روش اصلاح ژنتیکی مورچه ها

مجموعه : اخبار علمی
روش اصلاح ژنتیکی مورچه ها

استفاده از هورمون مغز حشرات

دانشمندان می‌دانند که می توان رفتار این موجودات را با بهرهگیری از طریق ژن هایشان تغییر دهنداین مورچه‌ها “نخستین موجودات جهش یافته از حشرات اجتماعی” میباشند

 

دو تیم تحقیقاتی مستقل در دانشگاه نیویورک و دانشگاه راکفلر پیروز شدند تا مورچه ها را به صورت ژنتیکی اصلاح کنند.

 

زیست‌شناسان سالها سعی کرده اند تا بتوانند ژنتیک موجودات زنده را تغییر بدهند که در این مورد می توان به موش ها و مگس میوه اشاره کرد، اما به علت پیچیده بودن چرخه زندگی مورچه‌ها، انجام اینکار بر روی این موجودات تاکنون میسر نشده بود.

 

دو تیم تحقیقاتی به صورت مجزا بر روی حذف ژن مورچه ها کار کرده اند و نتایج این دو پژوهش در مجله Cell منتشر شده هست. در کنار این دو پژوهش همینطور یک مطالعه دیگر انجام شد که رفتار مورچه ها را با بهرهگیری از هورمون مغز حشرات تغییر دادند.

 

“کلود دسپلن”، متخصص زیست شناسی دانشگاه نیویورک و نویسنده یکی از مطالعات گفت: این مورچه‌ها “نخستین موجودات جهش یافته از حشرات اجتماعی” میباشند.

 

هر دو گروه تحقیقاتی از یک روش نمونه برای تغییر ژنتیکی مورچه هاي مهاجم کلونال بهرهگیری کردند. انها با بهرهگیری از تکنیک “کریسپر” «CRISPR-Cas9» و با بهرهگیری از مولکول‌هاي باکتریایی که مثل قیچی عمل کرده و ژن ها را جدا میکند، جزء مهمی از گیرنده هاي بوی مورچه را هدف قرار داده و از بین بردند.

 

حس بویایی در مورچه ها یک ابزار بسیار مهم برای برقراری ارتباط بوده و به انها کمک زیادی می کند. به همین علت هدف محققان این پژوهش این بود تا ببینند که با هدف قرار دادن این ویژگی مهم، چه اتفاقی برای این موجودات می‌افتد.

 

انها در این پژوهش، یک ژن به نام «orco» را سرکوب کردند تا ببینند بدون وجود این گیرنده‌ها و پس از اینکه این موجودات به کلونی خود وارد میشوند، چگونه به برقراری ارتباط میپردازند.

 

محققان دیدن کردند که پس از ورود این مورچه ها به کلونی، رفتار انها به طرز چشمگیری تغییر کرد و آن ها به این طرف و آن طرف رفته و حتی غذا نمی خوردند.

 

این مورچه هاي مهاجم کلونال که تغییر ژنتیکی یافته بودند، در زمان ورود به کلونی خود دیگر توانایی تشخیص فرومون ها را نداشته و به همین علت نمی‌توانستند به اجتماع دوستان خود وارد شوند.

 

فِرومون «Pheromone» پیام دهنده اي هست که اعضای یک گروه خاص از گیاهان یا جانوران را تحریک میکنند. به طور معمول این فرومون‌ها سبب تجمع این موجودات می شود و عدم تشخیص آن ها، این موجودات را منزوی می کند و از آنجایی که این توانایی در آن ها از بین رفته، انها از جمع دور مانده و به تنهایی شروع به پرسه زدن می‌کنند.

 

اکنون که دانشمندان میدانند که می توان رفتار این موجودات را با بهرهگیری از طریق ژن هایشان تغییر دهند، قصد دارند تا در پژوهش هاي آینده خود نحوه بهرهگیری از این روش برای درمان رفتارهای ضد اجتماعی در انسان ها مثل شیزوفرنی و افسردگی بهرهگیری کنند.