بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

مجموعه : اس ام اس جدید
بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

مجموعه جدید از بیوگرافی های انگلیسی خاص | متن های انگلیسی برای بیو به همراه عکس

دراین قسمت از سایت تالاب مجموعه ایی از عکس هاي‌ انگلیسی زیبای پروفایلی و متن هاي‌ کوتاه خاص و خفن پسرانه و دخترانه قرار گرفته اسـت کـه مناسب بیوگرافی ایی لاکچری برای فضای مجازی شماست همراه وب سایت تالاب باشید تا در ادامه از این مطالب دیدن کنید

 

I’m slowly becoming the person I should have been a long time ago

کم کم دارم تبدیل بـه ان کسی می‌شوم کـه طی این سال‌ها باید می‌شدم.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

“Be strong,” I whisper to my WiFi signal

با سیگنال وای فای خودم نجوا میکنم کـه قوی باش .

 

 متن های انگلیسی زیبا و جدید

 

Making every day magical

هرروز خودرا جادویی کنید.

 

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

 

I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around me

من زنده هستم و علت ان هم این اسـت کـه آتش درون من سوزان تر از آتش اطراف من اسـت.

 

بیو های انگلیسی به فارسی انگیزشی

 

Die having memories don’t die with just dreams

با خاطراتتان بمیرید ؛ نه با رویاهایتان.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

Life is short. Live passionately

زندگی کوتاه اسـت. پرشور زندگی کن

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

Friends who slay together stay together

تنها دوستانی کـه خودشان را برای یک دیگر فدا میکنند ؛ در نهایت با یک دیگر خواهند بود.

 

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

 

Live each day as if itٌs your last

هرروز چنان زندگی کن کـه گویی آخرین روز زندگی تو اسـت.

 

متن و بیوهای انگلیسی جدید 

 

Take care of your body, it’s the only place you have to live

ازبدن خود مراقبت کنید . این جا تنها جایی اسـت کـه می‌توانید در ان زندگی کنید.

 

متن های انگلیسی خاص پسرانه

 

Don’t ever be afraid to shine

هرگز از درخشیده شدن نترس.

 

 متن های انگلیسی خاص دخترانه

 

Going where I feel most alive

جایی می‌روم کـه در ان بیشترین احساس سرزندگی را داشته باشم.

 

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

 

than being a second rate version of somebody else

نخستین و بهترین ورژن خودت بودن ؛ یقیناً بهتر از این اسـت کـه یک ورژن دست دوم از شخص دیگر باشی.

 

بیو و متن های انگلیسی خاص و جدید

 

Your life does not get better by chance. It gets better by a change

زندگی تو شانسی درست نمیشود ؛ بلکه با یک تغییر التیام پیدا میکند.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced

زندگی مشکلی نیست کـه بخواهید برای ان راه حل پیدا کنید ؛ بلکه واقعیتی اسـت کـه باید ان را تجربه کنید.

 

بیو انگلیسی با ترجمه فارسی

 

Your life becomes a masterpiece when you learn to master peace

زندگی ات بـه یک شاهکار تبدیل می‌شود ؛ وقتی کـه یاد بگیری چگونه آرامش زندگی ات را مدیریت کنی.

 

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

 

It won’t always be easy, but always try to do what’s right

شاید راحت نباشد اما باید همیشه سعی کنید کـه درست ترین کار را انجام بدهید.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

A warrior in a world of worriers

مبارزی در جهان نگرانی ها

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

LOVE is like WAR

Easy to star

Difficult to end

Impossible to forget

عشق مانند جنگ اسـت

شروع ان آسانه

خاتمه دادن بـه ان مشکله

فراموش کردنش غیر ممکنه

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

Time is precious, waste it wisely

زمان ارزشمند اسـت ؛ پس ان را هوشمندانه خرج کن.

 

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

 

The best of me is yet to come

بهترین ورژن من در دست ساخت اسـت.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

It wasn’t always easy but it’s worth it

هیچوقت راحت نبود اما ارزشش را داشت.

 

بیو انگلیسی با ترجمه فارسی

 

Do you know what I like about people? Their dogs

آیا می‌دانید چه چیزهایی را در انسانها دوست دارم ؟ سگ هایشان را.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

My mission in life is not merely to survive but thrive

ماموریت من در زندگی زنده ماندن نیست ؛ بلکه زندگی کردن اسـت.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

As free as the ocean

بـه رهایی اقیانوس. …

 

 

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

 

There is beauty in simplicity

زیبایی در سادگیست. ..

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

Optimism is contagious

خوشبینی مسری اسـت.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

Nothing is eternal

هیچ چیز ابدی نیست…

 

بیو انگلیسی با ترجمه فارسی

 

Daydreamer, night thinker

رویا پرداز متفکر شب ..

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

Dream Big

رویای بزرگ داشته باش.

 

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

 

 

Just keep moving

فقط ادامه بده…

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

A camera in hand

دوربین بـه دست …

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

To travel is to live

سفر تو زندگی اسـت.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

Everything has beauty but not everyone can see

همه ی چیز زیبایی خودش را دارد اما همه ی کس نمی‌توانند ان را بفهمند.

 

 

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

 

 

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeks

گاهی اوقات خاطرات از چشم هایم پنهانی بیرون می‌آیند و از گونه هایم فرو می ریزند.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

Remember to always be yourself

بـه خودت یادآوری کن کـه همیشه خودت باشی.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

If I cannot do great things, I can do small things in a great way

اگر نتوانم کارهای بزرگ انجام بدهم اما میتوانم چیزهای کوچک را عالی انجام دهم.

 

بیو انگلیسی با ترجمه فارسی

 

The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot

خبر بد این‌که زمان پرواز می‌کند اما خبر خوب این‌که شـما یک خلبان حرفه اي هستید.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory

گاهی اوقات ارزش یک لحظه را نمیدانید ؛ تا زمانی کـه بـه یک خاطره تبدیل شوند.

 

 

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

 

 

 

We have nothing to fear but fear itself

از هیچ چیز نباید ترسید ؛ جز ترس.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

In a world full of trends I want to remain a classic

در جهان پر از مد و زیبایی ؛ می‌خواهم کلاسیک باقی بمانم.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

Chocolate never asks me any questions, chocolate understands me

شکلات هیچوقت از من سوال نمی پرسد، فقط مرا درک میکند.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

Recovering from donuts addiction

در حال ریکاوری بعد ؛ از اعتیاد بـه دونات.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

Words cannot express my love and passion for fridays

هیچ کلمه اي نمی‌تواند عشق و احساس من نسبت بـه جمعه ها را نشان دهد.

 

 

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

 

 

The hardest thing I ever tried is being normal

سخت ترین چیزی کـه سعی کردم ان را امتحان کنم ؛ نرمال بودن بود.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

Life is short… smile while you still have teeth

زندگی کوتاه اسـت، تا زمانی کـه دندان در دهان داری لبخند بزن.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

Creativity solves everything

خلاقیت حلال همه ی چیز اسـت.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

Spreading Smiles

لبخندت را بین اطرافیانت پخش کن.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

My hobbies are breakfast, lunch, and dinner

سرگرمی هاي‌ من :صبحانه، ناهار و شام هستند.

 

 

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

 

 

I’m here to avoid friends on Facebook

بـه این جا آمدم تا فقط از دوستانم در فیس بوک دور باشم.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

Go the extra mile, it’s never crowded

چند قدم اضافه تر بردار . جلوتر شلوغ نیست.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

Escaping the ordinary

در حال فرار از چیزهای معمولی و روزمرگی ها.

 

•••

 

Continuously traveling with my mind. My body sometimes joins

مدام در حال سفر کردن در ذهنم هستم ؛ گاهی اوقات جسمم نیز با من همراه می‌شود.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

Better to see something once than hear about it a thousand times

این‌که دریک کاری بهتر عمل کنی ؛ بهتر از این اسـت کـه فقط صدها هزار بار راجع بـه ان بشنوی.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

Never. Stop. Exploring

هرگز دست از کشف کردن برندار.

 

 

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

 

 

You can’t buy happiness but you can buy a plane ticket, and that’s kind of the same thing

نمی‌توانی خوشبختی را بخری اما با خرید یک بلیت هواپیما تقریبا همان کار را انجام داده اي.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

All you need to know is that it’s possible

تنها چیزی کـه باید بدانی این اسـت کـه هیچ چیز غیر ممکن نیست.

 

•••

 

Remember that happiness is a way of travel, not a destination

خوشبختی یک مسیر می باشد، نه یک مقصد.

 

بیو انگلیسی با ترجمه فارسی

 

Jobs fill your pocket but adventures fill your soul

مشاغل جیب شـما را پر میکنند و سفرها روح شـما را.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

If you think adventures are dangerous, try routine:it’s lethal

اگر فکر می‌کنی کـه سفر کردن خطرناک اسـت ؛ پس بـه زندگی روتین خود ادامه بده کـه یقیناً کشنده خواهد بود.

 

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی 

We are born to be real, not perfect

همه ی ما برای واقعی بودن متولد شدیم ؛ نه عالی بودن.

 

بیوهای انگلیسی با ترجمه فارسی

 

Turning my dreams into my vision and my vision into reality

در حال تبدیل رویاها بـه دیدگاهم و تبدیل دیدگاهم بـه واقعیت.

 

 متن های انگلیسی زیبا و جدید

 

Believing in making the impossible possible

باور کنید کـه می‌توانید غیر ممکن را بـه ممکن تبدیل کنید.

 

بیو انگلیسی  | متن های انگلیسی  پسرانه

 

I’m not perfect but stories are always better with a touch of imperfection, right

من عالی نیستم اما داستان ها همیشه با افراد معمولی بهتر پیش میروند.

 

بیوهای انگلیسی جدید و خفن + متن های انگلیسی دخترانه

 

«Leaving a bit of sparkle everywhere I go «Yes I do carry glitter in my pockets

از هر جا کـه گذر می‌کنم ؛ درخششی از خودم بـه جا می‌گذارم «بله. داخل جیب هایم اکلیل دارم»

 

بیوهای انگلیسی زیبا | متن های انگلیسی با ترجمه

 

Strong women rule the world

زنان نیرومند برای جهان قانون وضع میکنند.

 

 

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

 

 

I’m a woman with ambition and a heart of gold

زنی بلندپرواز هستم، با قلبی از جنس طلا.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

I shine from within so no one can dim my light

من از درون درخشانم ؛ پس هیچکس نمیتواند نور من را خاموش کند.

 

بیوهای انگلیسی با ترجمه فارسی + متن های انگلیسی 

 

Doing all things with kindness

انجام هر کاری با مهربانی ممکن خواهد بود.

 

بیوهای انگلیسی زیبا | متن های انگلیسی خفن

 

My standards are high. Just like my heels

استاندارد هاي‌ من مانند پاشنه کفش هایم بسیار بلند اسـت.

 

 

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

 

 

Just like my eyeliner, I always wing it

مانند خط چشمم دنباله دار هستم.

 

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی 

 

Nice guys do invite you lunch

مردان ایده آل شـما را بـه صرف ناهار دعوت می‌کنند.

 

بیوهای انگلیسی جدید با ترجمه

 

Simplicity is the key to happiness

سادگی کلید خوشبختی اسـت.

 

بیوهای انگلیسی جدید خفن  | متن های انگلیسی زیبا

 

Slowing Down

در حال کم کردن سرعت.

جدیدترین مطالب سایت