بروزرسانی : 25 اردیبهشت 1403

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

عکس پروفایل از اشعار مولانا

گلچینی از بهترین اشعار مولانا را روی عکس برای پروفایل شما آماده کرده ایم. امیدواریم لذت ببرید.

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

عکس نوشته اشعار مولانا

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

ای در دل من نشسته بگشاده دری
جز تو دگری نجویم و کو دگری

با هرکه ز دل داد زدم دفعی گفت
تو دفع مده که نیست از تو گذری

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

تک بیتی ناب از دیوان شمس مولانا

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

ای یوسف خوش نام مـا خوش می‌روی بر بام مــــا
ای درشکـــسته جــام مـا ای بــردریـــــده دام ما
ای نــور مـا ای سور مـا ای دولت منصــور مـا
جوشی بنه در شور ما تا می‌شود انگور ما
ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما
آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما
ای یــار مـــا عیــار مـــا دام دل خمـــار مـــا

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

عکس نوشته شعر مولانا

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

در نگنجد عشق در گفت و شنی
عشق دریایی ست قعرش ناپدید

قطره‌های بحر را نتوان شمرد
هفت دریا پیش آن بحرست خرد

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

عکس پروفایل مولانا

یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا

یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا

نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی

سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا

نور تویی سور تویی دولت منصور تویی

مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا

قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی

قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

عکس پروفایل شعر دار با معنی

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا
چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون
دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون
عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

ای دوست قبولم کن وجانم بستان
مستــم کـــن وز هر دو جهانم بستان
بـا هـــر چـــه دلم قـــرار گیـــرد بــی تـــو
آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان…

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

اشعار مولوی روی عکس

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا
اندر دل من درون و بیرون همه او است
اندر تن من جان و رگ و خون همه اوست
عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

عکس نوشته شعر

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا
ای بی‌وفا جانی که او بر ذوالوفا عاشق نشد

قهر خدا باشد که بر لطف خدا عاشق نشد

چون کرد بر عالم گذر سلطان ما زاغ البصر

نقشی بدید آخر که او بر نقش‌ها عاشق نشد

جانی کجا باشد که او بر اصل جان مفتون نشد

آهن کجا باشد که بر آهن ربا عاشق نشد

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

عکس نوشته های عاشقانه از اشعار مولانا

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

بی عشق نشاط و طرب افزون نشود
بی عشق وجود خوب و موزون نشود

صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد
بی‌جنبش عشق در مکنون نشود

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

اندر دل بی‌وفا غم و ماتم باد
آن را که وفا نیست ز عالم کم باد
دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد
جز غم که هزار آفرین بر غم باد

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

عکس پروفایل عاشقانه

رندان سلامت می‌کنند جان را غلامت می‌کنند

مستی ز جامت می‌کنند مستان سلامت می‌کنند

در عشق گشتم فاشتر وز همگنان قلاشتر

وز دلبران خوش باشتر مستان سلامت می‌کنند

غوغای روحانی نگر سیلاب طوفانی نگر

خورشید ربانی نگر مستان سلامت می‌کنند

افسون مرا گوید کسی توبه ز من جوید کسی

بی پا چو من پوید کسی مستان سلامت می‌کنند

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

اشعار مولانا

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا
متصلست او معتدلست او
شمع دلست او پیش کشیدش
عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

بشنـو این نی چون شکــایت می‌کـــنـد
از جـداییــهـــا حکـــــایت مـــی‌کــــنـد
کــــز نیستـــان تـــا مـــــرا ببریــــده‌انـد
در نفیــــــرم مــــــرد و زن نالیـــــده‌انـد
سینه خواهم شرحـــه شرحـــه از فراق

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

عکس پروفایل جملات مولانا

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

ای زندگی تن و توانم همه تو
جانی و دلی ای دل و جانم همه تو

تو هستی من شدی از آنی همه من
من نیست شدم در تو از آنم همه تو

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

عکس نوشته های عرفانی برای پروفایل

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا
اه دیدم شد مرا سودای چرخ

آن مهی نی کو بود بالای چرخ

تو ز چرخی با تو می‌گویم ز چرخ

ور نه این خورشید را چه جای چرخ

زهره را دیدم همی‌زد چنگ دوش

ای همه چون دوش ما شب‌های چرخ

جان من با اختران آسمان

رقص رقصان گشته در پهنای چرخ

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

شعرهای عاشقانه مولانا

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

دام دگر نهاده‌ام تا که مگر بگیرمش
آنک بجست از کفم بار دگر بگیرمش

آنکه به دل اسیرمش در دل و جان پذیرمش
گر چه گذشت عمر من باز ز سر بگیرمش

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

اشعار مولانا

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

عکس نوشته های زیبا از اشعار مولانا

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

عکس پروفایل عاشقانه

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

زیباترین عکس های عاشقانه

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

عکس نوشته زیبا با شعر

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

اشعار زیبا بصورت عکس

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

اشعار مولوی

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

عکس پروفایل معنی دار

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

عکس پروفایل شعر

عکس پروفایل از اشعار مولانا | عکس نوشته اشعار مولانا

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت