مجموعه : انشا زیبا

انشاء زیبا درباره کره زمین (زمین پاک و محیط زیست)

انشاء زیبا درباره کره زمین (زمین پاک و محیط زیست)

انشا درباره کره زمین و روز زمین پاک

کره زمین جایی اسـت کـه همه ی افراد در سراسر جهان ممکن اسـت گاهی ان را نادیده بگیرند و فراموش کنند. اما بهتر اسـت همه ی ما بـه یاد داشته باشیم کـه تنها یک زمین داریم و وظیفه داریم از ان محافظت کنیم. زمین آخرین زیستگاه انسان برای زندگی می باشد و اگر ان را حفظ نکنیم دچار سختی هاي‌ بزرگ و مشکلات عظیمی خواهیم شد.

زمانی کـه کره زمین را نابود کنیم ادامه زندگیمان نیز نابود خواهد شد. اگر منابع این کره خاکی و اکسیژن ان بـه پایان برسند اتفاقات بدی برای بشر رخ خواهد داد کـه هیچ راه نجاتی برای ان ها نیست. با نگاه کردن بـه ماکت کره زمین در می‌یابیم کـه بخش عظیم و بزرگی از زمین آب اسـت کـه وظیفه داریم از این منابع محافظت کنیم.

انشا زیبا و احساسی درباره کره زمین

در صورتی کـه گیاهان و پوشش هاي‌ طبیعی روی زمین از بین بروند آینده بسیار بدی در انتظار انسان خواهد بود. بشر با شهرک سازی در حاشیه روستاها و کوهپایه ها و سواحل دریا باعث شده پوشش هاي‌ گیاهی تا حد زیادی از بین بروند. این پوشش ها بـه عنوان یک سد محافظ در مقابل سیل و سونامی می باشند و زمانی کـه از بین بروند اتفاقات خوبی در انتظار بشر نیست.

علاوه بر این انسانها موجب شده اند کـه دمای هوای کره زمین رو بـه بالا رفتن رود. بالا رفتن دما موجب میشود کـه یخ هاي‌ قطبی آب شده و سطح آب اقیانوس ها بالا بیاید. زمانی کـه این یخ ها آب شوند قسمت هایي از کره زمین بـه زیر آب رفته و این بـه معنی مرگ دسته جمعی بسیاری از موجودات زنده و انسانها می‌باشد.


مطلب مرتبط: گلچینی از 15 انشا جالب در مورد آدم فضایی ها برای دانش آموزان


از دیگر مطالب مهم در مورد این کره خاکی پایان رسیدن منابع تجدید ناپذیر و مهم اسـت. نفت و گازی کـه باعث پیشرفت هاي‌ بزرگی در زندگی انسانها شده اسـت رو بـه پایان شدن اسـت. این منابع تجدید ناپذیر برای تشکیل دوباره میلیون‌ها سال طول میکشد تا مجددا بازسازی شود. بشر موظف اسـت کـه ز این منابع گرانبها محافظت کرده و جایگزینی برای ان ها پیدا کند. اما تا کنون این اتفاق رخ نداده و نگرانی هاي‌ برای اغلب افراد بـه وجود آورده اسـت.

کره زمین بـه یک‌باره بـه وجود آمده اسـت و اگر افراد بـه درستی از ان استفاده نکنند بـه یک‌بار هم از بین می‌رود. از بین رفتن این کره خاکی بـه نفع هیچ یک از انسانها می باشد. زیرا هیچگونه جایگزینی برای زمین نیست و زمانی کـه زمین آلوده شود و از بین برود چرخه طبیعت و زندگی انسان نیز رو بـه نابودی می‌رود.

انشا درباره کره زمین

انشا تخیلی در مورد کره زمین

زندگی در حالتی بسیار آرام و عالی در کره زمین جریان دارد. همه ی ي مردم بـه زندگی روزمره و زندگی عادی خود مشغول هستند. هیچ کس توجهی بـه وضعیت و منابع کره زمین ندارد. همه ی مردم فراموش شان شده کـه در کجا زندگی می‌کنند و باید مواظب ان باشند بیشتر افراد بدون توجه بـه آینده بـه زمین صدمه میزنند و و متوجه نیستند زمانی کـه زمین نباشد زندگی برای ان ها وجود نخواهد داشت.

در یکی از اینروزها کـه زمین از دست ظلم زمینیان بـه تنگ بیاید بـه کوه هاي‌ بزرگ و استوار خود فرمان میدهد کـه بیشتر از این وضعیت را تحمل نکنند ودر مقابل بشر طغیان کنند. زمین دارای ۵ فرمانده طبیعی کوه، باد، باران، آتش و خاک می باشد و ان ها فرمان زمین را لازم الاجرا تشخیص می‌دهند.

زمانی کـه جنگ آغاز شود کوه هاي‌ بلندی کـه در جهان قراردارند شروع بـه غرش را ناگهانی میکنند. بـه طوری کـه گوش انسانها از شنیدن این غرش کر می‌شود و چشم ها طاقت دیدن این همه ی وحشت را ندارند. از درون کوه هایي کـه بـه ان ها فرمان جنگ داده شده آتش پایین می‌آید و اطراف شهر ها را میگیرد. با این کـه زمین ابتدا اعلام جنگ کرد اما بشر مقصر اصلی این طغیان خواهد بود.

دراین زمان کـه همه ی مردم ترسیده اند و بـه مخفیگاه ها پناه میبرند. زمین آذوقه هایش را از ساکنان خود پنهان میکند. اما بعد از چند روز و وحشت مردم کره زمین فرمان عقب نشینی می‌کند و بـه فرمانده باد دستور میدهد کـه آتش ها را خاموش کنند. سپس بـه باران دستور می‌دهد بار دیگر بر زمین ببارد و نعمت هایش را برای مردمان نمایان کند.

خاک نیز مواد مضر را در خود حل کرده و کوه هاي‌ جدیدی خواهد ساخت. با توجه بـه این تفاسیر ما باید قدر کره زمین را بدانیم و نسبت بـه حفظ ان تلاش کنیم. زیرا اگر طبیعت از دست ما خسته شود فرمان طغیان میدهد و زندگی انسانها را محدود میکند.

انشا تخیلی در مورد کره زمین

انشا برای کره زمین

با پیشرفت علم انسانها همیشه بـه دنبال سیاره اي مانند سیاره زمین بودند کـه انسان بتواند در ان حیات داشته باشد. اما تا کنون هیچ جایی پیدا نشده کـه مانند زمین بتواند جایگاه مناسبی برای انسانها باشد زمین پر از نشانه هاي‌ حیات و زندگی برای انسانها اسـت و هر چیزی کـه یک انسان برای ادامه زندگی بـه ان احتیاج دارد در ان موجود اسـت.

این سیاره زیبا و آبی رنگ گیاهان حیوانات و هوای مورد نیاز انسانها را تامین میکند. انسانها فقط یک کره زمین دارند و ان سیاره اي اسـت کـه خداوند سخاوتمندانه بـه ما هدیه کرده اسـت. این سیاره هر لحاظ برای بشر کافی و مناسب اسـت و ساکنان موجود در ان می‌توانند از نعمت هاي‌ بی پایان ان استفاده کند.

اگر کمی سیاره آبی رنگ ما بـه خورشید نزدیک تر بود بـه یک زمین داغ و بی آب و علف تبدیل می شد کـه سکونت در ان بسیار سخت می شد. همچنین اگر مقداری دور تر بود تمام آب هاي‌ سیاره ما یخ می زد و ما نمی توانستیم بـه حیات خود ادامه دهیم.


مطلب مرتبط: 50 واقعیت جالب و ضروری درباره زمین


انشا برای کره زمین

انشاء زیبا درباره کره زمین

بنابر این موارد می‌توانیم بگوییم زمین در بهترین جایگاه خود قرار دارد و جزئی از یک چرخه بزرگ اسـت کـه زندگی را برای ما ممکن می سازد. اما بر همه ی ما واجب اسـت کـه از زمینی کـه داریم بـه خوبی مراقبت کنیم. زیرا در تمام کهکشان فقط یک زمین وجوددارد کـه میتوان در ان سکونت کرد و بدون آسیب دیدن زندگی نمود.

زمانی کـه ما بـه سیاره زمین آسیب بزنیم نخستین کسی کـه از این آسیب ها زیان می‌بیند خود ما هستیم و این ما هستیم کـه در نهایت از بین میرویم. اگر مراقبت از زمین الان شروع نشود بی شک در آینده اي نزدیک همه ی ما با عواقب ترسناک ان روبه‌رو خواهیم شد. هر چند همین حالا نیز ما شاهد آسیب هایي هستیم کـه تا کنون بـه طبیعت زده ایم.

