تعبیر خواب خرید ماشین از بهترین تعبیر خواب ها

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب خرید ماشین از بهترین تعبیر خواب ها

بهترین تعبیر خواب در مورد ماشین سواری و کامیون و …را در این جا بخوانید….

 

تعبیر خواب ماشین

دیدن اتومبیل «ماشین» و یا هر وسیله نقلیه دیگری اشاره مستقیم بـه حرکت و رهبری زندگی فرد بیننده خواب دارد. حرکت ماشین میتواند سمبلی از از حرکت رو بـه جلو و هرگونه توقف خودرو اشاره ضمنی بـه عدم توانایی در پیمودن مسیر دارد.

 

تعبیر خواب ماشین از آنلی بیتون

آنلی بیتون ماشین را نمادی از تغییر و تحول در زندگی و تلاش برای سوار شدن ان در خواب را بیانگر کوششی در رسیدن بـه آرزوها و اهداف زندگی می داند.

 

همچنین همسفر شدن با فردی خاص در ماشین می تواند نشانه اي از رابطه خوب بیننده خواب با همسفرش باشد. دیدن رویاهایی بـه مانند ماشین و خودرو همواره بایستی بر اساس شرایط فرد بیننده خواب تعبیر گردد.

 

تعبیر خواب ماشین در کتاب سرزمین رویاها:

خواب یک خودرو: خبر های با عجله فراوان برای شـما فرستاده می شود.

شـما یک ماشین دارید: یک هدیه مهم دریافت میکنید.

 


حتماً بخوانید:  تعبیر خواب خودرو سواری + تعبیر خواب اتوبوس و کامیون


 

تعبیر خواب رانندگی با ماشین

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید با ماشینی رانندگی می کنید، نشانه ان اسـت کـه رقابت ناسالم و حسادت زیاد، نشاط و خوشی را از شـما دور میکند.

اگر خواب ببینید هنگام رانندگی، ماشین شـما خراب و متوقف میشود، دلالت برآن دارد کـه خوشگذرانی بـه ان حدی کـه شـما انتظار دارید، ادامه نمی یابد.

تعبیر خواب خرید ماشین از بهترین تعبیر خواب ها

تعبیر خواب خریدن ماشین

تعبیر خواب خرید ماشین از لیلا برایت :
اگر در خواب اتومبیلی خریدید، نشانه‌ي ان اسـت کـه در کارها موفق میشوید. اگر در خواب اتومبیلتان آسیب دید بـه معنای ان اسـت کـه آسيب‌ي مالی بـه شـما میرسد.

 


حتما بخوانید:  تعبیر خواب رانندگی کردن + تعبیر خواب ترمز کردن


 

تعبیر خواب اتومبیل به روایت کتاب سرزمین رویاها

بـه تنهایی رانندگی می کنید: به زودی تغییر وضعیت کلی خواهید داشت.

بـه اتفاق خانواده در خودرو هستید: باید از خودتان در مقابل صجبتهایی کـه درباره شـما می کنند دفاع کنید.

یک تصادف ماشین: علامت رسیدن پول

خودرو واژگون میشود ولی شـما جان سالم بدر می برید: از حریف بپرهیزید.

بـه اتفاق دوستان دریک ماشین هستید: به زودی بـه یک راز پی می برید.

بـه اتفاق یک زن در خودرو هستید: بـه واسطه یک رسوایی بدنام خواهید شد.

با معشوقتان در ماشین هستید: باید بیشتر بر هوس‌هایتان غلبه کنید.

با نامزد یا دوستتان در خودرو هستید: نقطه ضعف‌هاي‌ شـما نمایان میشود.

بـه اتفاق اشخاص دیگر در خودرو هستید: از قبول خبر های غلط بپرهیزید.

 

منابع:
کتاب فرهنگ تفسیر رویا
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
 
در آخر می توانید از دیگر تعبیر خواب ها دیدن نمایید….
 
جدیدترین مطالب سایت
مردمانی که هنگام حادثه سلفی نمی‌گیرند (فیلم)
مردمانی که هنگام حادثه سلفی نمی‌گیرند (فیلم)