مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 8 مهر 1397

تعبیر خواب اردو و تفریح (تعبیر خواب اردو به روایت معبران)

تعبیر خواب اردو و تفریح (تعبیر خواب اردو به روایت معبران)

تعبیر خواب اردو و تفریح

تعبیر خواب اردو و گردش و تفریح در خواب و رویا تعبیرش چیست ؟

تعبیر خواب آنلی بیتون در مورد خواب اردو :

۱ـ اگر خواب ببینید در هوایی آزاد مشغول خوشگذرانی در اردویی هستید، نشانه ان است که در انتظار تغییراتی در زندگی خود هستید ؛ و آماده برای رفتن به سیفری طولانی و ملال آور خواهید شد.

۲ـ اگر درخواب اردوگاهی ببینید، نشانه ان است که دوستان به موقعیت هاي‌ بهتری در زندگی دست می‌یابید و شما به آینده اي تاریک خواهید رسید.

۳ـ اگر دختری خواب ببیند در اردویی شرکت کرده است، علامت ان است که خواستگار او برای تعیین روز ازدواج متزلزل است اما بعد ها ثابت می‌شود که او فرد مهربانی است.

۴ـ اگر دختری خواب ببیند در اردوی نظامی به سر می‌برد، نشانه ان است که با نخستین تقاضای ازدواج خواهد کرد.

۵ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند در اردوی سربازان به سر می‌برد، نشانه ان است که دامنش لکه دار میشود و شوهرش وی را طلاق می‌دهد.

تعبیر خواب اردو و تفریح (تعبیر خواب اردو به روایت معبران)

 تعبیر خواب تفرج

تعبير خواب تفرج به روايت آنلی بیتون

گردش کردن در خواب، بیانگر ان است که دست به کاری پر سود می‏زنید.

اگر در خواب دیگران را در حال گردش ببینید، به این معنا است که باید تلاش بیشتری برای رسیدن به اهدافتان به عمل آورید.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت