دوقلوهای که هنگام بدنیا آمدن همه را متعجب کردن (عکس)

مجموعه : عجیب ترین ها
دوقلوهای که هنگام بدنیا آمدن همه را متعجب کردن (عکس)

دوقلوهای که هنگام بدنیا آمدن همه را متعجب کردن !!

به گزارش مجله تالاب : این خواهر و برادر آمریکایی تا آخرین لحظه دستان یکدیگر را گرفته بودند و همانطور که در عکس مشخص است در واقع قل پسر به نشانه حمایت دستان خواهر خود را در دست خودش گرفته است و با توجه به تمهیداتی که پزشکان قبل از زایمان به کار بستند باز هم این پسر سرسخت حاضر به جدا شدن از خواهر خود نبود و سرانجام پزشکان مجبور شدند که عمل سزارین را انجام بدهند.

 

دوقلوهای که هنگام بدنیا آمدن همه را متعجب کردن (عکس)

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

منبع : ایران ناز

جدیدترین مطالب سایت