تصاویر دیدنی از محل برخورد یک شهاب سنگ با زمین

مجموعه : عکس های دیدنی
تصاویر دیدنی از محل برخورد یک شهاب سنگ با زمین

” کراتر ولف کریکف ” نام محل برخورد شهاب سنگی با قطر ۸۸۰ متر می باشد.

 

این منطقه در صحرای غرب کشور استرالیا قرار دارد که امروزه به یکی از مناطق گردشگری این کشور تبدیل شده است.

 

تصاویر دیدنی از محل برخورد یک شهاب سنگ با زمین

کراتر ولف کریکف

تصاویر دیدنی از محل برخورد یک شهاب سنگ با زمین

محل برخورد کراتر ولف کریکف 

تصاویر دیدنی از محل برخورد یک شهاب سنگ با زمین

عکس های محل برخورد شهاب سنگ با زمین

تصاویر دیدنی از محل برخورد یک شهاب سنگ با زمین

محل برخورد شهاب سنگ با زمین

تصاویر دیدنی از محل برخورد یک شهاب سنگ با زمین

کراتر ولف کریکف

تصاویر دیدنی از محل برخورد یک شهاب سنگ با زمین

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جدیدترین مطالب سایت