مجموعه : انشا زیبا
بروزرسانی : 11 آذر 1402

بهترین انشاها در مورد حیوانات جنگل برای دانش آموزان

بهترین انشاها در مورد حیوانات جنگل برای دانش آموزان

بهترین انشاها در مورد حیوانات جنگل برای دانش آموزان : ما دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب برای شـما همراهان عزیز گلچینی از بهترین انشا ها در مورد حیوانات جنگل را منتشر کرده ایم.

انشا در مورد حیوانات وحشی و اهلی

جانوران اهلی و جانوران وحشی بخش مهمی از طبیعت و محیط زیست بر روی کره زمین را تشکیل میدهند. وجود هردو گروه از این جانوران برای بقای انسان و محیط زیست امری واجب اسـت. اما برخلاف جانوران اهلی، حیوانات وحشی بـه گونه‌اي آفریده شده‌اند کـه برای حفظ بقای خود باید دور از انسان زندگی کنند. اما حیوانات اهلی از گذشته تا کنون بـه بودن درکنار انسان‌ها و داشتن تعامل با ان‌ها عادت کرده‌اند. ماهیت و طبیعت ان‌ها بـه شکلی اسـت کـه درکنار انسان زندگی بهتری را تجربه می کنند.

1. انشا در مورد حیوانات برای دانش آموزان

انشا در مورد حیوانات برای دانش آموزان

بهترین انشاها در مورد حیوانات جنگل برای دانش آموزان

مقدمه:

انسانها عقل دارند و قدرت اراده و تصمیم گیری در حالی کـه حیوانات غریزه دارند و براساس غریزه خود زندگی می کنند و دست بـه انجام کارها میزنند.

تنه انشاء:

حیوانات زاده شده اند کـه در جنگل زندگی کنند و غذای خودرا تامین کنند کـه این خودش بـه غریزه ایی باز میگردد کـه حیوان از بدو تولد خود در خود پرورانده ودر او وجوددارد، قدرت تصمیم گیری ندارد و نمی تواند احساسات خودرا بـه کار گیرد. او طعمه را می‌بیند و شکارش می کند.

اصلا یکی از تفاوت هاي‌ بارز انسان و حیوان نیز همین اسـت کـه حیوان نمی تواند تصمیم گیری کند زیرا کـه عقلی در سرخود ندارد و این غریزه ي اوست کـه بـه او فرمان می‌دهد بـه زندگیش در جنگل ادامه دهد ودر آنجا شکار می کند و روزی شکار می شود و یا می میرد، چرخه ي طبیعت را آن گونه تشکیل میدهد، حیوان کوچک را حیوان متوسط و ان را حیوان بزرگ تر میخورد.

زندگیش همیشه یکنواخت و روتین اسـت بـه طوری کـه صبح بیدار می شود، بـه شکار میرود و وقتی غذایش را خورد میخوابد همین تکرار هرروز اوست. اما چیزی کـه در او بـه صراحت دیده می شود خوی وحشی اوست.

او در زمان شکار رحم ندارد، بـه این فکر نمیکند کـه طعمه اش مادری اسـت کـه بـه دنبال غذا برای فرزندانش آمده و یا حیوان پیری اسـت کـه قصد گذر کردن دارد. ذاتش وی را وحشی بار آورده و نمیشود کـه این خصلت را کنار بگذارد تا بـه حال شیری را در جنگل دیده اید کـه سلطان جنگل نباشد و چیزی برای شکار نداشته باشد.

نتیجه گیری:

جنگل خانه ي همه ی ي حیوانات اسـت، خانه ي همه ی ي حیوانات اهلی و وحشی اي کـه برای زندگی تلاش می کنند و شکار می کنند. اگر اینطور نبود کـه دیگر نام حیوان را نمی‌گرفتند و وحشی خطابشان نمیکردند.


مطالب مشابه: انشا درباره طبیعت و حفاظت از آن + عکس


2. انشا درباره جانوران اهلی

انشا درباره جانوران اهلی

مقدمه

بـه حیواناتی مانند سگ، گربه، گوسفند، شترمرغ، ماهی، مرغ، خروس، طوطی، بلبل، اردک و غاز حیوانات اهلی میگویند.

بدنه

جانوران اهلی از دیرباز درکنار انسان زندگی کرده‌اند و همواره یکی از بخش‌هاي‌ مهم زندگی بشر بوده‌اند. انسان‌ها جانورانی مانند سگ، گربه، اسب، گاو و … را اهلی کرده و با انها رابطه نزدیک و صمیمانه‌اي برقرار نموده‌اند. جانوران اهلی علاوه بر ایجاد هم‌نشینی و دوستی با انسان، فایده‌هاي‌ دیگری هم در زندگی بشر داشته‌اند. حیوانات اهلی منبع تفریح و شادی برای انسان‌ها هستند.

بازی و ارتباط با ان‌ها باعث کاهش استرس و اضطراب میشود. حضور حیوانات خانگی مانند سگ و گربه حس مسئولیت‌پذیری را در افراد ایجاد میکند. سگ‌هاي‌ آموزش دیده می توانند در نجات جان انسان‌ها در حوادثی مانند زلزله نقش مهمی ایفا کنند. از پشم، گوشت و شیر حیوانات اهلی می توان برای خوردن و آشامیدن استفاده کرد.

سگ‌ها از جمله قدیمی‌ترین جانوران اهلی‌شده توسط انسان هستند.

سگ‌ها جانورانی وفادار، باهوش و شجاع هستند کـه توانایی آموزش دیدن و انجام کارهای متنوعی را دارند. از سگ‌ها میتوان بـه عنوان حیوان نگهبان برای گشتن در طبیعت، نگهبانی، شکار، هدایت گله، نجات جان انسان‌ها، کمک بـه پلیس و البته حیوان خانگی استفاده کرد. سگ‌ها غذای متنوعی میخورند اما بهتر اسـت برای تغذیه ان‌ها از غذا هاي آماده سگ استفاده شود. مراقبت از سگ‌ها شامل واکسن بـه موقع، حمام، آموزش صحیح و بازی برای ان‌هاست.

گربه‌ها هم از دیگر جانوران پرطرفدار اهلی هستند. گربه‌ها جانورانی زیبا، باهوش، کنجکاو و شکارچی هستند. انها بـه خوبی با محیط خانه سازگار میشوند و می توانند حیوان خانگی خوبی باشند. غذای اصلی گربه‌ها گوشت اسـت و باید برای تامین خوراک کافی از غذا هاي ویژه گربه استفاده کرد. مراقبت از گربه‌هاي‌ خانگی هم شامل واکسن، حمام، آموزش و تهیه لوازم بازی اسـت.

اسب‌ها یکی از با ارزش‌ترین جانوران اهلی برای انسان‌ها بوده که بسیار هم باهوش هستند.

از اسب می توان برای حمل و نقل، کشاورزی، ورزش‌هاي‌ سوارکاری و مسابقات استفاده کرد. تغذیه اسب‌ها باید حاوی علوفه و یونجه باشد. نگه داری اسب‌ها نیاز بـه آغل و اصطبل مناسب دارد.

گاو اهلی هم یکی از مهم ترین جانوران برای بشر اسـت. گاو منبع مناسبی برای تامین گوشت، شیر و پوست اسـت. گاوهای نر برای کشاورزی و شخم زدن مزارع مفیدند. غذای گاو طبق معمول علوفه، سبوس و یونجه اسـت. مراقبت از گاو شامل ایجاد محیط نگه داری مناسب، بهداشتی و تغذیه صحیح اسـت.

باوجود تمام فوایدی کـه حیوانات اهلی برای انسان‌ها دارند، اما گاهی اوقات باعث ایجاد مشکلاتی در زندگی افراد می شوند. حیوانات اهلی منبع آلرژی و بیماری برای برخی افراد هستند. مو هاي حیوانات میتواند موجب حساسیت، خارش و آسم شود. نظافت مدفوع و ادرار حیوانات خانگی بـه ویژه در خانه‌هاي‌ آپارتمانی، دشوار و زمان‌بر اسـت. هزینه‌هاي‌ نگه‌داری مانند خرید غذا، وسایل، دارو و واکسن می تواند برای برخی خانواده‌ها سنگین باشد.

محل زندگی حیوانات اهلی با توجه به نوع حیوان متفاوت است:

سگ و گربه: این حیوانات بیشتر در محیط‌هاي‌ شهری و خانه‌ها زندگی میکنند. این موجودات در خانه‌هاي‌ انسان‌ها و محیط اطرافشان بـه اسانی میتوانند زندگی کنند.

اسب: اسب‌ها طبق معمولً در آغل و اصطبل نگه‌داری می شوند. همچنین برای تمرین و حرکت بـه مراتع و محوطه‌هاي‌ باز نیاز دارند.

گاو: گاوها اغلب در اصطبل‌ها و آغل‌هاي‌ مزرعه نگه‌داری می شوند. همچنین روزانه ان‌ها را برای خوردن علوفه بـه مراتع می برند.

گوسفند و بز: این حیوانات هم طبق معمولً در مزرعه و دامداری‌ها پرورش داده می شوند. در شب ان‌ها را بـه آغل و روزها بـه دشت‌ و صحرا میبرند.

خروس و مرغ: در مرغداری‌ها و مزرعه‌ها پرورش داده می شوند. محل نگه داری ان‌ها شامل آغل و حیاط اسـت.

بـه طور کلی حیوانات اهلی در مکان‌هایي زندگی می کنند کـه توسط انسان‌ها برای ان‌ها آماده شده‌اسـت.

نتیجه

در مجموع، جانوران اهلی نقش بسیار مهمی در زندگی بشر ایفا می کنند. انها همراهان خوبی برای انسان‌ها بوده و فواید فراوانی هم دارند. البته نگه‌داری صحیح جانوران اهلی و رفع نیازهای ان‌ها از اهمیت بالایی برخوردار اسـت. حیوانات اهلی می توانند دوست خوبی برای انسان‌ها باشند.

3. انشا در مورد حیوانات

انشا در مورد حیوانات

مقدمه:

حیوانات موجودات زنده‌اي هستند کـه خداوند در زمین قرارداده اسـت و ارزش بالایی برای زمین دارند. جانوران گونه‌هاي‌ مختلفی از قبیل پستانداران، خزندگان، پرندگان، دوزیستان و غیره دارند کـه در خشکی و آب زندگی میکنند.

بدنه:

در قدیم از حیواناتی مانند اسب، الاغ و شتر برای حمل و نقل و حیواناتی نظیر سگ برای محافظت و کمک بـه معلولان و افراد مسن استفاده می‌شده اسـت. حیوانات مخلوقات خداوند هستند و برای کمک بـه محیط زیست آفریده شده‌اند و منبع اصلی تأمین گوشت و لبنیات می‌باشند.

حیوانات توسط ما انسانها بسیار مورد آزار قرار میگیرند. مثلا برخی از ما حیوانات را در قفس نگه داری میکنیم و یا شکارچیان بسیاری از حیوانات را میکشند و از انها برای محصولات مد مانند خز و چرم استفاده میشود.

علاوه براین، حیوانات بـه عنوان دارو یا محصول در آزمایشگاه‌هاي‌ تحقیقاتی مورد آزمایش قرار می گیرند. حیوانات در سیرک‌ها نیز مورد استفاده قرار می گیرند و بـه عنوان سرگرمی و کسب درآمد آموزش می بینند.

حیوانات وحشی را نمی توان رام کرد بـه همین دلیل نمیتوانیم انها را در خانه نگه داری کنیم. این حیوانات در جنگل زندگی میکنند و میتوانیم در باغ وحش یا پارک‌هاي‌ حیات وحش از آن ها دیدن کنیم. فیل‌ها پستانداران بسیار بزرگی بـه رنگ خاکستری هستند و یا گورخر حیوانی وحشی بـه رنگ سیاه و سفید اسـت. در دشت هاي‌ وسیع صدای گورخرها بسیار زیبا اسـت.

زمین نه تنها متعلق بـه انسان‌هاست، بلکه حیوانات نیز بـه اندازه انسان‌ها حق زندگی دراین سرزمین را دارند. بنابر این، ما باید از حیوانات در برابر اذیت و آزار محافظت کنیم. زیرا حیواناتی مانند سگ در نیروهای پلیس استفاده میشود و از حیواناتی نظیر اسب، شتر و فیل بـه عنوان سواری استفاده می شود.

نتیجه:

در هر صورت، حیوانات نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارند، انسان و زمین بیشتر از حیوانات بـه انسان نیاز دارند، نژاد انسان بـه زندگی حیوانات وابسته اسـت وگرنه نمیتواند زنده بماند. بنابر این، این وظیفه ماست کـه از حیوانات در برابر هر نوع آزار و اذیت و کشتاری محافظت کنیم.

4. انشا درباره جانوران وحشی

انشا درباره جانوران وحشی

مقدمه

جانوران وحشی بخش بسیار مهم و تاثیرگذاری از موجودات زنده روی کره زمین هستند کـه در طبیعت زیبا و دور از انسان زندگی می کنند. ان‌ها شامل انواع پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و سایر گونه‌هاي‌ جانوری هستند کـه هر کدام ویژگی‌هاي‌ منحصربه‌فردی دارند. جانوران وحشی در زیستگاه‌هایي متنوع از جنگل‌هاي‌ انبوه گرفته تا دشت‌ها، کوهستان‌ها، بیابان‌ها و مناطق قطبی زندگی می کنند. ان‌ها منابع غذایی متفاوتی دارند ودر طبیعت نقش‌هاي‌ مهمی را ایفا میکنند.

بدنه

پستانداران وحشی شامل گونه‌هاي‌ بسیار متنوعی هستند کـه عبارتند از: خرس‌هاي‌ قطبی، گرگ‌ها، روباه‌ها، شغال‌ها، پلنگ‌ها، خرس گریزلی، خرگوش‌هاي‌ وحشی، لاک‌پشت‌هاي‌ دریایی و صدها گونه دیگر. این حیوانات در طبیعت زیبا و مناطقی دور از خانه‌ي انسان زندگی میکنند. پستانداران کوچک مانند موش و خرگوش از گیاهان و دانه‌ها تغذیه میکنند. پستانداران بزرگ تر مانند گرگ و خرس از گوشت سایر حیوانات تغذیه می کنند

پرندگان وحشی گروه دیگری از جانوران طبیعت هستند کـه در مناطق مختلفی از جنگل‌ها و کوهستان‌ها گرفته تا دشت‌ها و حتی مناطق قطبی یافت می شوند. انواع پرندگان شکاری مانند عقاب‌ها و شاهین‌ها، پرندگان آبزی مانند پلیکان‌ها، پرندگان کوچک مانند سهره و پرندگان بزرگی مثل طاووس و کرکس دراین گروه قرار می گیرند. تغذیه پرندگان وحشی بسته بـه نوع گونه ان‌ها متفاوت اسـت؛ برخی از حشرات و کرم، برخی از ماهی و برخی دیگر از پستانداران کوچک تغذیه میکنند.

دسته دیگری از جانوران وحشی را خزندگان تشکیل میدهند. انواع مارها، مارمولک‌ها، لاک‌پشت‌ها و سوسمارها از این گروه هستند. خزندگان در جنگل‌ها، بیابان‌ها، مناطق مرطوب و حتی دریاها زندگی می کنند. تغذیه ان‌ها بر اساس نوع ان‌ها شامل حشرات، کرم‌ها، ماهی‌هاي‌ کوچک و دوزیستان اسـت. برخی خزندگان مانند مارهای سمی میتوانند برای انسان‌ها خطرناک باشند.

دوزیستان نیز گروهی از جانوران وحشی هستند کـه در آب و اطراف ان زندگی میکنند. قورباغه‌ها و وزغ‌ها از انواع دوزیستان هستند کـه از حشرات و کرم‌ها تغذیه میکنند و نقش مهمی در بازرسی آفات دارند.

برخلاف حیوانات اهلی، زندگی با حیوانات وحشی برای انسان‌ها خطرناک اسـت. حیوانات وحشی باید در محلی دور از انسان زندگی کنند. یکی از علت‌هایي کـه باعث می شود حیوانات وحشی نتوانند درکنار انسان زندگی کنند این اسـت کـه غریزه‌ي این حیوانات علاقه بـه شکار اسـت.

این حیوانات برای شکار آفریده شده‌اند.

بـه همین دلیل برای انسان خطرناک هستند زیرا ممکن اسـت بـه ان‌ها هم آسیب برسانند. تغذیه و نیازهای حیوانات وحشی برای زندگی بـه شکلی اسـت کـه انسان نمیتواند ان‌ها را برطرف کند. بـه همین دلیل باید خودشان در طبیعت و صحرا زندگی کنند تا بـه اسانی غذا برای خوردن شکار کنند.

برخلاف حیوانات اهلی، آموزش بـه حیوانات وحشی بسیار سخت و خطرناک اسـت. از سوی دیگر بعضی از این حیوانات از انسان میترسند و از ان‌ها فراری هستند. این حیوانات نمی توانند با زندگی شهری سازگار شوند و باعث آسیب بـه خانه‌ها و خودروها خواهندشد. از نظر بهداشتی جانوران وحشی میتوانند باعث انتقال بیماری‌هاي‌ مختلف و خطرناکی بـه انسان شوند.

حیوانات وحشی فوایدی هم برای انسان و کره زمین دارند. بعضی از این حیوانات، حشرات و جانواران کوچک‌تر را شکار میکنند و می خورند. اینکار باعث نظارت تعداد جانوران کوچکی شده کـه افزایش بیش از اندازه‌ي ان‌ها باعث اختلال در زندگی انسان‌ها میشود. گوشت و پوست بعضی از حیوانات وحشی برای خوراک و تولید لباس انسان‌ها کاربرد دارند.

نتیجه

در مجموع جانوران وحشی بخش حیاتی و جدایی‌ناپذیر طبیعت و محیط زیست هستند و حفظ ان‌ها برای تداوم زندگی بر روی کره زمین ضروری اسـت. متاسفانه فعالیت‌هاي‌ نادرست انسانی مانند شکار بی‌رویه، آسیب بـه زیستگاه‌ها و آلودگی‌هاي‌ زیست‌محیطی باعث بـه خطر افتادن زندگی بسیاری از جانوران وحشی شده‌اسـت. بنابر این حفاظت جدی از این موجودات و محیط زندگی ان‌ها یک کار مهم برای مراقبت از ان‌ها و تعادل طبیعت بوده کـه نیازمند همکاری انسان‌ها و دولت اسـت.

5. انشا زندگی حیوانات وحشی

انشا زندگی حیوانات وحشی

حیوانات زاده شده اند کـه در جنگل زندگی کنند و غذای خودرا تامین کنند کـه این خودش بـه غریزه ایی باز میگردد کـه حیوان از بدو تولد خود در خود پرورانده ودر او وجوددارد، قدرت تصمیم گیری ندارد و نمی تواند احساسات خودرا بـه کار گیرد. او طعمه را میبیند و شکارش می کند.

اصلا یکی از تفاوت هاي‌ بارز انسان و حیوان نیز همین اسـت کـه حیوان نمی تواند تصمیم گیری کند زیرا کـه عقلی در سرخود ندارد و این غریزه ي اوست کـه بـه او فرمان می‌دهد بـه زندگیش در جنگل ادامه دهد ودر آنجا شکار می کند و روزی شکار می شود و یا می میرد، چرخه ي طبیعت را آن گونه تشکیل میدهد، حیوان کوچک را حیوان متوسط و ان را حیوان بزرگ تر می‌خورد.

زندگیش همیشه یکنواخت و روتین اسـت بـه طوری کـه صبح بیدار می شود، بـه شکار میرود و وقتی غذایش را خورد می‌خوابد همین تکرار هرروز اوست. اما چیزی کـه در او بـه صراحت دیده می شود خوی وحشی اوست. او در زمان شکار رحم ندارد، بـه این فکر نمی‌کند کـه طعمه اش مادری اسـت کـه بـه دنبال غذا برای فرزندانش آمده و یا حیوان پیری اسـت کـه قصد گذر کردن دارد.

ذاتش وی را وحشی بار آورده و نمی‌شود کـه این خصلت را کنار بگذارد تا بـه حال شیری را در جنگل دیده اید کـه سلطان جنگل نباشد و چیزی برای شکار نداشته باشد.

نتیجه گیری:

جنگل خانه ي همه ی ي حیوانات اسـت، خانه ي همه ی ي حیوانات اهلی و وحشی اي کـه برای زندگی تلاش می کنند و شکار می کنند. اگر اینطور نبود کـه دیگر نام حیوان را نمی‌گرفتند و وحشی خطابشان نمیکردند.

6. انشای جالب پسربچه درباره حیوانات «طنز»

انشای جالب پسربچه درباره حیوانات «طنز»

کودکان هم برخی مواقع با صداقت توی دلشان قلم دست می گیرند و انشاهای جالبی مینویسند مثل این انشا درباره حیوانات:

ما حیوانات را خیلی دوست داریم، بابایمان هم همین طور. ما هرروز در مورد حیوانات حرف می‌زنیم، بابایمان هم همین طور.

بابایمان همیشه وقتی با ما حرف میزند از حیوانات هم یاد میکند، مثلا امروز بابایمان دوبار بـه ما گفت؛ توله سگ مگه تو مشق نداری کـه نشستی پای تلوزیون؟و هر وقت ما پول میخواهیم میگوید؛ کره خر مگه من نشستم سر گنج؟

چند روز پیشا وقتی ما با مامانمان و بابایمان می رفتیم خونه عمه زهرا اینا یک تاکسی داشت می زد بـه پیکان بابایمان. بابایمان هم کـه ان روی سگش آمده بود بالا بـه آقاهه گفت؛ مگه کوری گوساله؟ آقاهه هم گفت؛ کور باباته یابو، پیاده می شم همچین می زنمت کـه بـه خر بگی* زن دایی .

بابایمان هم گفت: برو بینیم بابا جوجه و عین قرقی پرید پایین ولی آقاهه از بابایمان خیلی گنده تر بودو بابایمان را مثل سگ کتک زد. بعدش مامانمان بـه بابایمان گفت؛ مگه کرم داری آخه؟ خرس گنده مجبوری عین خروس جنگی بپری بـه مردم؟

7. موضوع انشا یک روز در باغ وحش

موضوع انشا یک روز در باغ وحش

تا بـه حال بـه این فکر کرده اید کـه در باغ وحش‌ها چه می‌گذرد؟ آیا حیوانات ان‌جا خوشحال هستند یا نه؟

روزی بـه همراه خانواده از باغ وحشی دیدن کردیم. در ان جا حیوانات بی‌شماری وجود داشتند کـه با قفس از یک دیگر جدا شده بودند. در لحظه ورود این فکر بـه ذهن من آمد کـه اگرچه قفس هر حیوان اهلی و وحشی با گونه‌هاي‌ مختلف از هم جداست، اما ان‌ها در واقع یک جامعه کوچک از حیواناتی هستند کـه پیوند دوستی بسته‌اند. ان‌ها دراین محیط کوچک مانند یک خانواده می مانند.

در باغ وحش ابتدا از قفس خرس‌ها دیدن کردیم. ان‌ها بسیار خسته بودند و تمام مدتی کـه ان‌ها را تماشا می کردیم بدون هیچ انرژی‌اي، یک گوشه خوابیده بودند. شاید ان‌ها خواب جنگل بی‌نهایت را بـه بیدار ماندن در ان محیط کوچک ترجیح می‌دادند. بعد از خرس‌ها نوبت بـه تماشای میمون‌ها شد. ان‌ها پر جنب و جوش بودند و بـه هر طرف می‌پریدند. از شاخه‌ها بالا می‌رفتند ودر ان قفس کوچک حس مالکیت و برتری می کردند.

از کنار پرندگان که رد می‌شدم برای آن‌ها افسوس می‌خوردم.

چگونه توانسته‌اند موجودات آزادی کـه طعم پرواز را چشیده‌اند، پشت میله‌هاي‌ آهنین حبس کنند؟ ماندن در ان محیط بسته برای موجودی بالدار سخت‌ترین کار ممکن اسـت؛ اما ان‌ها دیگر تسلیم شده بودند.

کمی کـه جلوتر رفتیم با فیل‌ها آشنا شدم. ان‌ها سه نفر بودند، مادر، پدر و یک بچه فیل. جثه فیل‌ها از تمام موجودات دیگر باغ وحش بزرگتر بود. شیرهایی کـه دریک قفس بودند، شکل‌هاي‌ مختلفی داشتند. با توضیحاتی کـه بـه من داده شد، متوجه شدم کـه یکی از ان‌ها نر و دیگر ماده اسـت.

شیر نر قوی تر بودو دور سرش موهایی بـه نام یال داشت. شیر ماده بسیار زیبا بود، او یال نداشت و از این طریق جنسیت او مشخص میشد. شیرهای باغ وحش وحشتناک بـه نظر نمی‌رسیدند. ان‌ها آرام بودند و بیشتر زمان دریک گوشه نشسته بودند.

زمانی کـه برمی‌گشتیم، بـه این نتیجه رسیدم کـه هر موجودی سرنوشتی متفاوت دارد. بعضی حیوانات میتوانند در جنگل بمانند و برخی نیز سرنوشت‌شان این اسـت کـه درون خانه‌هایي بـه نام قفس، زندگی کنند.

8. انشا حیوانات در 100 کلمه

انشا حیوانات در 100 کلمه

سگ ها حیوانات مورد علاقه من هستند. سگ ها حیوانات خانگی هستند. حیوانات چهار پا چهار پا دارند. یک جفت چشم زیبا ان را آراسته اسـت. این حیوان بـه جز دم کوچک و دو گوش، هیچ ویژگی متمایز دیگری ندارد. سگ ها در اشکال و اندازه هاي‌ مختلفی وجود دارند. بدن سگ ممکن اسـت با خز پوشیده شده باشد. رنگ هاي‌ مختلف توسط سگ ها نشان داده می شود. تفاوت در اندازه بین انها وجوددارد.

هیچ چیز مفیدتر و وفادارتر از سگ نیست. شنا برای سگ امکانپذیر اسـت. در همه ی جای دنیا پیدا می شود. عشق زیادی بین ان و اربابش وجوددارد. بـه این ترتیب از ورود سارقان خودرو بـه داخل خانه جلوگیری می کند. دزدان و مجرمان توسط افسران پلیس با استفاده از سگ شناسایی می شوند.

9. انشاء درباره حیوانات برای دانش آموزان راهنمایی

انشاء درباره حیوانات برای دانش آموزان راهنمایی

بعضی از حیوانات کـه می توانند در محیط زندگی انسانها زندگی کنند خطری ندارند حتی انسانها می توانند بـه انها آب و غذا دهند و با آن ها ارتباط برقرار کنند حیوانات اهلی یا دست آموز، غیر وحشی نامیده می شوند بعضی حیوانات کوچک و بعضی دیگر بزرگترند.

گوسفند، بز ،اسب ،الاغ، گاوو سگ در روستاها ودر نزدیک بعضی از شهرها با انسانها زندگی می کنند بعضی از آن ها فایده هاي‌ فراوانی برای ما دارند مانند گاو و گوسفند بعضی از این حیوانات ممکن اسـت بـه قفس یا محل خاصی برای زندگی نیاز داشته باشند مانند ماهیها کـه در آکواریم خانه ها نیز می توانند نگه داری شوند.

بـه کودکان بگویید کـه ما نمی توانیم در آپارتمان و محیط هاي‌ خانگی از حیوانات نگه‌داری کنیم زیرا انها بـه مراقبت خاص نیاز دارند و ممکن اسـت سبب آلودگی محیط زندگی ما بشوند البته نگه‌داری طوطی و بلبل و بعضی پرندگان زیبا در قفس امکان دارد ولی بـه هرحال کودکان باید بدانند ما نباید حیوانات و پرندگان را در قفس نگه‌داری کنیم چون آن ها نیز دوست دارند با دوستان و پرندگان دیگر باشند و آزاد زندگی کنند.

یا بعضی حیوانات بـه کـه بـه آن ها حیوانات وحشی یا غیر اهلی می گویند این حیوانات برای زندگی احتیاج بـه محیط جنگل دارند. آن ها دارای غرایز وحشی هستند حیوانات وحشی با شکار کردن غذای خودرا پیدا می کنند و زندگی در محیط انسانی برایشان نا ممکن یا حتی برای ما خطرناک اسـت، این حیوانت برای چرخه هاي‌ محیط زیست لازم و ضروری اند و برای داشتن زمینی متعادل اهمیت دارند و ما انسانها بایستی از محیط زندگیشان محافظت کنیم چرا کـه انها هم بـه نوعی بـه زندگی در زمین سالم بـه ما کمک می کنند.


مطالب مشابه: 75 واقعیت عجیب درباره حیوانات + عکس


10. انشا درباره جانوران وحشی

انشا درباره جانوران وحشی

مقدمه

جانوران وحشی بخش بسیار مهم و تاثیرگذاری از موجودات زنده روی کره زمین هستند کـه در طبیعت زیبا و دور از انسان زندگی می کنند. ان‌ها شامل انواع پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و سایر گونه‌هاي‌ جانوری هستند کـه هر کدام ویژگی‌هاي‌ منحصربه‌فردی دارند. جانوران وحشی در زیستگاه‌هایي متنوع از جنگل‌هاي‌ انبوه گرفته تا دشت‌ها، کوهستان‌ها، بیابان‌ها و مناطق قطبی زندگی می کنند. ان‌ها منابع غذایی متفاوتی دارند ودر طبیعت نقش‌هاي‌ مهمی را ایفا میکنند.

بدنه

پستانداران وحشی شامل گونه‌هاي‌ بسیار متنوعی هستند کـه عبارتند از: خرس‌هاي‌ قطبی، گرگ‌ها، روباه‌ها، شغال‌ها، پلنگ‌ها، خرس گریزلی، خرگوش‌هاي‌ وحشی، لاک‌پشت‌هاي‌ دریایی و صدها گونه دیگر. این حیوانات در طبیعت زیبا و مناطقی دور از خانه‌ي انسان زندگی میکنند. پستانداران کوچک مانند موش و خرگوش از گیاهان و دانه‌ها تغذیه می کنند. پستانداران بزرگتر مانند گرگ و خرس از گوشت سایر حیوانات تغذیه می کنند.

پرندگان وحشی گروه دیگری از جانوران طبیعت هستند کـه در مناطق مختلفی از جنگل‌ها و کوهستان‌ها گرفته تا دشت‌ها و حتی مناطق قطبی یافت میشوند. انواع پرندگان شکاری مانند عقاب‌ها و شاهین‌ها، پرندگان آبزی مانند پلیکان‌ها، پرندگان کوچک مانند سهره و پرندگان بزرگی مثل طاووس و کرکس دراین گروه قرار میگیرند. تغذیه پرندگان وحشی بسته بـه نوع گونه ان‌ها متفاوت اسـت؛ برخی از حشرات و کرم، برخی از ماهی و برخی دیگر از پستانداران کوچک تغذیه میکنند.

دسته دیگری از جانوران وحشی را خزندگان تشکیل می دهند. انواع مارها، مارمولک‌ها، لاک‌پشت‌ها و سوسمارها از این گروه هستند. خزندگان در جنگل‌ها، بیابان‌ها، مناطق مرطوب و حتی دریاها زندگی میکنند. تغذیه ان‌ها بر اساس نوع ان‌ها شامل حشرات، کرم‌ها، ماهی‌هاي‌ کوچک و دوزیستان اسـت. برخی خزندگان مانند مارهای سمی میتوانند برای انسان‌ها خطرناک باشند.

دوزیستان نیز گروهی از جانوران وحشی هستند کـه در آب و اطراف ان زندگی میکنند. قورباغه‌ها و وزغ‌ها از انواع دوزیستان هستند کـه از حشرات و کرم‌ها تغذیه میکنند و نقش مهمی در بازرسی آفات دارند.

