سخنان زیبا و ارزشمند زرتشت

مجموعه : سخنان بزرگان
سخنان زیبا و ارزشمند زرتشت

سخنان زیبا و ارزشمند زرتشت

 

حسن بلند پروازي در آن است که انسان را پر جنب و جوش نگه مي‌دارد، اما اگر اين بلند پروازي باعث گردد که انسان از واقعيت هاي روزمره دور بماند، آن ديگر بلندپروازي نيست بلکه کوته نظري است.

 

سخنان زیبا و ارزشمند زرتشت

 

آنکس که بر خلاف علم خود سخن میگوید دروغگو است و آن کسی هم که
برخلاف جهل خود سخن میگوید دروغگو است

 

سخنان زیبا و ارزشمند زرتشت

 

کسی از بهترین بهره ایزدی یرخوردار خواهد شد که پاک منش باشد

 

سخنان زیبا و ارزشمند زرتشت

 

وسوسه های شیطانی مانع از آن است که راه بهتر را آشکار ببینید و برگزینید.

 

سخنان زیبا و ارزشمند زرتشت

 

زننده‌ترين حيواناتي که من تا کنون ديده ام چاپلوسانند، آنها از دوست داشتن سر در نمي‌آورند و فقط تقليد عاشق شدن را مي‌کنند.

 

سخنان زیبا و ارزشمند زرتشت

 

رفتار کن با دیگران همانطوری که
توقع داری که دیگران با تو رفتار کنند

 

سخنان زیبا و ارزشمند زرتشت

 

بر حذر باشید که مبادا نادان ها دنیا را در سیطره قدرت خویش بگیرند و
دانایی جرم تلقی شود

 

سخنان زیبا و ارزشمند زرتشت

 

کار با بد باوران از ارج شخص میکاهد اینان ضد راستی و خشمگینانی هستند که خود محکومند.

 

سخنان زیبا و ارزشمند زرتشت

 

کسانی در زندگی سرافراز و آسوده خواهند زیست که در زندگی به ندای وجدان درونی خویش گوش فرا دهند و آن را ارج نهند . زیرا وجدان درونی همه انسانها آنها را به سوی کردار نیک رهنمایی میکند .

 

سخنان زیبا و ارزشمند زرتشت

 

با قبول دوستی بایستی قبول دشمنی را هم نمود زیرا آیا ممکن است که به
دوستی بپیوندیم ولی جانب او را نگیریم و از او پشتیبانی نکنیم ؟

 

سخنان زیبا و ارزشمند زرتشت

 

بگذارید عشق شما با شجاعت آمیخته باشد .
آن کسی که شما را می ترساند
با عشقتان مورد حمله قرار دهید

 

سخنان زیبا و ارزشمند زرتشت

 

خدمت به خلق وظیفه نیست بلکه لذتی است زیرا سلامتی و شادمانی شخص را زیاد می‌کند.

 

سخنان زیبا و ارزشمند زرتشت

 

یک فرمانروای خوب بر پایه ی قانون راستی باید شهریاری کند و رفاه و
امنیت مردم را در نظر داشته باشد

 

سخنان زیبا و ارزشمند زرتشت

 

بیگناه باش تا بیم نداشته باشی
سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی
راستگو باش تا استقامت داشته باشی
متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی
دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی
سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی
چالاک باش تا هوشیار باشی

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جدیدترین مطالب سایت