پرهزینه ترین فیلم های انیمیشن ساخته شده تا سال 2016

مجموعه : سینما
پرهزینه ترین فیلم های انیمیشن ساخته شده تا سال 2016

پرهزینه ترین فیلم های انیمیشن ساخته شده تا سال 2016

 

برترین فیلم های انیمیشنی تاریخ تا سال 2016

 

نام فیلم : گیسو كمند
بودجه تولید : 260 میلیون دلار
فروش : 590 میلیون دلار

 

پرهزینه ترین فیلم های انیمیشن ساخته شده تا سال 2016 

 

نام فیلم : داستان اسباب بازی 3
بودجه تولید : 200 میلیون دلار
فروش : یك میلیارد دلار

 

 

پرهزینه ترین فیلم های انیمیشن ساخته شده تا سال 2016

 

 

نام فیلم : ماشینها2
بودجه تولید : 200 میلیون دلار
فروش : 560 میلیون دلار

 

پرهزینه ترین فیلم های انیمیشن ساخته شده تا سال 2016 

 

نام فیلم : قطب نمای طلایی
بودجه تولید : 180 میلیون دلار
فروش : 370 میلیون دلار

 

 

پرهزینه ترین فیلم های انیمیشن ساخته شده تا سال 2016 

نام فیلم : وال ایی
بودجه تولید : 180 میلیون دلار
فروش : 521 میلیون دلار

 

پرهزینه ترین فیلم های انیمیشن ساخته شده تا سال 2016 

نام فیلم : نارینا : شیر ، جادوگر «كمد»
بودجه تولید : 180 میلیون دلار
فروش : 745 میلیون دلار

 

پرهزینه ترین فیلم های انیمیشن ساخته شده تا سال 2016

 

نام فیلم : هیولاها در برابر بیگانگان
بودجه تولید : 175 میلیون دلار
فروش : 382 میلیون دلار

 

جدیدترین مطالب سایت