برخلاف حیوانات اهلی، زندگی با حیوانات وحشی برای انسان‌ها خطرناک اسـت. حیوانات وحشی باید در محلی دور از انسان زندگی کنند. یکی از علت‌هایي کـه باعث میشود حیوانات وحشی نتوانند درکنار انسان زندگی کنند این اسـت کـه غریزه‌ي این حیوانات علاقه بـه شکار اسـت. این حیوانات برای شکار آفریده شده‌اند.

بـه همین دلیل برای انسان خطرناک هستند زیرا ممکن اسـت بـه ان‌ها هم آسیب برسانند. تغذیه و نیازهای حیوانات وحشی برای زندگی بـه شکلی اسـت کـه انسان نمیتواند ان‌ها را برطرف کند. بـه همین دلیل باید خودشان در طبیعت و صحرا زندگی کنند تا بـه اسانی غذا برای خوردن شکار کنند.

برخلاف حیوانات اهلی، آموزش به حیوانات وحشی بسیار سخت و خطرناک است.

از سوی دیگر بعضی از این حیوانات از انسان می ترسند و از ان‌ها فراری هستند. این حیوانات نمیتوانند با زندگی شهری سازگار شوند و باعث آسیب بـه خانه‌ها و خودروها خواهندشد. از نظر بهداشتی جانوران وحشی میتوانند باعث انتقال بیماری‌هاي‌ مختلف و خطرناکی بـه انسان شوند.

حیوانات وحشی فوایدی هم برای انسان و کره زمین دارند. بعضی از این حیوانات، حشرات و جانواران کوچک‌تر را شکار میکنند و میخورند. اینکار باعث نظارت تعداد جانوران کوچکی شده کـه افزایش بیش از اندازه‌ي ان‌ها باعث اختلال در زندگی انسان‌ها می شود. گوشت و پوست بعضی از حیوانات وحشی برای خوراک و تولید لباس انسان‌ها کاربرد دارند.

نتیجه

در مجموع جانوران وحشی بخش حیاتی و جدایی‌ناپذیر طبیعت و محیط زیست هستند و حفظ ان‌ها برای تداوم زندگی بر روی کره زمین ضروری اسـت. متاسفانه فعالیت‌هاي‌ نادرست انسانی مانند شکار بی‌رویه، آسیب بـه زیستگاه‌ها و آلودگی‌هاي‌ زیست‌محیطی باعث بـه خطر افتادن زندگی بسیاری از جانوران وحشی شده‌اسـت. بنابر این حفاظت جدی از این موجودات و محیط زندگی ان‌ها یک کار مهم برای مراقبت از ان‌ها و تعادل طبیعت بوده کـه نیازمند همکاری انسان‌ها و دولت اسـت.

11. انشا در مورد حیوانات  وحشی

انشا در مورد حیوانات  وحشی

مقدمه:

حیوانات یکی از بزرگ ترین شاهکارهای خداوند روی زمین هستند. حیوانات نقش بسیار مهم و حیاتی در زندگی انسان‌ها دارند. ممکن اسـت متوجه نباشیم کـه حیوانات چقدر بر زندگی ما تأثیر می گذراند. اما اول و مهمتر از همه ی، حیوانات بـه انسان‌ها محبت میکنند و میتوانند بهترین دوستان در زندگی ما باشند.

ما از حیواناتی مانند سگ، گربه، خوکچه هندی و غیره بـه عنوان حیوان خانگی نگه‌داری میکنیم. معلممان میگفت، داشتن حیوان خانگی راهی عالی برای آموزش مهارت‌هاي‌ مراقبت از کودک اسـت. زیرا عشق بـه موجودات زنده را در میان کودکان تلقین می کند.

می‌توان گفت سگ‌ها وفادارترین حیوانات جهان هستند.

فیل‌ها در کشورهایی مانند ویتنام، کامبوج، تایلند و آفریقای جنوبی برای حمل بار استفاده می شوند. از حیواناتی مانند جغد در صنعت کشاورزی برای بازرسی آفات استفاده می شود و اسب و گاو بـه کشیدن گاوآهن برای کشاورزی کمک می کنند.

اگر حیوانات منقرض شوند، نسل‌هاي‌ آینده فرصت دیدن جانوران را نخواهند داشت و فقط میتوانند حیوانات خاص را بـه صورت مجازی از طریق کتاب یا آنلاین مشاهده کنند. حیوانات تنوع غذایی ما رابا بسیاری از محصولات مغذی مانند گوشت، تخم مرغ و شیر افزایش می دهند. در حقیقت حیوانات در مقایسه با سبزیجات منابع پروتئین و چربی اصلی غذایی ما هستند.

نتیجه:

در نتیجه، حیوانات برای انسان مهم هستند، حفاظت از حقوق حیوانات وظیفه ما انسان‌ها اسـت. همانگونه کـه حیوانات از بسیاری جهات بـه انسان‌ها کمک میکنند، در عوض، انسان‌ها نیز باید بـه درستی از آن ها مراقبت کنند.

12. انشا درباره حیوانات طبیعت

انشا درباره حیوانات طبیعت

مقدمه:

حیوانات، بخشی از طبیعت هستند و نقش مهمی در حفظ تعادل اکوسیستم ایفا می کنند. انها، با خوردن گیاهان و حیوانات دیگر، چرخه غذایی را حفظ می کنند. همچنین، حیوانات، بـه گرده افشانی گیاهان و پخش بذر کمک می کنند.

بدنه:

حیوانات، از نظر زیبایی نیز دارای تعداد زیادی هستند. آن ها، می توانند بـه زیبایی طبیعت کمک کنند و باعث لذت انسانها شوند. حیوانات، موجوداتی شگفت انگیز هستند. بـه عنوان مثال، حیوانات، می توانند در محیط هاي‌ مختلف زندگی کنند. برخی از حیوانات، در بیابان هاي‌ خشک زندگی می کنند، در حالی کـه برخی دیگر در آب هاي‌ سرد زندگی می کنند.

انسانها ، باید از حیوانات مراقبت کنند و از انها محافظت کنند. آن ها، نباید بـه حیوانات آسیب بزنند و باید بـه آن ها احترام بگذارند.

برخی از وظایف انسان ها در قبال حیوانات عبارتند از:

  • غذا، آب و سرپناه برای حیوانات.
  • محافظت از حیوانات در برابر خطرات.
  • جلوگیری از آزار و اذیت حیوانات.
  • آموزش کودکان در مورد رفتار با حیوانات.
  • حمایت از سازمان هاي‌ حفاظت از حیوانات.

نتیجه:

انسانها ، باید از حیوانات مراقبت کنند و از آن ها محافظت کنند. انسانها ، نباید بـه حیوانات آسیب بزنند و باید بـه انها احترام بگذارند.

13. انشا 200 کلمه ای در مورد حیوانات

انشا 200 کلمه ای در مورد حیوانات

حیوانات زیادی روی زمین زندگی می کنند. همراه یک مرد، آن ها همیشه درکنار او هستند. انواع مختلفی از حیوانات وجوددارد. دوزیستان برای جذب و تنفس پوست نازکی دارند. یک مثال می تواند قورباغه یا وزغ باشد. پستانداران خونگرم مانند شیر، ببر و خرس دارای خز و پوششی از خز هستند. تخم‌ها توسط خزندگان می گذراند و خون سردی دارند. بـه عنوان مثال، مارها و تمساح ها خزندگان هستند. قلمرو حیوانات شامل حشرات و پرندگان اسـت.

محیط زیست ما از حیوانات سود می‌برد. انها علاوه بر تغذیه برای خاک، غذا را نیز تامین می کنند. جمعیت حیوانات توسط شکارچیانی مانند شیر و ببر نظارت می شود. علاوه بر این‌که در کشاورزی مفید هستند، در سایر زمینه ها نیز مفید هستند. با این حال، خطر انقراض در برابر حیوانات وجوددارد.

با ساختن خانه ها و کارخانه ها توسط انسانها ، بسیاری از جنگل ها از بین می‌روند و باعث می شوند حیوانات خانه هاي‌ خودرا از دست بدهند. چرم، خز و عاج توسط شکارچیان از حیوانات دزدیده می شود. هنگامی کـه حیوانات در قفس قرار می گیرند و از زیستگاه خود دور می شوند، سلامتی آن ها تأثیر منفی میگذارد. برای حیواناتی کـه در آب هاي‌ آلوده بـه مواد مضر زندگی می کنند مضر اسـت.

حیوانات بخشی از زمین هستند و باید از انها محافظت کرد زیرا بـه انها نیز تعلق دارد. انسانها برای همنشینی بـه انها وابسته اند. بـه منظور انتشار پیام حفظ حیات وحش، ما هر سال در سوم مارس روز جهانی حیات وحش را جشن میگیریم.

14. انشا در مورد حیوانات جنگل

انشا در مورد حیوانات جنگل

مقدمه:

حیوانات، موجودات زنده هستند کـه بعضی از انها درکنار انسانها زندگی می کنند. انها، نقش مهمی در زندگی انسانها دارند و می توانند بـه عنوان همدم و دوست انسان باشند.

بدنه:

حیوانات، می توانند بـه انسانها در کارهای مختلف کمک کنند. بـه عنوان مثال، سگ ها می توانند بـه عنوان نگهبان، حیوانات خانگی و حتی برای کمک بـه افراد مورد استفاده قرار گیرند. اسب ها نیز می توانند برای حمل و نقل، کشاورزی و حتی مسابقات استفاده شوند.

حیوانات، می توانند بـه انسانها در زمینه هاي‌ علمی نیز کمک کنند. بـه عنوان مثال، میمون ها برای تحقیقات دکتری استفاده می شوند. همچنین، حیوانات دریایی بـه انسانها در اقیانوس ها کمک کنند. حیوانات، می توانند بـه انسانها در زمینه هاي‌ تفریحی کمک کنند. بـه عنوان مثال، اسب ها برای سوارکاری، سگ ها برای بازی و حیوانات خانگی برای نگه داری استفاده می شوند.

نتیجه:

حیوانات، موجوداتی دوست داشتنی و مهربان هستند. انها می توانند بـه انسانها در زندگی روزمره کمک کنند و باعث شادی و نشاط آن ها شوند.

15. انشا درباره آزار دادن حیوانات

انشا درباره آزار دادن حیوانات

مقدمه:

حیوانات موجودات زنده‌اي هستند کـه خداوند در زمین قرارداده اسـت و ارزش بالایی برای زمین دارند. جانوران گونه‌هاي‌ مختلفی از قبیل پستانداران، خزندگان، پرندگان، دوزیستان و غیره دارند کـه در خشکی و آب زندگی میکنند.

در قدیم از حیواناتی مانند اسب، الاغ و شتر برای حمل و نقل و حیواناتی نظیر سگ برای محافظت و کمک بـه معلولان و افراد مسن استفاده می‌شده اسـت. حیوانات مخلوقات خداوند هستند و برای کمک بـه محیط زیست آفریده شده‌اند و منبع اصلی تأمین گوشت و لبنیات می‌باشند.

حیوانات توسط ما انسانها بسیار مورد آزار قرار می گیرند. مثلا برخی از ما حیوانات را در قفس نگه داری می کنیم و یا شکارچیان بسیاری از حیوانات را میکشند و از آن ها برای محصولات مد مانند خز و چرم استفاده میشود. علاوه براین، حیوانات بـه عنوان دارو یا محصول در آزمایشگاه‌هاي‌ تحقیقاتی مورد آزمایش قرار میگیرند. حیوانات در سیرک‌ها نیز مورد استفاده قرار میگیرند و بـه عنوان سرگرمی و کسب درآمد آموزش میبینند.

حیوانات وحشی را نمیتوان رام کرد بـه همین دلیل نمیتوانیم آن ها را در خانه نگه‌داری کنیم. این حیوانات در جنگل زندگی میکنند و می توانیم در باغ وحش یا پارک‌هاي‌ حیات وحش از انها دیدن کنیم. فیل‌ها پستانداران بسیار بزرگی بـه رنگ خاکستری هستند و یا گورخر حیوانی وحشی بـه رنگ سیاه و سفید اسـت. در دشت هاي‌ وسیع صدای گورخرها بسیار زیبا اسـت.

زمین نه تنها متعلق بـه انسان‌هاست، بلکه حیوانات نیز بـه اندازه انسان‌ها حق زندگی دراین سرزمین را دارند. بنابر این، ما باید از حیوانات در برابر اذیت و آزار محافظت کنیم. زیرا حیواناتی مانند سگ در نیروهای پلیس استفاده می شود و از حیواناتی نظیر اسب، شتر و فیل بـه عنوان سواری استفاده میشود.

نتیجه:

در هر صورت، حیوانات نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارند، انسان و زمین بیشتر از حیوانات بـه انسان نیاز دارند، نژاد انسان بـه زندگی حیوانات وابسته اسـت وگرنه نمی تواند زنده بماند. بنابر این، این وظیفه ماست کـه از حیوانات در برابر هر نوع آزار و اذیت و کشتاری محافظت کنیم.

16. انشا حیوانات در 300 کلمه

انشا حیوانات در 300 کلمه

انسان از قدیم الایام با حیوانات همراه بوده اسـت. گونه ها حیوانات را بـه پادشاهی طبقه بندی می کنند. گونه ها بـه طور گسترده اي متفاوت هستند. انها از طریق پوست نازک خود تنفس می کنند و بـه یک محیط مرطوب نیاز دارند. قورباغه ها، سمندرها، وزغ ها و سسیلیان نمونه هایي از دوزیستان هستند.

مهره داران خونگرم پستاندارانی هستند. علاوه بر غدد پستانی، ماده ها پوسته اي از خز دارند کـه از ان برای تغذیه بچه هاي‌ خود استفاده می کنند. یک پستاندار می تواند گوشتخوار، خرس، جونده و غیره باشد. کروکودیل ها و مارها خزندگانی هستند کـه مهره داران هستند اما سیستم خون سرد دارند و تخم می گذارند. گونه هاي‌ مختلف جانوران شامل حشرات و پرندگان هستند.

تعادل اکولوژیکی توسط حیوانات حفظ می شود. تغذیه از گیاهان بـه نظارت رشد و بازرسی جمعیت کمک می کند. علاوه بر مرغ و لبنیات، گوشت نیز توسط حیوانات تولید می شود. چندین حیوان زیستگاه خودرا بـه دلیل قطع جنگل ها از دست داده اند. چرم از تمساح، خز از شیر و خرس، عاج از فیل و عاج عاج از فیل برداشت می شود.

محصور کردن انها و دور نگه داشتن انها از زیستگاه انها برای رفاه حیوانات مضر اسـت. حیات دریایی تحت تأثیر آب هاي‌ آلوده قرار میگیرد. سازمان هایي مانند PETA و WWF حفاظت از حیوانات را ترویج می کنند و آگاهی را گسترش می دهند. پروژه ببر و پروژه فیل دو پروژه حفاظت از حیات وحش هستند کـه توسط دولت هند انجام شده اسـت.

در سومین شنبه ماه مارس هر سال، روز جهانی حیات وحش گرامی داشته می شود. برای دستیابی بـه اهداف توسعه پایدار، سازمان ملل متحد ترویج توسعه پایدار را از طریق موضوع 2020؛ “تداوم همه ی حیات بر روی زمین” انتخاب کرده اسـت.

17. انشا در مورد حیوانات

انشا در مورد حیوانات

مقدمه:

حیوانات، بخشی از طبیعت هستند و نقش مهمی در حفظ تعادل اکوسیستم ایفا می کنند. آن ها، با خوردن گیاهان و حیوانات دیگر، چرخه غذایی را حفظ می کنند. همچنین، حیوانات، بـه گرده افشانی گیاهان و پخش بذر کمک می کنند.

بدنه:

حیوانات، از نظر زیبایی نیز دارای تعداد زیادی هستند. آن ها، می توانند بـه زیبایی طبیعت کمک کنند و باعث لذت انسانها شوند. حیوانات، موجوداتی شگفت انگیز هستند. بـه عنوان مثال، حیوانات، می توانند در محیط هاي‌ مختلف زندگی کنند. برخی از حیوانات، در بیابان هاي‌ خشک زندگی می کنند، در حالی کـه برخی دیگر در آب هاي‌ سرد زندگی می کنند.

انسانها ، باید از حیوانات مراقبت کنند و از انها محافظت کنند. آن ها، نباید بـه حیوانات آسیب بزنند و باید بـه انها احترام بگذارند. برخی از وظایف انسانها در قبال حیوانات عبارتند از:

  • غذا، آب و سرپناه برای حیوانات.
  • محافظت از حیوانات در برابر خطرات.
  • جلوگیری از آزار و اذیت حیوانات.
  • آموزش کودکان در مورد رفتار با حیوانات.
  • حمایت از سازمان هاي‌ حفاظت از حیوانات.

نتیجه:

انسانها ، باید از حیوانات مراقبت کنند و از آن ها محافظت کنند. انسانها ، نباید بـه حیوانات آسیب بزنند و باید بـه آن ها احترام بگذارند.

18. انشا درباره دوستی حیوان و انسان

انشا درباره دوستی حیوان و انسان

مقدمه:

حیوانات، موجودات زنده هستند کـه بعضی از انها درکنار انسانها زندگی می کنند. آن ها، نقش مهمی در زندگی انسانها دارند و می توانند بـه عنوان همدم و دوست انسان باشند.

بدنه:

حیوانات، می توانند بـه انسانها در کارهای مختلف کمک کنند. بـه عنوان مثال، سگ ها می توانند بـه عنوان نگهبان، حیوانات خانگی و حتی برای کمک بـه افراد مورد استفاده قرار گیرند. اسب ها نیز می توانند برای حمل و نقل، کشاورزی و حتی مسابقات استفاده شوند.

حیوانات، می توانند بـه انسانها در زمینه هاي‌ علمی نیز کمک کنند. بـه عنوان مثال، میمون ها برای تحقیقات دکتری استفاده می شوند. همچنین، حیوانات دریایی بـه انسانها در اقیانوس ها کمک کنند. حیوانات، می توانند بـه انسانها در زمینه هاي‌ تفریحی کمک کنند. بـه عنوان مثال، اسب ها برای سوارکاری، سگ ها برای بازی و حیوانات خانگی برای نگه داری استفاده می شوند.

نتیجه:

حیوانات، موجوداتی دوست داشتنی و مهربان هستند. آن ها می توانند بـه انسانها در زندگی روزمره کمک کنند و باعث شادی و نشاط انها شوند.


مطالب مشابه: دانستنی های جالب و خواندنی از دنیای حیوانات «2»


در پایان

زندگی طبیعی موجودات مختلف باهم متفاوت اسـت. این تفاوت در حیوانات گاهی بـه حدی اسـت کـه از دانستن انها شگفت زده میشویم.

حیوانات زاده شده اند کـه در جنگل زندگی کنند و غذای خودرا تامین کنند کـه این خودش بـه غریزه ایی باز می‌گردد کـه حیوان از بدو تولد خود در خود پرورانده ودر او وجوددارد، قدرت تصمیم گیری ندارد و نمی تواند احساسات خودرا بـه کار گیرد. او طعمه را می‌بیند و شکارش می کند.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت