ورزش برای آب کردن شکم و قوی شدن عضلات (+تصاویر)

ورزش برای آب کردن شکم و قوی شدن عضلات (+تصاویر)

برای آب شدن شکم این کار ها را انجام دهید

 

همانگونه که می دانید ورزش و سلامتی تا 30 درصد بر روی کاهش وزن تاثیرگذار است و 100 درصد روی سلامتی تون در ادامه می توانید با ورزش هایي برای آب کردن شکم و قوی شدن عضلات تالاب را دنبال نمایید .

 

ورزش کردن , اگر به دنبال تناسب اندام و سفت شدن عضلات شکم تان هستید، باید دراز و نشست را در برنامه ي ورزشی تان قرار دهید امّا فراموش نکنید که دراز و نشست می‌تواند انواع گوناگونی داشته باشد که ما شکل های جدید آن رابه شما معرفی میکنیم.

 

بلند شدن V شکل
این نوع دراز و نشست، همه ی ي ي ي عضلات شکمی شما را داغ میکند. ممکن است در باسن و ران ها هم چنین احساسی داشته باشید.

 

ورزش برای آب کردن شکم و قوی شدن عضلات «+تصاویر»

این نوع دراز و نشست، همه ی ي ي ي عضلات شکمی را تقویت میکند

 

نحوه ي انجام حرکت دراز و نشست: به پشت دراز بکشید و دستها را کنار بدن قرار دهید. یک نفس عمیق بکشید و سپس، هم زمان با بازدم، عضلات مرکزی را منقبض کنید و بالاتنه و پاها را هم زمان از زمین جدا کنید. دستها رابه سوی پاها بکشید. دراین حرکت، بدن به شکل V در می‌آید. هم زمان با سفت نگه داشتن شکم، کمر رابه آرامی به عقب برگردانید و پاها رابه حالت کشیده روی زمین قرار دهید./ سایت تالاب

 

کرانچ پشت با توپ تعادلی
حرکت کرانچ برای سفت شدن عضلات شکم بسیار مفید است دراین نوع کرانچ هم مثل همه ی ي ي ي حرکات قبلی، باید عضلات شکمی را سفت نگه دارید.

 

ورزش برای آب کردن شکم و قوی شدن عضلات «+تصاویر»

حرکت کرانچ برای سفت شدن عضلات شکم بسیار مفید است

 

نحوه ي انجام حرکت : روی توپ تعادلی قرار بگیرید، پاها را روی زمین و شکم و مفصل ران را روی توپ قرار دهید. دستها را پشت سر ببرید و با منقبض کردن عضلات مرکزی و عضلات مفصل ران، بالاتنه را از توپ جدا کنید. به آرامی به حالت اولیه بازگردید. توجه کنید که در طول انجام این حرکت، به گردن و پشت فشار وارد نکنید.

 

چرخش روسی
حرکت چرخش کمر و شکم برای سفت کردن عضلات شکم مفید خواهد بود باید در تمام زمانی که از یک طرف بطرف دیگر می‌چرخید، تعادل خودرا حفظ کنید.

 

ورزش برای آب کردن شکم و قوی شدن عضلات «+تصاویر»

سفت کردن عضلات شکم با چرخش کمر به پهلوها

 

نحوه ي انجام حرکت: برای انجام این حرکت درازو نشست باید روی زمین بنشینید، زانوها را خم کنید، پاها را کنار هم و کمی بالاتر از سطح زمین نگه دارید. کمر را هم کمی خم کنید طوریکه پشت با زمین زاویه ي ۴۵ درجه تشکیل دهد. دستها را در حالت گره خورده و یا به حالت کشیده جلوی خود قرار دهید. در حالی‌که عضلات شکم را منقبض نگه می دارید، بدون پایین آوردن پاها یا خم کردن کمر، بالاتنه رابه طرف راست بچرخانید. یک ثانیه مکث کنید و سپس، بطرف چپ بچرخید. حرکت رابه همین ترتیب و بدون بر هم زدن شکل بدن، ادامه دهید.

 

کرانچ در حالت پلانک پهلو
این نوع کرانچ، تلفیقی از حفظ تعادل در حرکت پلانک و انقباض عضلات شکمی در حرکت کرانچ است که عضلات مورب شکمی را درگیر میکند.

 

ورزش برای آب کردن شکم و قوی شدن عضلات «+تصاویر»

حرکت پلانک از پهلو عضلات مورب شکمی را درگیر کرده به سفت شدن عضلات شکم کمک می‌کند

 

نحوه ي انجام حرکت: ابتدا در حالت پلانک پهلو قرار بگیرید و تعادل خودرا روی کف دست یا ساعد خود حفظ کنید. بدن را از سر تا پاها، در امتداد یک خطر راست قرار دهید. دست بالایی را بلند کنید. سپس زانوی بالایی و دست بالایی را خم کنید طوری‌كه زانو و آرنج به هم برسند. باید فشار را در عضلات مورب شکمی احساس کنید. پا را پایین بیاورید و دست رابه حالت اولیه بازگردانید. حرکت را چند بار بهمین سوی ادامه دهید و سپس، جهت را عوض کنید.

 

دراز و نشست معکوس ضربه اي
اگر می‌خواهید عضلات تحتانی شکم را تقویت و سفت کنید، این نوع از دراز و نشست معکوس را انجام دهید. این نوع دراز و نشست را میتوانید با پاهای صاف و یا زانوهای ۹۰ درجه خمیده انجام دهید.

 

ورزش برای آب کردن شکم و قوی شدن عضلات «+تصاویر»

تقویت عضلات تحتانی شکم

 

نحوه ي انجام حرکت: ابتدا روی زمین دراز بکشید و پاها را «به صورت کشیده و یا زانوهای ۹۰ درجه خمیده» عمود بر زمین بلند کنید. دستها را کنار بدن و کف دستها را روی زمین نگه دارید. عضلات تحتانی شکم را منقبض کنید و باسن و کمر رابا ضربات کوتاه از زمین جدا کنید. سعی نکنید از نیروی جنبشی حرکت استفاده کنید و اینکار رابا کمک انقباض عضلات شکمی انجام دهید.