تصاویر جزیره شگفت انگیز در مرز ایتالیا و فرانسه

تصاویر جزیره شگفت انگیز در مرز ایتالیا و فرانسه

جزیره بسیار زیبایی به نام ” سنت تروپه ” در مرز دو کشور ایتالیا و فرانسه قرار دارد. مالکیت این جزیره تحت اختیار کشور فرانسه می باشد.

 

این جزیره هر ساله گردشگران زیادی را به سوی خود جذب می کند.

 

تصاویر جزیره شگفت انگیز در مرز ایتالیا و فرانسه

جزیره زیبا

تصاویر جزیره شگفت انگیز در مرز ایتالیا و فرانسه

جزیره ای در مرز ایتالیا و فرانسه

تصاویر جزیره شگفت انگیز در مرز ایتالیا و فرانسه

مرز ایتالیا و فرانسه

تصاویر جزیره شگفت انگیز در مرز ایتالیا و فرانسه

عکس های جزیره ای در مرز ایتالیا و فرانسه

تصاویر جزیره شگفت انگیز در مرز ایتالیا و فرانسه

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت