سوالات تست عشق سنجی

سوالات تست عشق سنجی

تست عشق -یك تست ساده و جذاب كه باید با صداقت به سوالات ان پاسخ دهید.

 

سوال اول تست عشق :

 

*شما به طرف خانه كسی كه دوست دارید می روید. دو راه برای رسیدن به انجا وجود دارد:

 

ـ یكی كوتاه و مستقیم است كه شما را سریع به مقصد می رساند ولی خیلی ساده و خسته كننده است.

 

ـ اما راه دوم به طور قابل ملاحظه ای طولانی تر است ولی پر از مناظر زیبا و جالب است.

 

حال شما كدام راه را برای رسیدن به خانه محبوبتان انتخاب می كنید؟راه كوتاه یا بلند؟

 

سوالات تست عشق سنجی

سوال دوم تست عشق:

 

*در راه دو بوته گل رز می بینید .یكی پر از رزهای قرمز و دیگری پر از رزهای سفید.شما تصمیم می گیرید 20 شاخه از رزها را برای او بچینید.

چند تا را سفید و چند تا را قرمز انتخاب می كنید؟

(شما می توانید یا همه را یا از تركیب دو رنگ انتخاب كنید)

 

سوالات تست عشق سنجی

سوال سوم تست عشق:

 

بالاخره شما به خانه او می رسید .

یكی از افراد خانواده در را بر روی شما باز می كند.

شما می توانید از انها بخواهید كه دوستتان را صدا بزند.

یا اینكه خودتان او را خبر كنید.

حالا چكار می كنید؟

 

سوالات تست عشق سنجی

سوال چهارم تست عشق:

شما وارد منزل شده به اتاق او می روید ولی كسی انجا نیست.پس تصمیم می گیرید رزها را همان جا بگذارید.

 

ترجیح می دهید انها را لب پنجره بگذارید یا روی تخت؟

   

سوالات تست عشق سنجی

سوال پنجم تست عشق:

شب می شود شما و او هر كدام در اتاقهای جداگانه ای می خوابید..صبح زمانی كه بیدار شدید به اتاق او می روید:به نظر شما وقتی كه انجا می روید او خواب است یا بیدار؟

 

سوال اخر: وقت برگشتن به خانه است ایا راه كوتاه و ساده را انتخاب می كنید؟

 

یا ترجیح می دهید از راه طولانی و جالب تر بروید؟

 
سوالات تست عشق سنجی

 

تفسیر تست عشق:

 

جواب سوال اول تست عشق:

 

جاده نشان دهنده عشق است اگر راه كوتاه را انتخاب كرده اید.زود و اسان عاشق می شوید.

 

ولی اگر راه طولانی را انتخاب كردهاید به اسانی عاشق نمی شوید.

 

سوالات تست عشق سنجی

 

جواب سوال دوم تست عشق:

 

تعدا رزهای قرمز نشان دهنده ان است كه در یك رابطه چقدر از خودتان مایه می گذاریدو تعداد رزهای سفید برعكس نشان می دهد كه شما چقدر در ان رابطه از طرف مقابلتان انتظار محبت دارید.به طور مثال اگر 18 رز قرمز و 2 عدد رز سفید انتخاب كرده اید به معناست كه شما 90% محبت می كنید و 10% انتظار محبت از طرف مقابل دارید.

 

سوالات تست عشق سنجی

 

جواب سوال سوم تست عشق:

 

سوال سوم نشان دهنده طرز برخورد شما بامشكلات در یك رابطه است.اگر شما از اعضای خانواده درخواست كرده اید كه محبوبتان را صدا بزند به این معناست كه شما از مواجه شدن با مشكلات می ترسید و امیدوار هستید كه مشكلات به خودی خود حل شوند.ولی اگر خودتان به اتاق رفته اید كه او را از حضور خود مطلع كنید این نشان می دهد كه شما با مشكلات روبرو می شوید و دوست دارید انها را هر چه زودتر حل كنید.

 

سوالات تست عشق سنجی

 

جواب سوال چهارم تست عشق:

 

محل قرار دادن رزها نشان دهنده اشتیاق شما برای دیدن محبوبتان است. اگر انها را بر روی تخت میگذارید نشان می دهد كه دوست دارید او را زیاد ببینید.و اگر انها را لب پنجره قرار می دهید یعنی اگر او را زیاد هم نبینید تحمل می كنید.

 

سوالات تست عشق سنجی

 

جواب سوال پنجم تست عشق:

 

سوال پنجم نشان دهنده تفكر و طرز فكر شما در كاراكتر و شخصیت فرد محبوبتان است.اگر شما او را در حالی كه خوابیده است در اتاق می بینید.این به این معنی است كه شما او را همانطور كه است دوست دارید.و اگر او را بیدار دیده اید یعنی انتظار دارید او مطابق میل شما بشود.

 

 

سوالات تست عشق سنجی

 

جواب سوال آخرتست عشق :

 

راه بازگشت به خانه نشان دهنده دوام عشق شماست.اگر راه كوتاه را انتخاب كرده اید مدت عاشق بودن و دوست داشتن شما كوتاه است و اگر راه بلند را انتخاب كرده اید مدت زیادی در عشق خود پایدار خواهید بود …

 

 

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت
خوابگاه دانشگاه خوارزمی کرج، پس از زلزله (+ فیلم)
خوابگاه دانشگاه خوارزمی کرج، پس از زلزله (+ فیلم)