پیشرفت تکنولوژی در محیط کار (12 مورد)

پیشرفت تکنولوژی در محیط کار (12 مورد)

تجربه شادی در محل کار خیلی آسان نیست. اما هر کاری روشی دارد. ما دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب برای شـما همراهان عزیز لیستی از پیشرفت تکنولوژی در محیط کار برای بهتر شدن محیط کار را منتشر کرده ایم.

 

پیشرفت تکنولوژی در محیط کار

دنیای مشاغل تحت یک دگرگونی عمیق اسـت کـه توسط مجموعه اي از تغییرات فنی، اجتماعی و اقتصادی هدایت میشود. وقتی مردم وارد عصر جدیدی می شوند، باید بـه افق نگاه کنند. پیروی از روندها بسیار مهم اسـت زیرا انها بـه طور کلی چشم انداز محل کار و کسب و کار را درسال هاي‌ آینده تغییر می دهند.

 

1. روندهای کاری جدید چگونه شروع می شوند

روندهای کاری جدید چگونه شروع می شوند

همان طور کـه نسل جوان وارد نیروی کار میشود و نسل هاي‌ میانی بـه نقش هاي‌ ارشد می‌رسند، مجموعه اي تازه از ارزش ها را بـه ارمغان می آورند. با توجه بـه انچه مشاهده کرده‌ایم، انتظار می رود این تغییر فرهنگ‌هایي را در محیط کار پرورش دهد کـه تنوع بیشتری را شامل می شوند.

 

چنین مشاغلی برای پذیرش ترجیحات افراد برای انعطاف پذیری کاری باز هستند. بـه نظر می‌رسد ظهور فن آوری هاي‌ جدید آماده تغییر نحوه بازرسی و ردیابی فعالیت هاي‌ کارگران اسـت. این جدا از یک تست ساده هوشی اسـت، زیرا موارد بسیار بیشتری روی میز وجوددارد.

 

حرکت در تعادل ظریف بین میل بـه انعطاف پذیری و ضرورت پاسخگویی احتمالاً بـه عنوان یک چالش اساسی ظاهر می‌شود. این چشم انداز پویا بـه استراتژی هاي‌ ماهرانه اي نیاز دارد. مدیران باید ارزش هاي‌ در حال تحول و فناوری هاي‌ پیشرفته را هماهنگ کنند ودر عین حال نیروی کار مولد و متعهد را پرورش دهند.

 


مطالب مشابه: ترفند های آرامش درونی و شادی در محل کار « به خصوص برای کارفرمایان »


 

2. در سال 2023 و پس از آن، روندهایی را که باید مراقب باشید

در سال 2023 و پس از آن، روندهایی را که باید مراقب باشید

از شتاب سریع کار از راه دور تا ادغام فناوری هاي‌ پیشرفته، محل کار با سرعت بی سابقه اي در حال تکامل اسـت. با کنکاش دراین روندها، بهتر می‌توانیم خودرا برای عبور از چالش ها و استفاده از فرصت هاي‌ پیش رو مجهز کنیم.

 

3. کار از راه دور

کار از راه دور

افزایش کار از راه دور کـه با همه ی‌گیری جهانی 2020 تسریع شد، یک تغییر پایدار اسـت. با پیشرفت تکنولوژی، پتانسیل هاي‌ صرفه جویی در هزینه برای کسب و کارها، و کارمندانی کـه بـه دنبال تعادل بین کار و زندگی هستند، کار از راه دور اینجاست کـه بماند. این گرایش مستلزم آشنایی با ابزارهای دیجیتال، سازگاری و ارتباطات مجازی موثر اسـت.

 

4. اتوماسیون و هوش مصنوعی

اتوماسیون و هوش مصنوعی

اتوماسیون و هوش مصنوعی «AI» صنایع را تغییر شکل می دهند، وظایف و نقش هاي‌ شغلی را تغییر می دهند. در حالی کـه برخی مشاغل را جابه‌جا میکنند، فرصت هاي‌ جدیدی را برای افراد ماهر ایجاد میکنند تا با این فناوری ها همکاری کنند.

 

مهارت در هوش مصنوعی و استفاده از این ابزارها بسیار مهم اسـت. با این حال، هوش مصنوعی هنوز در مراحل ابتدایی خود اسـت و زمانی کـه در مورد آینده محل کار صحبت می‌کند، یک شمشیر دولبه اسـت.

 

5. ارتقاء مهارت

ارتقاء مهارت

همان طور کـه فناوری تقاضاهای شغلی را تغییر می دهد، یادگیری مادام العمر حیاتی می‌شود. افراد و شرکت ها باید بر ارتقای مهارت تمرکز کنند تا با تغییرات بازار کار مطابقت داشته باشند. مشاغل کمتر خطی می شوند و بر سازگاری و یادگیری مداوم تأکید میکنند.

 

6. رفاه کارکنان

رفاه کارکنان

سلامت روانی کارکنان در محل کار مورد توجه قرار گرفته اسـت. شرکت‌هاي‌ موفق تشخیص میدهند کـه کارکنان با محتوا و سالم، خلاق‌تر و سازنده‌تر هستند. انتظار افزایش تاکید بر سیاست‌هاي‌ تعادل بین کار و زندگی را داشته باشید – ساعات کاری انعطاف‌پذیر، ابتکارات سلامتی و حمایت از سلامت روان.

 


مطالب مشابه: انواع لباس های مختلف برای انواع محیط کاری


 

7. تاثیر اجتماعی

تاثیر اجتماعی

آینده کار فراتر از فناوری بـه پایداری و تأثیر اجتماعی گسترش مییابد. مصرف کنندگان و کارکنان خواستار تعهد شرکتی بـه دلایل زیست محیطی و اجتماعی هستند. ادغام این اصول در عملیات و فرهنگ کاری بـه شرکت ها مزیت رقابتی می دهد.

 

8. مدل کار ترکیبی

مدل کار ترکیبی

12 مورد از پیشرفت تکنولوژی در محیط کار

دراین دوره جدید کـه کار از راه دور و حضوری ادغام شده‌اند، فراهم کردن شرایط کاری انعطاف‌پذیر برای کارکنان خط مقدم ضروری اسـت. این افراد در زمینه هاي‌ تولیدی و دکتری فعالیت میکنند. این تغییر نشان میدهد کـه چگونه مردم درک کرده‌اند کـه رفتار یکسان با همکاران چقدر مهم اسـت. علاوه بر این، نشان می دهد کـه محل کار برای التیام شرایط برای همه ی کارکنان کار میکند، کـه باید هدف نهایی باشد.

 

9. روندهای کاری جدید چه تأثیری خواهند داشت

روندهای کاری جدید چه تأثیری خواهند داشت

در حالی کـه عصر کنونی و فناوری‌ها بـه پیشرفت خود ادامه می دهند و فرصت‌هاي‌ بیشتری را بـه مردم می دهند، شرکت‌ها برای ادامه فعالیت‌هاي‌ سودآور باید بـه عقب بروند. روندهای جدید در حال حاضر فضای کاری را آن طور کـه ما می شناسیم تغییر شکل می دهند. این‌ها برخی از تغییرات مهمی اسـت کـه بـه دلیل روندهای کاری اخیر اتفاق میوفتد.

 

10. شفافیت بهتر

شفافیت بهتر

در چند سال گذشته، هم کسب‌وکارها و هم مدیران و کارمندان با چالش مشابهی روبه‌رو بوده‌اند: سازگاری با یک محیط کاری جدید. وضعیت غیر معمول رهبران و مدیران کسب و کار را بیشتر نمایان کرد. ارتباط شفاف و باز ضروری شد. مزایای این شفافیت ممکن اسـت کاهش یابد اگر کارفرمایان بـه کار بر روی روش هایي برای بـه اشتراک گذاشتن برنامه ها و اهداف، محاسبه پاداش ها و مزایا و تاکید بر ارتباطات ادامه ندهند.

 

11. مشاغل پیچیده

مشاغل پیچیده

سازمان‌ها با گسترش و تقویت همکاری‌هاي‌ بین شرکتی در بحبوحه مبارزه برای بقا، از قابلیت‌هاي‌ خود استفاده کردند. ادغام ها، اکتساب ها و تنوع جغرافیایی افزایش یافت و رهبران تجاری برای مدیریت و کاهش خطرات وارد بازارهای جدیدی شدند. با این حال، این روابط پیچیده چالش‌هاي‌ آتی بازرسی بر عملکرد، تضمین مهارت‌هاي‌ لازم برای سرمایه‌گذاری‌هاي‌ جدید و ادغام بخش‌هاي‌ مختلف سازمان را بـه همراه دارد.

 

12. تمرکز بهتر روی ارزش ها

تمرکز بهتر روی ارزش ها

سازمان هاي‌ در حال پیشرفت خودرا از طریق تعهد محکم بـه ماموریت خود متمایز خواهند کرد. این شامل یافتن هماهنگی بین رفاه کارکنان، منافع ذینفعان و التیام بهره وری اسـت. برای موفقیت، رهبران کسب و کار باید خاطرجمعی حاصل کنند کـه احساس هدف انها مشهود اسـت، بنابر این، رفتارهایی را پرورش دهند کـه مأموریت آن ها را بـه جلو میبرد. این همسویی در ایجاد نیروی کار متعهد و شهرت مثبت بسیار مهم خواهد بود.

 


مطالب مشابه: چگونه یک روز کاری خوبی را بگذرانیم ؟


 

در پایان

در محیط کار کنونی، پذیرش فناوری ضروری اسـت، نه یک انتخاب. واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، و همچنین فناوری‌هاي‌ دیگری مانند هوش مصنوعی، در آستانه تغییر روش‌هاي‌ کاری و تغییر شکل دادن بـه نحوه اتصال، همکاری و کسب دانش افراد هستند. آینده نه چندان دور دارای پتانسیل نیروی کار فراگیر، متصل و سازگار اسـت.

جدیدترین مطالب سایت