود می کنم از روی مهربانی 

درود می کنم از روی شادمانی
 درود می کنم تا جان دارم 

کـه خواننده این درود را دوست دارم

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

 ان حرف کـه از دلت غمی بگشاید 

در صحبت دل شکستگان میباید
هر شیشه کـه بشکند ؛ ندارد قیمت 

جز شیشه دل کـه قیمتش افزاید . . .

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

 

از تو

دورم و…

 این داستان

در کجای انصاف آسمان 

می‌گنجد؟

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

 کلمات عاشقانه

 

گل نشکفته در باغ امیدم 

ز باغ زندگانی قصه چیدم
ندیدم من ز دنیایم وفایی

بـه قلبم غصه و غم را چشیدم . . .

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

 

آغوشت

شبیه ان خَمیازه ي دوست داشتنی

بعد از هر بیداری صبح اسـت …

همانقدر دل چسب

همانقدر حال خوب کن …

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

دو چشم آبی ات را میپرستم 

لبا ن عنابی ات را میپرستم
برای من تو بی تابی مکن یار 

کـه من شادابی ات را میپرستم…

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

سخنان عاشقانه

 

باز امشب

پرسہ می زنم دراین حوالی

بوے عطرت پیچیده

ڪاش شبی بیایی بی بهانہ

عاشق‌تر بدون مرز

تا دیوان ؛ دیوان بسرایمت ..!!

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

عاشقانه ها 

 

میگذرد روزی این شبهای دلتنگی ؛ میگذرد روزی این فاصله و دوری، میگذرد روزهای بی قراری و انتظار ؛ می‌رسد همان روزی کـه بـه خاطرش گذراندیم فصلها را بی بهار ؛ و از ترس این کـه بهم نرسیم 

شب تا صبح را اشک میریختیم

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

جملات عاشقانه برای عشقم

 

همیشه صدایی بود کـه مرا آرام می کرد، دستهایی بود کـه دستهای سردم را گرم می کرد

همیشه قلبی بود کـه مرا امیدوارم می‌کرد، چشمهایی بود کـه عاشقانه مرا نگاه می‌کرد

همیشه کسی بود کـه در کنارم قدم میزد ،احساسی بود کـه مرا درک می‌کرد

حالا من و مانده ام یک دنیای پوچ ؛ نه صداییست کـه مرا آرام کند و نه طبیبیست کـه مرا درمان کند

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

حرف عاشقانه

 

 نمی‌دانستم برایت کهنه شده ام ؛ هنوز مدتی نگذشته کـه برایت تکراری شده ام

مهم نیست ؛ برای همیشه تو را از یاد می‌برم ،قلبم هم نخواهد، خاطرت را خاک می‌کنم

تو نبودی لایق من ؛ تو نبودی عاشق من ؛ می‌مانم با همان تنهایی و  غم

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

کامنت عاشقانه

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

دلا در عاشقی ثابت قدم باش 

کـه دراین ره نباشد کار بی اجر
دلم رفت و ندیدم روی دلدار 

فغان از این تطاول ٬ آه از این زجر . . .

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

 

بیا باهم یک تصویر زیبای دیگر از عشق بکشیم ؛ تصویری مثل ان نقاشی دیروز

تا بـه یادگار بماندو این یادگاری مثل یک خاطره بماند ؛ تا ما نیز مثل خاطره ها باشیم ؛ نه خاطره اي از گذشته ؛ خاطره هایي شیرین از هرروز زندگی مان کـه همیشه  تا ابد در قلبمان بـه یادگار بماند!

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

 

دیگری جز تو مرا این همه ی اذيت نکرد 

انچه کردی تو بـه من هیچ ظلم کار نکرد . . .

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

 کلمات عاشقانه 

 

روزهای با تو بودن گذشت و رفت ؛ هر چه بینمان بود به پایان رسید و رفت ؛ عشقت را بـه خاک سپردم و قلبت را فراموش ؛ اما هنوز آتش غم رفتنت در دلم نشده خاموش!

 

زیباترین جملات عاشقانه | حرف های عاشقانه | متن قشنگ عاشقانه

 

دیـگـــر نه اشـکـــهایــم را خــواهـی دیــد
نه التـــمـاس هـــایم را
و نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی را…
بـه جـــایِ ان احســـاسی کـه کُـــشـتـی
درخـتـی از غــــرور کـاشـتم

برچسب‌ها: