سواحل مرجانی زیبای استرالیا از بین می روند؟!

سواحل مرجانی زیبای استرالیا از بین می روند؟!

این سواحل شگفت انگیز که یکی از زیباترین و بی نظیرترین مکان های دنیا به شمار می روند در خطر نابودی هستند.

 

سواحل مرجانی استرالیا که یکی از عوامل مهم جذب گردشگر و منبع درآمد این کشور است به دلیل طرح‌های گسترش امکانات بندری اش در خطر نابودی است.

 

سواحل مرجانی زیبای استرالیا از بین می روند؟!

سواحل مرجانی زیبا

 

سواحل مرجانی زیبای استرالیا از بین می روند؟!

زیباترین سواحل مرجانی

 

سواحل مرجانی زیبای استرالیا از بین می روند؟!

سواحل مرجانی استرالیا

 

سواحل مرجانی زیبای استرالیا از بین می روند؟!

سواحل مرجانی زیبای استرالیا

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت