اس م اس تنهایی و بی کسی (12)

اس م اس تنهایی و بی کسی (12)

اس م اس تنهایی و بی کسی (12)

 

هر چقدر که آدم های کنارت رو بیشتر می شناسی

تنهاییت دلچسب تر میشه …

 

≈ اس م اس تنهایی و بی کسی ≈

 

  خیالت

امان تنهائی ام را بریده است  !

 

≈ اس م اس تنهایی و بی کسی ≈

 

به تنهایی عادت کرده ام

مثل درختی خشکیده به بی برگی !

 

≈ اس م اس تنهایی و بی کسی ≈

 

نمی توانم فراموشت کنم

فقط با خود سخت می جنگم

که دیگر به یاد نیارمت

اما نمی شود …

 

≈ اس م اس تنهایی و بی کسی ≈

 

هنوز دلخوشم به

خدا نگهدارت

اگر نمی خواستی برگردی

اصراری نبود که خدا مرا نگه دارد

 

≈ اس م اس تنهایی و بی کسی ≈

 

دگر تـــــــنها نیستم!!!

مدتی است با تـــــو

در خودم…

زندگی میکنم…

 

≈ اس م اس تنهایی و بی کسی ≈

 

تنها بودن قدرت میخواهد

و این قدرت را کسی به من داد…

که روزی میگفت:

تنهایت نمی گذارم!

 

≈ اس م اس تنهایی و بی کسی ≈

 

اسمش تقصیر است

حالا تو هی خودت را ارام کن

بگو تقدیر …

 

≈ اس م اس تنهایی و بی کسی ≈

 

در خویش فرو رفتم و در خویش شکستم

تا دوست نبیند غم تنها شدنم را

 

≈ اس م اس تنهایی و بی کسی ≈

 

مرا به تختم ببندید و تنهایم بگذارید

هرچقدر هم نالیدم و فریاد زدم

به سراغم نیایید …

من دارم او را ترک می کنم

 

≈ اس م اس تنهایی و بی کسی ≈

 

ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﻲ ﺗﺎ ﺩﻳﻮﻭﻧﻪ ﺍﺕ ﺑﺎﺷﻦ

ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻲ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮ ﻓﻜﺮﺕ ﺑﺎﺷﻦ

ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻲ ﺭﻧﮓ ﻋﻮﺽ ﻛﻨﻲ ﺗﺎ دوسِت ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ

ﺍﮔﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻱ ، ﺍﮔﻪ ﺑﺎﻭﻓﺎﻳﻲ ، ﺍﮔﻪ یک ﺭﻧﮕﻲ

بدون که ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ …

 

≈ اس م اس تنهایی و بی کسی ≈

 

تنهایی را دوست دارم …

بی دعوت می آید 

بی منت می ماند

بی خبر نمی رود …

 

≈ اس م اس تنهایی و بی کسی ≈

 

تنهایی یعنی اگه هزار بار هم از اول تا آخر

لیست شماره های موبایلت رو نگاه کنی

نتونی یک نفر رو پیدا کنی که

باهاش درد دل کنی.

 

≈ اس م اس تنهایی و بی کسی ≈

 

اگر تنهاترین تنها شوم

باز خدا هست

او جانشین همه ی نداشتن های من روی زمین است

(دکتر علی شریعتی)

 

اس ام اس تنهایی جدید و عاشقانه

اس ام اس برای تنهایی و بی کسی

اس ام اس بی کسی و تنهایی (3)