بروزرسانی : 31 اردیبهشت 1403

سخنان زیبا و مفهومی بزرگان درباره تنهایی

سخنان زیبا و مفهومی بزرگان درباره تنهایی

سخنان زیبا و مفهومی بزرگان درباره تنهایی

در اینجا سخنان زیبا از بزرگان را میتوانید بخوانید :

هر اندازه هم كه باهوش باشید، به هر روی، به تنهایی نمی‌توانید كاری از پیش ببرید.((جفری كروكشنك))  

به تنهایی غذا خوردن، آدم را سخت و خشن می‌كند.((والتر بنیامین))  

معشوق در چشم عاشق، همیشه تك و تنهاست.((والتر بنیامین))  

شما نمی‌توانید به تنهایی و برای خودتان زندگی كنید؛ باید همكاری نموده و به دیگران خدمت كنید.((كیم وو چونگ))  

بسا زمان‌ها از آنچه بیش از هر چیز بدان نیازمندیم، می‌گریزیم و از همین رو، دچار تنهایی، اندوه و بی‌كسی می‌شویم. رشد كردن، راه بهتری پیش پایمان می‌گذارد.((لئوبوسكالیا))  

تا زمانی كه در این دنیا درد و رنج، تنهایی و گرسنگی وجود دارد، ما در برابر آنها پاسخگو هستیم.((لئوبوسكالیا))  

سرچشمه‌ی عشق، احساس تنهایی است.((لئوبوسكالیا))  

در تنهایی مرگ، هیچ چیز از چشم نمی‌افتد.((آنتوان دوسنت اگزوپری))  

تنهایی، گاه آدم‌ها را پَس می‌زند، گاه نیز تنهایی، آدم‌ها را به سوی خود می‌كِشد؛ چون به همان اندازه كه دریاچه وجود دارد، تنهایی هم وجود دارد.((كریستین بوبن))  

یك زن به تنهایی، هنگامی كه عاشق باشد، زمین و آسمان را پُر می‌كند.((كریستین بوبن))

هیچ دیواری آنقدر بلند نیست كه ما را از تنهایی و نومیدی انسانی دیگر جدا نگه دارد.((لئوبوسكالیا))  

پایان تنهایی آغاز بازار است؛ و آنجا كه بازار آغاز می شود، همچنین آغاز هیاهوی بازیگران بزرگ است و وز وز مگسان زهرآگین.((نیچه))  

بگریز، دوست من، به تنهایی ات بگریز! تو را از بانگ بزرگ مردان كر و از نیش خردان زخمگین می بینم.((نیچه))  

هر كس هر چه را كه با خود به خلوت بَرَد آن چیز آنجا رشد می كند، از جمله ددِ درون. از این رو بسیاری را باید از خلوت نشینی بر حذر داشت.((نیچه))  

گوشه نشین چاهی ژرف را ماند؛ سنگی در آن افكندن آسان است، اما چون به ته چاه فرو رفت، هان، چه كس آن را باز برون خواهد آورد؟((نیچه))  

بر خلوت نشین بیداد روا می دارند و بر او لای و لجن پرتاب می كنند. اما، برادر، اگر ستاره می خواهی بود بدین سبب بر ایشان كمتر متاب!((نیچه))  

بایستی دوباره به انبوهه ی مردمان بازآیی، در میان آنها سُفته و سخت شوی؛ تنهایی تباه می كند…((نیچه))  

چهار فضیلت انسان والا عبارت است از : دلیری، درون بینی، همدلی و تنهایی كه گرایش به آنها سبب پاكی می شود.((نیچه))

شاعران همه باور دارند كه هر گاه كسی بر چمن یا بر دامنه ای خلوت دراز بكشد و گوش كند، از آن چیزهایی كه در میان زمین و آسمان است چیزی دستگیرش نخواهد شد.((نیچه))  

فرد خلوت نشین می گوید كه حقیقت در كتابها نیست و فیلسوف آن را پنهان می كند. فرد والا از فهمیده شدن توسط دیگران در هراس است نه از بد فهمیده شدن؛ چون می داند كسانی كه او را بفهمند به سرنوشت او یعنی رنج كشیدن در دنیا دچار خواهند شد.((نیچه))

از نوشته های هر گوشه نشینی، بخشی از پژواك بیابان و نجواها و نگرش های هراسان به تنهایی شنیده می شود.((نیچه))  

تنهایی از دیدگاه ما فضیلت، گرایش و اجباری متعالی به پاكی است.((نیچه))  

باید بر چهار فضیلت خویش یعنی دلاوری، نگرش ژرف، همدردی و تنهایی چیره ماند.((نیچه))

او مرا می ستاید، پس به من حق می دهد. این خریّت در نتیجه گیری، نیمی از زندگی ما گوشه نشینان را تباه می كند. زیرا خران را به همسایگی و دوستی با ما وا می دارد.((نیچه))  

اگر نمی خواهیم چیزی را كه رسوایی به بار می آورد در خود مخفی كنیم، زندگی در انزوا به چه درد می خورد؟((نیچه))  

در تنهایی، صداها طنین دیگری دارند.((نیچه))  

در تمام دوران طولانی تاریخ بشر چیزی وحشتناك تر از احساس تنهایی وجود نداشته است.((نیچه))  

آموزش را در خانواده، دانش را در جامعه و بینش را در تفكرات تنهایی می آموزند.((نیچه))  

ناتوانی یك انسان، از آنجا سرچشمه می‌گیرد كه نمی‌تواند برای دراز مدت با خود خلوت كند و در یك اتاق تنها بنشیند. این امر سبب می‌شود كه خودِ این انسان، نه تنها پاره‌ای از دشواری‌ها، بلكه همه‌ی دشواری‌ها باشد.((بلز پاسكال))  

جز مرد خردمند، كسی نیست كه خود به تنهایی، ضامن [=پذیرفتار] نیكبختی خویش باشد، یعنی در میان مردم، شخص خردمند كمتر از همه، نیازمند وجود دیگران است.((افلاطون))  

همیشه افراد پیشگام، آفریننده و كاوشگر، افرادی یكه و تنها هستند كه به تنهایی با تضادهای درونی، ترس‌ها و سپرهای دفاعی خود در برابر خودخواهی و غرور و حتی در برابر پارانویا [ =جنون بدبینی ] مبارزه می‌كنند.((آبراهام مازلو))  

من باور ندارم كه رنج تنها، آموزنده است. اگر رنج به تنهایی آموزنده بود، می‌بایست همه‌ی مردم دنیا خردمند می‌شدند؛ چون هر كسی به گونه‌ای رنج می‌كشد. باید غمخواری، همدلی، شكیبایی، عشق، همت والا و میل به حساس باقی ماندن را به رنج افزود.((آن مارو لیندبرگ))  

انسان‌ها را از دور دوست داشتن، كار دشواری نیست. دوست داشتن آنهایی كه به ما نزدیك هستند، كار دشواری است. بخشیدن یك كاسه برنج برای سیر كردن یك گرسنه، بسی آسان‌تر از كاهش تنهایی و درد و رنج انسانی رانده شده در خانه‌ی خودمان است. عشق را به خانه‌ی خود بیاورید؛ چرا كه عشق ورزیدن به یكدیگر را باید از خانه آغاز كنیم.((مادر ترزا))

همه‌ی خردها و مذاهب كهن، یك چیز به تو می‌گویند: “برای خودت به تنهایی زندگی نكن، بلكه برای دیگران زندگی كن. اسیر نفس خود نباش، چون به زندانی ابدی تبدیل می‌شود.”((باربارا وارد))  

هوش سرشار، به تنهایی، به ویژه هوش سرشار بدخیم، پاسخگوی هیچ دردی نیست.((كریستین بوبن))  

كتاب راستین همان است كه پا به تنهایی ما می گذارد.((كریستین بوبن))  

احساس آسایش در زمان تنهایی و لذت بردن از آن، نشانه ی آرامش درون و تمركز است.((دنیس ویتلی))  

شما خود به تنهایی، مدبرترین آموزگار خود هستید. در ژرفای وجودتان، آنچه را كه باید بدانید، می دانید.((شری كارتر اسكات))  

فقط هنگامی یك نویسنده می تواند اثری مهم به وجود آورد كه كاملاً گوشه گیر شود.((گوته))  

تنهایی رفتار مرا رقم می زند نه انسانها.((فرناندو پسوا))  

رنج كشیدگان راستین گردهم نمی آیند و گردهمایی تشكیل نمی دهند. هركس رنج می كشد، به تنهایی رنج می كشد.((فرناندو پسوا))  

آزادی، فرصتی برای گوشه گیری است؛ تو اگر بتوانی خودت را از انسانها جدا كنی، آزادی.((فرناندو پسوا))  

به راستی تسلی بزرگی است كه كسی بتواند در زمان های درد و تنهایی و فراق، دست كم یك خاطره ی كامل درخشنده را به یاد آورد.((آندره موروا))  

ترسهایت را خودت باید به تنهایی از بین ببری و بر آنها چیره گردی… هیچ كس در این راه به تو كمك نخواهد كرد؛ چون هیچ كس به اندازه ی خودت با ترسهایت آشنا نیست.((جك كانفیلد))

زندگی من یك زندگی آزاد است، اما برخی اوقات احساس تنهایی در آن رشد می كند.((ریچارد باخ))  

از بین بردن دشواری های شخصی، به تنهایی، لذت ویژه ای به همراه دارد.((گیل لیندن فیلد))

هنرمند به تنهایی، ارواح را می‌بیند، ولی زمانی كه از او خواسته می‌شود ارواح را پدیدار سازد، همه ی آنها را می‌بینند.((گوته)) 

زندگی، بدبختی، گوشه نشینی، سرگردانی و تهیدستی، میادین كارزاری‌اند كه قهرمانان آن، قهرمانان نادیدنی آن، گاه به مراتب نیرومندتر از قهرمانان نامی هستند.((ویكتور هوگو))  

تنهایی، همان بیماری روح بشر است.((هرگسلی))  

روح غمگین، در تنهایی آرام می‌گیرد و از انسانها می‌هراسد؛ چون آهویی زخمی كه گله را به جا نهاده و به زندگی غار رو می‌آورد تا بهبود یافته یا بمیرد.((جبران خلیل جبران))  

آن كه شیرینی تنهایی و آرامش را چشید، از ترس و گناه رسته [=رهایی یافته] است.((بودا))

هیچ‌چیز جز در تنهایی انجام‌پذیر نیست. در این دوران، تنها بودن و در تنهایی زیستن كار دشواری ا‌ست.((پابلو پیكاسو))  

برای خوشبخت شدن، لازم است هر روز چند ساعت و هر ماه چند روز و هر سال چند ماه را در تنهایی به سر بریم.((ژرژ دو هامل))  

هر یك از ما به تنهایی، می توانیم كار كوچكی انجام دهیم، ولی اگر گردهم آییم، می توانیم دستاورد بزرگی داشته باشیم.((ریچارد تمپلر))  

آدم تنها اگر در بهشت هم باشد به او خوش نمی گذرد. اما كسی كه به كتاب یا تحقیق علاقه مند است، هنگامی كه به مطالعه یا اندیشه درباره محتوای آن كتاب مشغول است، جهنم تنهایی برای او بهترین بهشت هاست.((موریس مترلینگ))  

گرفتاری كار روزانه مجال بیداری خود درونی و برتری را نمی دهد. برای رسیدن و پیدا كردن خود درونی سعی كنید با خود خلوت كنید.((كن بلانچارد))  

تنهایی و احساس ناخواسته بودن، ترسناك ترین فقر ممكن است.((مادر ترزا))  

كشورهای پیشرفته از فقر درك و فهم، فقر اراده، تنهایی و فقدان عشق و معنویت رنج می برند. امروزه بیماری وحشتناك تر از این در جهان وجود ندارد.((مادر ترزا))  

بهشت نیز در تنهایی دیدنی نیست.((دانته))  

افرادی كه بزرگترین خدمت را به دانش و فرهنگ نموده اند، نویسندگان و پژوهشگرانی بوده اند كه در انزوا می زیسته اند و هرگز در گفتگوهای دانشگاهی شركت نكرده و حقایق صد در صد اثبات نشده را در آكادمی ها ابراز نداشته اند.((فرانسوا ولتر))  

بر این باورم كه پس از گرسنگی و چه بسا پیش از آن، تنهایی بزرگترین مسئله بشر است.((مسعود فرزاد))  

به راستی كه ابلهان انسانهای خوشبختی هستند، زیرا هرگز پی به تنهایی خود نمی برند.((ژان یل توله))  

طلوع و غروب عشق، خود را به وسیله درد تنهایی و جدایی آشكار می سازد.((لابرویر))  

این قانون طبیعت است كه هیچ كس به تنهایی نمی تواند خوشبخت باشد، بلكه خوشبختی و سعادت را باید در سعادت و خوشبختی دیگران جستجو كرد.((ویلیام شكسپیر))  

تنهایی برای جوان ارزشمند و برای پیر آزار دهنده است.((اُرد بزرگ))  

خودخواه، تجربه سخت تنهایی را پیش رو دارد.((ارد بزرگ))  

آنكه با خودش تنهاست، هرگز كامل نیست.((تن))  

تاریخ یك ماشین خودكار و بی راننده نیست و به تنهایی استقلال ندارد، بلكه تاریخ همان خواهد شد كه ما می خواهیم.((ژان پل سارتر))  

هر كس در دنیا باید یكی را داشته باشد كه حرفهای خود را به او بزند؛ آزادانه و بدون رودربایسی و خجالت. به راستی انسان از تنهایی دق می كند.((ارنست همینگوی))  

معاشرت بر دانایی می افزاید، ولی تنهایی مكتب نبوغ است.((گیبون))  

روش پسندیده ای را برای خود برگزین و آنگاه، چه در زمان تنهایی و چه در میان جمع، پیوسته این راه را طی كن.((اپیكتت))  

تاكنون دوستی را پیدا نكرده ام كه به اندازه تنهایی شایسته رفاقت باشد.((تورو))  

برای اهل اندیشه هیچ دوستی بهتر از تنهایی نیست.((اُرد بزرگ))  

همواره تنهایی، توانایی به بار می آورد.((اُرد بزرگ))  

تنهایی جهنم است، اما این جهنم با مطالعه تبدیل به بهشت می شود.((موریس مترلینگ))  

یك فرد هر چقدر هم كه باهوش باشد، مشكل است كه به تنهایی بتواند با تمام استعدادهای یك گروه كارآمد برابری كند.((آنتونی رابینز))  

اگر داشتن فكر و اندیشه ی مثبت به تنهایی كارساز بود، بایستی همه در كودكی اسبهای كوچك داشته و اكنون نیز زندگی رویایی داشته باشیم؛ هر موفقیت بزرگ با عمل به دست می آید.((آنتونی رابینز))  

یگانه راه دوری از گزینش های هراس آور، ترك مردمان و گوشه نشینی است كه خود، گزینشی هراس آور است.((ریچارد باخ))  

زمانی كه پریان از رقصیدن و روحانیون از گوشه نشینی دست برداشتند، عمر دنیای شاد به پایان رسید.((جان سلدن))  

اندرز من به زوجهای جوان این است كه به هنگام شادی، همگام با یكدیگر نغمه ساز كنید و پای بكوبید و شادمان باشید، اما امان دهید كه هر یك در حریم خلوت خویش آسوده باشد و تنها؛ چون تارهای عود كه تنهایند هر كدام، اما به كار یك ترانه ی واحد در ارتعاش.((جبران خلیل جبران))  

شما هیچ به گل من نمی مانید. شما هنوز هیچ چیز نشده اید. كسی شما را اهلی نكرده و شما نیز كسی را اهلی نكرده اید. برای شما نمی توان مُرد. البته گل سرخ من هم در نظر یك رهگذر عادی به شما می ماند، اما او به تنهایی از همه ی شما برتر است؛ زیرا او گل سرخ من است…((آنتوان دوسنت اگزوپری))  

لذت ترساندن، ژرف و پایدار است. به همین دلیل، مترسك از ایستادن در دشت خلوت هیچ گاه خسته نمی شود.((جبران خلیل جبران))  

مغز از محل حكومت خود و به تنهایی می تواند از بهشت، جهنمی و از جهنم، بهشتی بسازد.((میلتون))  

بینش به تنهایی كافی نیست، باید با كار توام باشد. [ همان گونه كه ] تنها نگریستن به پله ها كافی نیست، باید از آنها بالا رفت.((وینس آبنر))  

هیچ مشكلی وجود ندارد كه نتوان آن را با یكدیگر از بین برد. تنها تعداد كمی از مشكلات را می توانیم به تنهایی از بین ببریم.((لیندون جانسون))  

این باور كه یك شخص می تواند به تنهایی كار بزرگی انجام دهد، افسانه ای بیش نیست.((جان ماكسول))  

انسانهای بزرگ مانند عقابند كه آشیانه ی خود را بر فراز قله های بلندِ تنهایی می سازند.((آرتور شوپنهاور))  

انسان نمی تواند به تنهایی و برای خود زندگی كند؛ این مرگ است نه زندگی.((لئو نیكولایویچ تولستوی))  

گوشه گیری و كاهلی، روش كسانی است كه می گویند: آنچه را كه من نمی توانم كرد دیگران می توانند.((ژان پل سارتر))  

ازدواج وسیله ای برای فرار از ترس تغییر است. ازدواج وسیله ای است تا پیوند را تثبیت كنی. اما عشق چنان پدیده ای است كه به محض تلاش برای تثبیت آن، خواهد مرد. ایستایی در عشق همان و نابودی عشق همان. عشق حقیقی، تنهایی را به یگانگی مبدل می سازد.((اشو))  

تجربه به تنهایی تولید دانش نمی كند.((كرت لوین))  

هر روز مجالی را صرف خلوت كردن كن.((دالای لاما))  

یك ریاضیدان كسی است كه به تنهایی می نشیند و سعی می كند مشكلی را حل كند كه حتی خودش هم نمی دانست چنین مشكلی وجود دارد.((آتله سربرگ))  

هیچ رابطه ی انسانی، وجود دیگری را به تملك خود در نمی آورد. در دوستی یا عشق، هر دو نفر در كنار هم دستهای خود را برای یافتن چیزی كه یك دست به تنهایی قادر به یافتن آن نیست دراز می كنند.((جبران خلیل جبران))  

در كنارمان دلبر هست و اگر نیست، در سفر رسیدن به اویم؛ پس تنهایی وجود ندارد.((ارد بزرگ))  

اگر زیبایی را آواز سر دهی، حتی در تنهایی بیابان، گوش شنوا خواهی یافت.((جبران خلیل جبران))  

مهم نیست كه چقدر منزوی هستید و چه میزان احساس تنهایی می كنید. اگر كار خود را براستی و خودآگاهانه انجام دهید، یاران ناشناخته می آیند و شما را فرا می خوانند.((میگوئل سروانتس ساآودِرا))  

چه بسیار آدمیان نادانی كه مهربانی شایستگان را بر نمی تابند. آنها در نهایت یا به بردگی تیزدندانان گرفتار آیند و یا چهره زشت تنهایی را آشكارا ببینند.((ارد بزرگ))  

در آن زمان كه به شدت احساس تنهایی می كنی، مطمئن باش كه یكی برای دیدنت لحظه شماری می كند.((ویلیام شكسپیر))  

جامعه ی آزاد جامعه ای است كه افراد منزوی در آن امنیت كامل داشته باشند.((آدالی استیونسن))  

مرد و زن به این دلیل در عشق هم می افتند كه از تنهایی درآیند.((اشو))  

نبوغ، خود به تنهایی به همان اندازه قادر است اندیشه های ناب تولید كند كه یك زن به تنهایی می تواند طفلی به دنیا آورد. شرایط بیرونی باید نبوغ را بارور سازند و نقش پدر را برای فرزندش ایفا كنند.((آرتور شوپنهاور))  

برای ارواح بشری چه چیزی بالاتر از این است كه در هر رنج و محنتی غمخوار یكدیگر و در هر شادی، شریك خنده های هم و در خلوت خاطره های یكدیگر تنها تصاویر ماندگار و ابدی وجود هم باشند.((جرج الیوت))  

به راستی همان عشق به تنهایی كافی است كه موجد اتحاد و توانایی افراد جامعه باشد.((افلاطون))  

اگر زندگی اشخاص به راستی موفق را كه بر دنیا تاثیر گذاشته اند، مرور كنید، خواهید دید كه عملاً در تمام موارد، زمان قابل ملاحظه ای را به خلوت كردن با خود می گذرانند، به تعمق و تامل می پردازند، مراقبه می كنند و گوش می دهند.((؟))  

چه آسان می توان مطابق عقاید دیگران زندگی كرد، چه آسان می توان در خلوت و انزوا مطابق نظرات خود رفتار نمود، اما بزرگ آن كسی است كه در میان مردم، استقلال رای خود را در عین صمیمیت و مهربانی حفظ كند.((رالف والدو امرسون))  

همیشه دلم می خواست به بشریت یا به تعبیری به عده زیادی از مردم و نه چند مورد به تنهایی، خدمت كنم.((جوناس سالك))

من فهمیدم كه وطن دوستی و میهن پرستی به تنهایی كافی نیست و من می بایست نسبت به هیچ كس بغض و كینه نداشته باشم.((ادیت كاول))  

هر قدر كه می توانی از اشتباهات دیگران درس بیاموز؛به تنهایی، وقت برای انجام همه آنها نخواهی داشت.((آلفرد شین ولر))  

انسانی كه عزم به تنها زیستن نموده است، باید از خانه و كاشانه خویش به همان نسبت دوری جوید كه از جامعه. من به هنگام مطالعه و نوشتن، احساس تنهایی نمی كنم، هرچند كه در اطرافم هیچ كس نباشد. اما اگر كسی می خواهد تنها باشد، ستارگان آسمان را به او نشان بده.((رالف والدو امرسون))  

آنچه را آفریده ام، فقط ثمره تنهایی است.((فرانتس كافكا))  

یقین داشته باش آن كسی كه عیبهای تو را در خلوت باز گو می كند، دوست تو است. زیرا خود را باخشم و كینه تو روبرو می سازد و از این كار هیچ باك ندارد. انگشت شمارند كسانی كه بتوانند چنین وضعی را تحمل كنند. بیشتر مردم خواستار شنیدن ستایشند و این ستایش دوستی یكی از بلاهایی است كه بیشتر از هر چیز نوع بشر را می فریبد و جادو می كند.((لرو.لاری))  

دوستان را در خلوت سرزنش كنید و در ملاء عام تحسین.((لاتینی))  

یار اگر نادان باشد، تنهایی بهتر است.((بودا))  

عدم پایبندی به نظم گیتی، ویژگی انسانهای گوشه گیر است كه عشق و احساس را سپر دیدگاههای نادرست خود می سازند.((اُرد بزرگ))  

دست طبیعت در هر دل پاك این احساس شریف را گذاشته است كه به تنهایی نمی تواند خوشبخت شود و باید سعادت خود را در خوشبختی دیگران بجوید.((گوته)) 

عکس نوشته های عرفانی از سخنان بزرگان

عکس نوشته های عرفانی از سخنان بزرگان (2)

عکس نوشته های مفهومی سخنان بزرگان (14)

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت