بروزرسانی : 16 خرداد 1401

تاثیرات رسانه های اجتماعی بر دختران و پسران نوجوان

تاثیرات رسانه های اجتماعی بر دختران و پسران نوجوان

تعداد زیادی از دختران نوجوان قبل از این‌که دوش بگیرند، مسواک بزنند و صبحانه بخورند، صبح خودرا با دست دراز کردن تلفن هایشان شروع می کنند. در راه مدرسه، ان‌ها ممکن اسـت پست‌هاي‌ اینستاگرام همکلاسی‌هایشان را ببینند، ویدیوهای سازندگان TikTok مورد علاقه‌شان را بـه اشتراک بگذارند یا بـه پیام‌هاي‌ آخر شب از چت گروهی با بهترین دوستانشان پاسخ دهند.

این‌ها ممکن اسـت مانند تعاملات بی اهمیت بـه نظر برسند، اگر چه بزرگسالان بـه خاطر وسواس هاي‌ دیجیتالی خودشان مقصر هستند، اما برای تعداد زیادی از دختران نوجوان، پلتفرم هاي‌ رسانه هاي‌ اجتماعی تأثیرات قابل توجهی بر سلامت روانی و عاطفی انها گذاشته اسـت.

محققانی کـه داده‌هاي‌ بیش از 10000 نوجوان را مطالعه کردند دریافتند کـه استفاده مکرر از رسانه‌هاي‌ اجتماعی بـه طور نامتناسبی بر سلامت روان دختران نوجوان تأثیر منفی میگذارد تا پسران نوجوان. پاسخ بـه سادگی خروج از سیستم نیست. نوجوانان اغلب نگرش دست نخورده و بی خیالی دارند.

انها میدانند کـه اذيت و اذیت سایبری وجوددارد، اما انها فکر می کنند، “اگر برای من اتفاق بیفتد، می‌توانم ان را بازرسی کنم.حتی اگر نوجوانان طوری رفتار کنند کـه انگار از این موضوع  ضرر سایبری ناراحت نمی شوند، ولی میخواهند ما بـه آن ها توجه کنیم. انها هنوز هم می خواهند ازشان مراقبت شود.مشاوران، والدین و سایر ارائه دهندگان مراقبت می توانند دختران نوجوان را تشویق کنند تا در حین مرور آنلاین، انعطاف پذیری و عادات سالم ایجاد کنند و از رسانه هاي‌ اجتماعی برای کمک بـه سلامت روحی و جسمی خود استفاده کنند.

برسی زمان استفاده نوجوانان از رسانه های اجتماعی

زمان تماشای صفحه روشی اسـت کـه بـه طور فزاینده اي فراگیر می شود کـه افراد در هر سنی در زندگی روزمره خودرا صرف تماشای صفحه گوشی یا تلویزیون می کنند. بـه گزارشی درسال 2019 استفاده نوجوانان و جوانان از صفحه نمایش را ارزیابی کرده اسـت.

کودکان «8 تا 12 سال»
4:44 ساعت در روز

نوجوانان «13 تا 18 سال»
7:22 ساعت در روز

تاثیرات رسانه های اجتماعی بر دختران و پسران نوجوان

بر اساس این گزارش، اکثریت قریب بـه اتفاق زمان صفحه نمایش برای هردو گروه سنی صرف تماشای تلویزیون و بازی می شود و پس از ان بـه مرور رسانه هاي‌ اجتماعی و سایر وبسایت ها می‌پردازند. تعداد زیادی از این استفاده ها در شب اتفاق میوفتد و انها را از خواب کافی دور می کند، کـه می تواند برای رشد آن ها مشکل ساز باشد.

وقتی نوجوانان در رسانه هاي‌ اجتماعی می گردنند،  بـه انواع مختلفی از محتوا نگاه می کنند، از جمله پست هاي‌ دوستان و اعضای خانواده خود، محتوای ارسال شده توسط افراد معروف و افراد تاثیر گذار، و تبلیغات هدفمند از برندها و شرکت هایي کـه محصولات و خدمات را بـه صورت آنلاین می‌فروشند.

تاثیرات رسانه های اجتماعی بر دختران و پسران نوجوان

 وقتی صحبت از انچه کـه خودشان پست میکنند، بـه میان می آید، پسران و دختران در نوع محتوایی کـه در دنیا منتشر می کنند و وابستگی عاطفی آن ها بـه محتوایی کـه پست میکنند متفاوت هستند.در حالی کـه پسرها بیشتر بـه اشتراک گذاری چیزهای خنده دار یا سرگرم کننده تمایل دارند، دختران واقعا از رسانه هاي‌ اجتماعی برای ارتباط با افراد دیگر استفاده می کنند.

تعداد زیادی از نوجوانان از این فضا استفاده میکنند تا خودشان را طوری نشان دهند کـه می خواهند دیده شوند، اما این فشار برای دختران وجوددارد کـه نگران این باشند کـه دیگران انها را درک کنند.یک گزارش درسال 2018 نشان میدهد کـه دختران هنگام استفاده از رسانه‌هاي‌ اجتماعی رفتارهای متفاوتی دارند و بیشتر از پسرها در مورد عقاید، احساسات و مشکلات شخصی خود پست می گذراند.

اثرات منفی استفاده از رسانه های اجتماعی

در حالی کـه هنوز نمی توان اثرات بلندمدت یک نوجوانی را کـه با حضور دائمی آنلاین شکل می گیرد بـه طور کامل شناخت، ولی چندین محقق عادت‌هاي‌ جستجوی کودکان و نوجوانان را برای تعیین این‌که آیا پیامد های بالفعل منفی سلامت روان با رفتارهای فعالیت آنلاین مرتبط اسـت یا خیر، ردیابی کرده‌اند.

زورگویی سایبری

قلدری از دیرباز منبع ناراحتی روانی برای نوجوانان بوده اسـت. در گزارشی درسال 2019 در مورد ارتباط بین استفاده از رسانه هاي‌ اجتماعی و سلامت روان و رفاه، محققان دریافتند کـه اذيت و اذیت اینترنتی و کمبود خواب 60 درصد از ارتباط بین رسانه هاي‌ اجتماعی و پریشانی روانی را تشکیل می دهد. برای دختران، استفاده از رسانه هاي‌ اجتماعی با رفاه رابطه معکوس داشت.

تاثیرات رسانه های اجتماعی بر دختران و پسران نوجوان

 تأثیرات استفاده از رسانه‌هاي‌ اجتماعی بیشتر باعث کمبود خواب و انجام ندادن فعالیت هاي‌ ورزشی می شود. بر اساس این گزارش، «مداخلات برای ارتقای سلامت روان باید شامل تلاش‌هایي برای جلوگیري در برابر زورگویی سایبری و خاطرجمعی از خواب کافی و فعالیت بدنی در جوانان باشد». اعتراف بـه زمانی کـه مشکلی بـه وجود می آید سخت اسـت، زیرا فشارهایی وجوددارد کـه با کاری کـه همسالانشان انجام میدهند همراهی کنند.

افسردگی

محققان دو نوع چرخه متقابل و افسردگی مرتبط با استفاده از پلت فرم رسانه هاي‌ اجتماعی اینستاگرام را پیدا کردند: مرور و پست کردن.

تاثیرات رسانه های اجتماعی بر دختران و پسران نوجوان

مرور اینستاگرام با افزایش خلق و خوی افسرده نوجوانان مرتبط بود. بـه طور مشابه، خلق و خوی افسرده اولیه یک نوجوان نیز با افزایش پست‌هاي‌ اینستاگرام مرتبط بود. این یک چرخه دردناک را ایجاد می کند: هر چه بیشتر مرور کنید، بیشتر افسرده میشوید. هر چه افسرده تر باشید، بیشتر پست می‌گذارید.طبق این مطالعه، هردو چرخه برای پسران و دختران مشابه بودند و نیاز بـه تحقیقات بیشتر را نشان می دهند.

خودکشی کردن

یک مطالعه مقطعی درسال 2019 در مورد میزان خودکشی نوجوانان از سال 1975 تا 2016 نشان داده کـه بیشترین درصد افزایش خودکشی در دختران 10 تا 14 ساله اسـت. استرس ناشی از رسانه‌هاي‌ اجتماعی میتواند عامل رایج مرتبط با اقدام بـه خودکشی باشد و افزایش استفاده از رسانه هاي‌ اجتماعی در جوانان یکی از عواملی اسـت کـه ممکن اسـت با افزایش خودکشی مرتبط باشد.

تاثیرات رسانه های اجتماعی بر دختران و پسران نوجوان

نویسندگان این تفسیر در ادامه بـه چندین مطالعه اشاره میکنند کـه اطلاعات بیشتری در مورد استفاده دختران از رسانه‌هاي‌ اجتماعی نشان میدهد، از جمله این‌که «دختران بیشتر از رسانه‌هاي‌ اجتماعی استفاده می کنند و احتمال بیشتری دارد کـه اذيت و اذیت سایبری را تجربه کنند». زمانی کـه رفتارهای منفی نوجوانان مورد توجه قرار نگیرد، عواقب ان می تواند شامل «آسیب زدن بـه خود، احساس ناامیدی، افکار خودکشی، و پتانسیل تمایل بـه آسیب رساندن بـه دیگران» باشد.

تصویر بدن منفی

یک مطالعه درسال 2017 درباره پاسخ‌هاي‌ نوجوانان بـه مرور رسانه‌هاي‌ اجتماعی  نشان میدهد کـه مقایسه منفی خود تأثیر فوری بر احساسات را پس از مرور پروفایل‌هاي‌ اجتماعی دیگران پیش‌بینی میکند.

تاثیرات رسانه های اجتماعی بر دختران و پسران نوجوان

محققان همچنین اظهار داشتند کـه آگاهی آزمودنی‌ها از ماهیت مدیریت شده رسانه‌هاي‌ اجتماعی و حلقه‌هاي‌ برجسته غیرواقعی میتواند یک عامل محافظتی مفید برای نوجوانان در درک تفاوت بین واقعیت و انتظارات باشد. «فشار بیرونی بیشتر روی دختران تأکید میشود. “یک عدم تعادل در فشار روی آن ها وجوددارد تا بـه شکلی خاص نگاه کنند.”

چگونه در رسانه های اجتماعی عادات های سالم بسازیم

نوجوانان باید بدانند کـه اذيت و اذیت سایبری بخشی تضمین شده از تجربه آنلاین اسـت. چرا کـه فشار برای پیوستن بـه چیزهای منفی کـه در حال وقوع اسـت وجوددارد و میل بـه ظاهری خاص برای همتایان خود وجوددارد و بهترین راه برای مقابله با این فشارها، تأمل در خود و نیت متفکرانه اسـت.

تاثیرات رسانه های اجتماعی بر دختران و پسران نوجوان

1. باید یک فضای امن برای ورود پیدا کنید. از یک مشاور، والدین یا دوست استفاده کنید تا بـه طور محرمانه و صادقانه در مورد رفاه اجتماعی و عاطفی با او صحبت کند.

2. مرزهای خودرا ایجاد کنید.  محدودیت‌هایي را برای زمان استفاده از صفحه نمایش یا برنامه‌هاي‌ اجتماعی خود تعیین کنید.

3. بـه مرزهای دیگران احترام بگذارید اگر میدانید همسالان شـما آفلاین هستند یا شب‌ها بـه رخت خواب می روند، از بیدار نگه داشتن انها با پیام‌ها یا پست‌هاي‌ رسانه‌هاي‌ اجتماعی با احترام خودداری کنید.

4. در مورد خودآگاهی و عواطف صریح صحبت کنید. بـه تأثیراتی کـه اذيت و اذیت سایبری بر دیگران می گذارد فکر کنید یا بـه زمانی فکر کنید کـه تحت تأثیر رفتارهای مشابه قرار گرفته اید.

5. ایفای نقش بـه صورت فرضی کـه اگر کسی مطالبی در مورد شـما پست کند کـه درست نیست، چگونه با ان برخورد می‌کنید؟ اگر بـه کمک نیاز داشتید از چه کسی می پرسید؟ قبل از واکنش در لحظه، در مورد راهبردهای پاسخ دادن  یا عدم پاسخگویی  صحبت کنید.

نحوه مدیریت استفاده نوجوانان از رسانه های اجتماعی

برای نوجوانان خوب اسـت کـه وقت خودرا آنلاین بگذرانند. ایجاد یک حضور آنلاین بخشی از شکل دادن بـه هویت انها، ایجاد مهارت هاي‌ اجتماعی و یادگیری در مورد جهان بر اساس شرایط خود اسـت. نوجوانان اغلب بدخلق و مقاوم هستند. یک خط پایه وجوددارد، و سپس رفتاری وجوددارد کـه از نظر بالینی قابل توجه اسـت.

ممنوعیت کامل استفاده از رسانه هاي‌ اجتماعی می تواند رفتارهای یاغی و مبتنی بر ترس ایجاد کند ودر عین حال بـه دروغ این ایده را تلقین کند کـه رسانه هاي‌ اجتماعی فقط پیامد های منفی دارند. تعداد زیادی از نوجوانان ممکن اسـت متوجه شوند کـه بـه انزوای اجتماعی، ابراز وجود و ارتباطات انسانی کمک می کند. والدین و بزرگسالان می توانند بـه جای منع تماشای نمایشگر، با نوجوانان در مورد بهینه سازی فناوری بـه نفع زندگی آن ها صحبت کنند. 

تاثیرات رسانه های اجتماعی بر دختران و پسران نوجوان

1. نیت ها و عادات را شناسایی کنید. از یک مکالمه رو در رو استفاده کنید و از نوجوان خود بپرسید کـه قصد او از رسانه هاي‌ اجتماعی چیست. آیا از ان برای دوست یابی یا یافتن شرکای عاشقانه استفاده می کنند؟ آن ها می خواهند محتوای رسانه‌هاي‌ اجتماعی‌شان چه تأثیری بر دیگران داشته باشد؟

2. در مورد لحن و زبان صحبت کنید. از نوجوانان بپرسیدبرای تأمل در مورد این‌که چگونه کلمات آن ها بر دیگران اطراف خود تأثیر می گذارد. در مورد پیامد های کوتاه مدت و بلند مدت زبان مضر بحث کنید.

3. محدودیت‌هاي‌ زمان نمایش و مناطق بدون فناوری را تنظیم کنید. از محدودیت هاي‌ درون برنامه اي و درون دستگاهی استفاده کنید کـه زمان نمایش و دسترسی بـه رسانه هاي‌ اجتماعی را محدود می کند، بدون این‌که ان را بـه طور کامل مسدود کنید.

4. قبل از وقوع زورگویی سایبری را متوقف کنید. بـه نوجوانان در مورد خطرات رفتار خصمانه و قلدری، چه اینترنتی و چه در زندگی واقعی، آموزش دهید.

5. ذهن آگاهی و حضور. اگر منطقه اي بدون فناوری در خانه یا مدرسه ایجاد کرده‌اید، مطمئن شوید کـه شـما و سایر بزرگسالان نیز قوانین را رعایت میکنید.

6. بـه دنبال تغییرات در رفتار باشید. نوجوانان ممکن اسـت بـه طور ناگهانی رفتار خودرا تغییر دهند، مانند کناره گیری از فعالیت هاي‌ اجتماعی یا تأثیر کلی یا شخصیت آن ها متفاوت اسـت.

7. یک فضای امن برای گزارش ناشناس قلدری ایجاد کنید. عده اي از مدارس و سازمان ها دارای پورتال هاي‌ آنلاین یا خطوط تلفنی برای گزارش قلدری هستند. مطمئن شوید کـه نوجوانان می‌دانند کجا و چگونه از انها استفاده کنند. مشاوران موظفند با مشتریان در مورد استفاده انها از رسانه هاي‌ اجتماعی صحبت کنند. کـه این شامل ارزیابی عادات آن ها، بازگشایی احساسات مربوط بـه رفتار آنلاین و ارائه راهبردهایی برای پاسخگویی بـه انها اسـت.

ایجاد تعادل بین انزوای اجتماعی با اضطراب اجتماعی

اضطراب اجتماعی دلیلی کلیدی اسـت کـه چرا جوانان بـه طور اجباری در برنامه هاي‌ رسانه هاي‌ اجتماعی حرکت می کنند. دیدن کارهایی کـه دیگران انجام میدهند، پست می کنند، می گویند یا خلق می کنند، وسیله‌اي برای همگام شدن با گروه‌هاي‌ اجتماعی اسـت، اما همچنین میتواند اثرات مضری داشته باشد کـه بر اثرات منفی انزوای اجتماعی ترکیب میشود.

اگر چه رسانه هاي‌ اجتماعی ما را در ارتباط نگه می دارند، اما کاملاً یکسان نیست. نوجوانان هنوز احساس می کنند در دام افتاده و منزوی شده اند.تعداد زیادی از دختران نوجوانی کـه شروع بـه تحصیل در مدرسه جدید کرده‌اند، در تلاش برای ایجاد ارتباطات جدید با همسالان خود هستند کـه طبق معمولً شخصاً اتفاق می‌افتد.

با تکیه بر رسانه هاي‌ اجتماعی برای ارتباط، دختران فشار بیشتری برای فکر کردن بـه نحوه درک همسالان از انها یا قضاوت آنلاین آن ها دارند. علاوه بر این، پیامد های منفی سلامت روان مانند اضطراب، افسردگی، گسستگی و اختلال در خواب می توانند بـه صورت فیزیکی ظاهر شوند. 

تاثیرات رسانه های اجتماعی بر دختران و پسران نوجوان

1. بـه مغز خود از تماشای صفحه نمایش استراحت دهید. درصورت امکان، زمانی را برای گذراندن دور از نمایشگرها، مانند زمان صرف غذا، ورزش و کارهای مدرسه برنامه ریزی کنید. بـه سرگرمی هاي‌ خلاقانه اي فکر کنید کـه شامل صفحه نمایش نمیشود.

2. راه هاي‌ دیگری برای اتصال آنلاین پیدا کنید. بـه جای پیمایش، نظر دادن یا تمرین ارتباطات یک طرفه، پلتفرم‌هاي‌ دیگری را امتحان کنید کـه امکان گفتگوهای بی‌درنگ مانند FaceTime، تماس‌هاي‌ زوم یا پلتفرم‌هاي‌ بازی مجازی را فراهم می کنند.

3. با افراد خانواده خود وقت بگذرانید. تعاملات حضوری مانند بازی کردن، تماشای فیلم یا پیاده‌روی میتواند بـه برقراری ارتباط واقعی‌تر کمک کند.

4. دیدن ویدیوهای آسیب زا را محدود کنید. دیدن اخبار در مورد خشونت و آسیب می تواند برای بینندگان در هر سنی مضر باشد، بـه ویژه برای کسانی کـه ممکن اسـت برای پردازش آنچه می‌بینند بـه راهنمایی والدین نیاز داشته باشند.

5. مراقب علائم استفاده بیش از حد باشید. انجام اسکن بدن را تمرین کنید تا روش‌هایي را کـه استفاده از صفحه نمایش باعث ایجاد واکنش‌هاي‌ فیزیکی مانند سردرد، خشکی چشم، گرسنگی و کم‌آبی میشود، شناسایی کنید. درست مانند اگر کامپیوتر شـما تمام روز بدون شارژ مجدد روشن باشد، مغز شـما بدون هیچگونه شارژی خاموش می شود. ما برای استراحت و شارژ مجدد بـه زمان احتیاج داریم.

نکاتی برای بزرگسالان برای استفاده درست از صفحه مجازی سالم

والدین می توانند نقش مهمی در خاطرجمعی از برخورداری نوجوانانشان از حمایت و منابع مناسب برای مدیریت اثرات سلامت روانی استفاده از رسانه هاي‌ اجتماعی و صفحه نمایش داشته باشند. مهم اسـت کـه بـه والدین درباره انتخاب و استفاده از نظم و انضباط نرم برای تعیین محدودیت‌هاي‌ درست آموزش دهیم. ارتباط آزاد می تواند بـه والدین کمک کند تا در صورتی کـه بچه ها مشکلی برایشان ایجاد می شود، در معرض باشند و بچه ها با انها در بین بگذارند.

تاثیرات رسانه های اجتماعی بر دختران و پسران نوجوان

تعداد زیادی از نوجوانان بـه دلیل پست‌هاي‌ غیر حساس مربوط بـه شکستن محدودیت‌هاي‌ بهداشت عمومی، بی‌عدالتی نژادی و سایر مسائل اجتماعی کـه در خط مقدم بحث‌هاي‌ رسانه‌هاي‌ اجتماعی قراردارند، وادار شده‌اند انتخاب‌هاي‌ دشواری در مورد این‌که می خواهند با چه کسی در ارتباط باشند، انجام دهند. والدین را باید تشویق کرد تا برای تصمیمات نوجوانانشان دلسوزی و همدلی نشان دهند. چند روش وجوددارد کـه والدین و سایر بزرگسالان می توانند روابط سالم رابا رسانه هاي‌ اجتماعی و صفحه نمایشها انجام دهند.

1. از بچه ها بخواهید بـه شـما یاد دهند کـه چگونه از یک برنامه استفاده کنید، یک ویدیو ارسال کنید یا یک حساب کاربری برای یک پلتفرم رسانه اجتماعی ایجاد کنید تا در مورد نحوه استفاده آن ها از این پلت فرم بیشتر بدانید.

2. در مورد علایق آن ها کنجکاو باشید. از نوجوانان در مورد انواع ویدیوهایی کـه از آن ها لذت میبرند بپرسید تا علایق آن ها را بهتر درک کنید. میتوانید پیشنهاد کنید ویدیوهایی رابا هم تماشا کرده یا ایجاد کنید کـه می تواند بـه عنوان یک تجربه پیوندی عمل کند.

3. مراقب محتوای آسیب زا باشید. زمانی کـه ویدیوهای خشونت آمیز یا آسیب زا در تیتر اخبار قرار میگیرند، توجه داشته باشید و آماده باشید تا در مورد انها با نوجوان خود صحبت کنید. بـه یاد داشته باشید کـه از زبان متفکرانه و حساس استفاده کنید ودر مورد آنچه مناسب اسـت سؤالاتی بپرسید.

4. نمونه باشید. با تعیین حد و مرزهای خود، بـه نوجوانان نشان دهید کـه مصرف رسانه اي سالم چگونه اسـت. از ارسال هر لحظه از زندگی خود بـه صورت آنلاین خودداری کنید و استراحت هاي‌ بدون تلفن مانند وعده هاي‌ غذایی خانوادگی، فعالیت هاي‌ گروهی یا زمان باکیفیت را مشاهده کنید.

در پایان

استفاده سالم از زمان صفحه نمایش کاری اسـت کـه شـما برای پر کردن شکاف‌هاي‌ فعالیت‌هایي کـه در اولویت هستند انجام میدهید. بـه والدین و نوجوانان پیشنهاد میکنیم کـه در مورد اولویت‌هایشان فکر کنند و مشخص کنند کـه واقعاً می خواهند وقت خودرا صرف انجام چه کارهایی کنند. با دنبال کردن سرگرمی‌ها، کار مدرسه، ورزش، وقت خانواده، رفت و آمد، استراحت و ورزش درنظر بگیرند کـه آیا تلفن‌ها و رسانه‌هاي‌ اجتماعی از بین میروند. نحوه گذراندن زمان در طول انزوای اجتماعی می تواند فرصتی اساسی برای ایجاد یک سبک زندگی سالم تر باشد و منجر بـه نتایج بهتری برای سلامت روان شود.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت