یخ زدن امواج اقیانوس در اثر سرمای شدید هوا

مجموعه : عکس های دیدنی
یخ زدن امواج اقیانوس در اثر سرمای شدید هوا

یخ زدن امواج اقیانوس در اثر سرمای شدید هوا

تصاویر شگفت انگیز که در ادامه می بینید کاملا واقعی هستند . این اتفاق نادر در اثر سرمای شدید آب و هوا پدید آمده است.

در روزهای اخیر، آب‌وهوای جزیره نانتاکت در ایالت ماساچوست آمریکا به قدری سرد بوده است که امواج اقیانوس هم یخ زده‌اند.

یخ زدن امواج اقیانوس در اثر سرمای شدید هوا

امواج دریا

یخ زدن امواج اقیانوس در اثر سرمای شدید هوا

امواج اقیانوس

یخ زدن امواج اقیانوس در اثر سرمای شدید هوا

یخ زدن امواج اقیانوس

یخ زدن امواج اقیانوس در اثر سرمای شدید هوا

یخ زدن امواج دریا

یخ زدن امواج اقیانوس در اثر سرمای شدید هوا

یخ زدن موج دریا در اثر سرمای شدید هوا

یخ زدن امواج اقیانوس در اثر سرمای شدید هوا

تهیه و تنظیم : مجله تالاب