امروزه آب هاي‌ کره زمین در حال بالا آمدن اسـت کـه نتیجه آب شدن یخ هاي‌ قطبی هستند. علاوه بر این با آلوده کردن اقیانوس ها موجب شده ایم کـه بسیاری از گونه هاي‌ آبزی آلوده شده و از بین بروند. فعالیت هاي‌ انسانی باعث آلودگی شدید هوا شده ودر نهایت لایه اوزون را تخریب کرده اسـت. زمانی کـه ما این تغییرات را مشاهده میکنیم می‌توانیم بفهمیم کـه رفتار انسان با این کره خاکی اصلاً درست نبوده و آسیب هاي‌ بسیاری بـه ان زده اسـت.

در صورتی کـه این رفتارها اصلاح نشده و تغییر نکنند سیاره، تمام انسانها و موجودات ان را از بین خواهند رفت. ما در برابر این کره خاکی مسئولیم و باید ان را سالم بـه دست آینده گان برسانیم.

انشا درباره کره زمین با محتوایی جذاب

انشا درباره کره زمین با محتوایی جذاب

کره زمین از لایه هاي‌ متفاوتی تشکیل شده اسـت. این لایه ها با یک آرایش جذاب و خاص درکنار یک دیگر قرار گرفته و زمین ما را ساخته اند. هر لایه دارای خاصیت هاي‌ زمین شناسی، زیستی و شیمیایی متفاوتی اسـت. زمانی کـه از هر لایه ان عبور میکنیم لایه بعدی دما و فشار متفاوتی را دارا اسـت.

انسان هایي کـه بر روی کره زمین ساکن هستند باید مراقب این کره خاص و دوست داشتنی کـه با ظرافت ساخته شده اسـت باشند. زیرا آسیب بـه ان؛ آسیب جدی بـه زندگی خودشان می باشد. بسیاری از رفتار هاي‌ انسانها باعث بـه خطر افتادن کره زمین شده اسـت.

استفاده بی رویه اي کـه افراد از وسایل نقلیه شخصی دارند باعث تولید دود و آلودگی هاي‌ بسیاری میشود کـه بـه لایه اوزون آسیب می‌رساند. استفاده از مواد پلاستیکی و پلاستیک ها همچنین مصرف گرایی و آتش زدن جنگل ها باعث نابودی هرچه بیشتر کره زمین می‌شود.

نگهداری از کره زمین

انسان با بازیافت نکردن زباله ها رفتار خشونت آمیز با گیاهان و حیوانات در طول زمان منجر بـه نابودی کره زمین میشود. اکنون کـه همه ی جهان در مسیر پیشرفت و تکنولوژی هستند روز بـه روز زمین در دسترس آسیب هاي‌ بیشتری قرار میگیرد.

برای هر یک از ما لازم اسـت کـه از طبیعت نگه داری و مراقبت کنیم و ان را برای آیندگان نجات دهیم. گرچه مراقبت از کره زمین وظیفه اصلی افراد قدرت مند و دولت مردان دنیاست اما هر یک از افرادی کـه دراین کره زندگی میکنند باید برای پاک نگه داشتن ان تلاش کنند و جلوی آلودگی ان را بگیرند.

کره خاکی کـه ما در ان زندگی میکنیم با تمام سیارات دیگر تفاوت دارد. در جو این کره اکسیژن وجوددارد و بـه همین دلیل زندگی کردن در ان برای انسان امکان‌پذیر اسـت. کره زمین از هر لحاظ از ما مراقبت میکند و هر انچه کـه دارد را در اختیار ما قرار داده اسـت.

بنابر این وظیفه ما اسـت کـه از او متقابلاً مراقبت کرده و با زمین مهربان باشیم. ما تنها ساکنان این کره خاکی نیستیم بلکه موجودات زنده دیگری نیز دراین کره خانه دارند و نسبت بـه ان حق و حقوقی دارند.انسانها نباید با خودخواهی زمین را نابود کند و حق و حقوق ان ها را نقض نمایند. همه ی ما ساکن یک کشتی هستیم و اگر قسمتی از ان را سوراخ کنیم بی شک همه ی ي ما غرق خواهیم شد. لازم اسـت همه ی انسانها برای آبادانی و حفظ کره زمین تلاش کنند.

