تصادفات رانندگی زنان و مردان چه تفاوت‌هایی دارد؟

تصادفات رانندگی زنان و مردان چه تفاوت‌هایی دارد؟

تصادفات رانندگی زنان و مردان چه تفاوت‌هایی دارد؟

بنا بر نتایج پژوهشی دانشمندان دانشگاه کانزاس امریکا، زن یا مردبودن با نوع تصادف شدید یا مرگبار رانندگان مرتبط است.

 

به گزارش ایسنا، دانشمندان این دانشگاه تفاوت‌ها و شباهت‌های جنسیتی رانندگان جوان دخیل در تمامی تصادفات رانندگی را طی پنج سال در ایالت کانزاس بررسی کردند.

 

یافته‌های آن‌ها می‌تواند از طریق ارتقای محتوای دوره‌های آموزشی رانندگان جوان به کاهش تعداد و شدت این تصادفات کمک کند. سن، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های ایمنی بزرگراه است و داده‌های تصادفات نشان می‌دهد رانندگان جوان و مسن‌تر در مقایسه با هر گروه سنی دیگر، نقش بیشتری در تصادفات دارند. در رانندگان جوان تصادفات اغلب شدید یا مرگبار هستند.

 

تصادفات رانندگی زنان و مردان چه تفاوت‌هایی دارد؟

 

محققان داده‌های جمع‌آوری‌شده و اطلاعات موجود در پایگاه‌های داده‌های تصادفی وزارت حمل و نقل امریکا را تحلیل کردند. این داده‌ها در طول‌ سال‌های 2007 تا 2011 و در خصوص تصادفات رانندگان 16 تا 24 ارائه شده بودند. محققان تفاوت‌های مهمی در نوع تصادف بین زنان و مردان جوان را کشف کردند و مشخص شد زنان جوان 66 درصد بیشتر از مردان جوان کمربند ایمنی می‌بندند.

 

همچنین، زنان جوان 28 درصد بیشتر از گواهی‌نامه محدود استفاده می‌کنند. علاوه بر این، زنان راننده جوان در تقاطعات تصادف بیشتری داشتند و بیشتر هم با عابران پیاده تصادف کردند. این در حالی است که مردان جوان پس از غروب آفتاب تصادفات بیشتری داشتند.

 

رانندگان زن جوان طی روزهای هفته بیشتر احتمال تصادف‌کردن داشتند در حالی که رانندگان مرد جوان در طول تعطیلات آخر هفته بیشتر تصادف کرده بودند. همچنین رانندگان مرد جوان تصادفات بین جاده‌ای بیشتری داشتند.

 

به گفته دانشمندان، مولفه‌های خطر برای رانندگان زن و مرد جوان متفاوت‌اند زیرا رفتار و نظر آن‌ها به طور کلی متفاوت است. این موضوع توضیح می‌دهد که چرا جنسیت در نوع خاصی از تصادف بیشتر دخیل است. به طور مثال، رانندگان مرد جوان در تصادفات خارج ‌از جاده‌ای بیشتر نقش دارند زیرا این نوع تصادف اغلب شامل سرعت در چنین جاده‌هایی است و این نوع عادت رانندگی اغلب در مردان جوان بیش از زنان جوان مشاهده شده است.

 

جدیدترین مطالب سایت