جستجو در تالاب

تعبیر خواب انواع کباب خوردن در خواب + تعبیر خواب کباب دیدن

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب انواع کباب خوردن در خواب + تعبیر خواب کباب دیدن

تعبیر خواب انواع کباب خوردن در خواب

به دلیل خوردن کباب و دیدن ان در خواب از قدیم تا به امروز انواع تعبیر هاي‌ خواب برای دیدن کباب خوردن در خواب نوشته شده است. در این جا انواع تعبیر خواب در مورد غذای خوشمزه کباب را خواهید خواند.

 

انواع تعبیر خواب کباب به روایت دیگر معبرین

تعبیر خواب کباب به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید دیدن یا خوردن کباب در خواب، علامت ناسازگاری در محیط خانوادگی و آگاه شدن از خیانتی پنهانی است.

 

تعبیر خواب کباب به روایت برایت

برایت میگوید اگر خواب ببینید كه مشغول درست كردن كباب هستید، به این معنا است كه در یك مهمانى دوستانه شركت خواهید كرد.خوردن كباب در خواب، نشانه‏ موفقیت در انجام كارها است.

 

تعبیر خواب کباب به روایت مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی چنانچه بیننده خواب در رویای خویش ببیند که کله بره را کباب کرده و می خورد از مردی ثروتمند به او فایده میرسد یا از دستگاه اداری یا موسسه اي مالی عایدش میگردد.

 

تعبیر خواب کباب فروختن از مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی اگر در خواب ببینید که کباب می‌پزید که بفروشید خیر و نیکی می کنید و مردم از شما سود می برند و خشنود میگردند و اگر در خواب کباب فروشی را ببینید با مردی گشاده دست و نیکوکار و نیک رفتار آشنا می شوید و از جانب او سود می برید.

 

تعبیر خواب انواع کباب خوردن در خواب + تعبیر خواب کباب دیدن

انواع تعبیر خواب کباب

 

– تعبیر خواب کباب گوسفند

خوردن کباب گوشت گوسفند مالی است که به رنج و زحمت به دست بیننده خواب میرسد.

 

– تعبیر خواب کباب گاو

خوردن کباب گوشت گاو نشان روزی فراخ و معاش خوب است.

 

– تعبیر خواب کباب مرغ

کباب مرغ مالی است که از یک زن به بیننده خواب می رسد یا خواب بیننده از قبل یک زن بهره مند و منتفع میگردد.

 

– تعبیر خواب کباب ماهی

اگر بیننده خواب ببیند که ماهی را برای خوردن کباب میکند نشان ان است که به سفر میرود و از ان سفر سود عایدش می شود.

 

– تعبیر خواب کباب بز

چنانچه کسی در خواب ببیند که کباب گوشت میخورد و ان کباب از گوشت بز تهیه شده بیمار می شود.

 

تعبیر خواب انواع کباب خوردن در خواب + تعبیر خواب کباب دیدن

تعبیر خواب کباب

کباب غذایی است مطلوب و دوست داشتنی که در تمام اقوام و ملت ها و کشورها در انواع مختلف تهیه و مصرف می شود.

 

در خواب هاي‌ ما کباب رزق و روزی و اسباب و لوازم معیشت است ودر خواب ها دیدن کباب خیلی بهتر از دیدن گوشت خام است.

 

خوردن کباب گوشت گوسفند مالی است که به رنج و زحمت به دست بیننده خواب می رسد.

 

خوردن کباب گوشت گاو نشان روزی فراخ و معاش خوب است.

 

کباب مرغ مالی است که از یک زن به بیننده خواب می رسد یا خواب بیننده از قبل یک زن بهره مند و منتفع می گردد.

 

اگر بیننده خواب ببیند که ماهی را برای خوردن کباب می کند نشان ان است که به سفر می رود و از ان سفر سود عایدش می شود.

 

اگر بیننده خواب در رویای خویش ببیند که کله بره را کباب کرده و می خورد از مردی ثروتمند به او فایده می رسد یا از دستگاه اداری یا موسسه اي مالی عایدش می گردد.

 

اگر در خواب ببینید که کباب می پزید که بفروشید خیر و نیکی می کنید و مردم از شما سود می برند و خشنود می گردند .

 

اگر در خواب کباب فروشی را ببینید با مردی گشاده دست و نیکوکار و نیک رفتار آشنا می شوید و از جانب او سود می برید.

 

از دیگر تعبیر خواب های ما در مورد غذا در پایین همین جا دیدن نمایید.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
قبل از مرگ زندگی کن ! (فیلم)
قبل از مرگ زندگی کن ! (فیلم)