انشای زیبا در مورد کره زمین

انشای زیبا در مورد کره زمین

کره زمین خانه و مکان زندگی همه ی موجودات زنده از گیاهان گرفته تا حیوانات و انسانها می باشد. همه ی ما فقط همین یک خانه را برای زندگی کردن و زیستن داریم. بنابر این لازم اسـت در مقابل ان وظایف خودرا بـه درستی انجام داده و از خانه خود بـه درستی محافظت و مراقبت کنیم.

در تمام جهان هستی تنها یک کره زمین وجوددارد کـه میتواند مکان مناسبی برای زندگی انسانها باشد. اما در طول سالیان گذشته انسان با کارهایی کـه انجام داده باعث آسیب دیدن زمین شده اسـت. از جمله مشکلاتی کـه انسان برای زمین بـه وجود آورده آلودگی هوا، گرم شدن هوا، کاهش بارندگی و مصرف بی رویه منابع طبیعی می‌باشد.اینکار ها موجب بـه خطر افتادن کره زمین در نتیجه بـه خطر افتادن زندگی همه ی مردم شده اسـت. اگر انسانها بـه همین روال ادامه دهند و از خانه خود مراقبت نکنند بـه زودی ان را از دست میدهند.

علاوه بر این نسل آینده را در حسرت نعمت هایي کـه الان در زمین وجود داشته می گذارند. زمین کم کم دارد بـه جایی تبدیل میشود کـه برای زندگی مناسب نیست ما برای ادامه حیات خود و برای آینده گان بـه زمین نیاز مبرم داریم. بنابر این این وظیفه ما اسـت کـه از ان مراقبت کنیم و ان را برای نسل هاي‌ بعد حفظ نماییم.


مطلب مرتبط: تصاویر بی نظیر و فوق العاده دیدنی کره زمین


انشا کودکانه در مورد کره زمین

انشا کودکانه در مورد کره زمین

کره زمین جای زندگی همه ی موجودات زنده اسـت. خداوند بزرگ این کره خاکی رابا تمام امکانات و زیبایی هایش برای زندگی انسانها درنظر گرفته اسـت. بشر از سال هاي‌ بسیار دور دراین سیاره زندگی کرده اسـت. این کره آبی مکان زندگی ما اسـت و ما فقط یک زمین برای زندگی داریم.

زمین ما میلیون‌ها سال اسـت بـه حیات ادامه داده و خانه انسان هاي‌ زیادی از گذشته تا بـه امروز بوده اسـت. اما امروزه دچار آسیب هاي‌ بسیاری شده اسـت. همه ی ما وظیفه داریم از زمین قشنگ خود مراقبت کنیم. زیرا دراین مکان امکانات لازم برای زندگی ما وجوددارد کـه در هیچ کجای جهان این امکانات بـه چشم نمیخورد. منابع طبیعی گوناگون و هوای قابل تنفس و حیواناتی کـه دراین کره وجود دارند همگی برای زندگی آسان انسانها تنظیم شده اند.این امکانات موجب شده اند ما بتوانیم بدون هیچگونه سختی بر روی زمین زندگی کنیم.

این مسئله بر هیچ کس پوشیده نیست کـه انسانها بـه جز زمین خانه دیگری ندارند. اما با این حال ان گونه کـه باید بـه فکر مراقبت از ان نیستیم. با پیشرفت علم و صنعتی شدن همه ی نیاز هاي‌ بشر هوای زمین روز بـه روز آلوده تر و گرم تر میشود. علاوه بر این بسیاری از منابع طبیعی مانند گیاهان و حیوانات در دسترس انقراض و رو بـه زوال قرار گرفته اند.

انسانها باید سعی کنند کـه نسبت بـه کره زمین مهربان تر برخورد کرده ودر برابر ان مسئولیت پذیر باشند. همه ی ما وظیفه داریم برای حفظ ان تلاش کنیم زیرا ممکن اسـت در آینده اي دور یا نزدیک زمین خودرا از دست بدهیم. زمانی کـه زمین رو بـه نابودی برود زندگی بشر نیز رو بـه نابودی میرود و آسیب هاي‌ جبران ناپذیری بـه ان وارد میشود.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت