مجموعه : بازی های محلی
بروزرسانی : 20 تیر 1403

معرفی بازي های محلي لردگان

معرفی بازي های محلي لردگان

معرفی بازي های محلي لردگان

بازی های محلی بسیار پرهیجان و پرتحرک هستند. برعکس بازیهای امروزی که انفرادی و بدون تحرک هست.

بازی شاه وزیر در شوارز – لردگان

تعداد بازیکنان در این بازی، سه به بالا می باشد. در این بازی از یک قوطی کبریت استفاده می شود که این قوطی کبریت چهار حالت دارد:

شاه، وزیر، دزد و مال
شاه، حالتی است که قوطی کبریت سر پا بایستد یا به عبارتی قوطی کبریت از عرض بایستد.

حالت وزیر بودن به صورتی است که قوطی کبریت از طول بایستد.

قسمتهای پهلویی قوطی کبریت،حالت دزد و مال را تشکیل می دهد که قبل از بازی مشخص می شود که کدام قسمت قوطی کبریت دزد و کدام قسمت آن مال باشد.

نحوه ی انجام بازی به این صورت است که با زیکنان به صورت دایره ای می نشینند، نفراول قوطی کبریت را پرتاب می کند،بعد نفردوم،بعد نفر سوم و به همین صورت افراد دیگر قوطی را پرتاب می کنند تا موقعی که یکی ازافراد، قوطی را طوری پرتاب کند که به حالت شاه بایستد، این فرد به عنوان شاه معرفی می شود و تا موقعی که شخص دیگری نتواند، کبریت را به این حالت نگه دارد به عنوان شاه باقی می ماند و این فرد(شاه) در دور یا دورهای بعدی،دیگر قوطی کبریت را پرتاب نمی کند تا موقعی که شخص دیگر به عنوان شاه معرفی شود(بتواند قوطی کبریت را به حالت شاه نگه دارد).

پس از مشخص شدن شاه، باید وزیر مشخص شود و شخصی به عنوان وزیر انتخاب می شود که بتواند قوطی کبریت را طوری پرتاب کند که مانند حالت وزیر بایستد این فرد به عنوان وزیرمعرفی می شود و تا موقعی که شخص دیگری نتواند، کبریت را به این حالت نگه دارد به عنوان وزیرباقی می ماند و این فرد(وزیر) در دور یا دورهای بعدی،دیگر قوطی کبریت را پرتاب نمی کند تا موقعی که شخص دیگر به عنوان وزیر معرفی شود(بتواند قوطی کبریت را به حالت وزیرنگه دارد).

پس از مشخص شدن شاه و وزیر، فردی که حالت دزد را بیاورد، به دستور شاه مجازات می شود و یا اینکه بخشیده می شود، برای مجازات کردن دزد شاه دستور می دهد و وزیر این مجازات را بر روی دزد اجرا می کند و معمولا مجازات او به این صورت است که فرد دزد، لُپهای خود را باد می کند و وزیر با تلنگر، لپهای او را می زند، اینکه به لپهای دزد چند تلنگر زده شود، توسط شاه به وزیر دستور داده می شود.

در حالتی که فرد، حالت مال را می آورد، هیچ کاری انجام نمی دهد و برای او و بقیه ی افراد بی تاثیراست.

بازی کُرتیتنا در شوارز – لردگان
در این بازی، یک نفر به قید قرعه یا با فر زدن انتخاب می شود، سپس چشمان او را با پارچه ای مشکی رنگ می بندند به طوری که نتواند چیزی ببیند، بعد ازاینکه چشمان او بسته شد، افراد دیگر با دست او را گاز(تیت) می گیرند و فرد چشم بسته تنها در صورتی می تواند از این وضعیت نجات پیدا کند که بتواند یکی از این افراد را بگیرد.
این بار پارچه را بر چشمان فردی که گرفته می شود می بندند و بازی به همین صورت ادامه می یابد.

بازی گَروگَرو در شوارز – لردگان
این بازی به صورت تیمی است و در شب برگزار می شود. در این بازی دو تیم و یک داور وجود دارد. در این بازی یک آتش روشن کرده و داور سنگ کروی مانند(گِرد) را درون این آتش قرار داده تا این سنگ به خوبی داغ و سیاه رنگ شود، افراد دوتیم، چشم خود را بسته و پشت به داور می ایستند، داور سنگ داغ شده را به طرفی دلخواه پرتاب می کند، سپس بازیکنان دو تیم با دستور داور به دنبال سنگ می روند و تیمی که سنگ را پیدا کند، یک به صفر جلو می افتد و در مجموع تیمی که به تعداد بیشتری، سنگ را پیدا کند،برنده ی این بازی است.
نکته: محدوده ای که داور باید سنگ را پرتاب کند، ازقبل مشخص می شود.

بازی مِتروک در شوارز – لردگان
این بازی بیشتر مخصوص بچه های خرد سال می باشد. در این بازی فرد انگشتان یک دست را درون دست دیگر می گیرد و فرد دیگر باید انگشت وسط او را تشخیص دهد که اگر درست تشخیص دهد، نوبت به او می رسد که این کار را انجام دهد و اگر درست تشخیص ندهد باید مجازات شود و مجازات او معمولا مانند حالتی است که در بازی شاه وزیر است. بازی به همین صورت ادامه می یابد.

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت